Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Загальна характеристика конституційного права України

Загальна характеристика конституційного права України

Назва:
Загальна характеристика конституційного права України
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
17,05 KB
Завантажень:
36
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Курсова робота
Загальна характеристика конституційного права України


ПЛАН
Вступ
2. Поняття та предмет конституційного права України
Конституційно – правові норми : поняття, види та особливості
Конституційно – правові віждносини та їх суб’єкти
Підстави виникнення , зміни і припинення конституційно – правових відносин
Висновок
Список використаної літератури


1. Вступ .
Конституційне право України є провідною галуззю системи права України. Така роль конституційного права обумовлена тим, що ця галузь права складається з принципів і норм Конституції України, охоплює правові відносини, які виникають і розвиваються на основі цих норм. Конституційний статус людини і громадянина, загальні положення та принципи щодо організації державної влади і розвитку суспільства, визначення соціальної спрямованості та правового статусу кожної з ланок державного апарату України, закріплення статусу системи органів місцевого самоврядування - всі ці та низка інших принципово важливих питань є об’єктом дослідження науки конституційного права.
Перш за все, це проведення реформи політичної системи в Україні на підставі вибору українського суспільства: бути йому цивілізованим, як у демократичних країнах світу, або примиритися з тими негативними процесами, які виявилися в період перехідного періоду від тоталітаризму — правовим нігілізмом, порушенням виборчого законодавства, обмежен-ням прав і свобод людини та громадянина тощо.
Саме тому відобразити у другому виданні підручника по-ложення цієї реформи є нагальною необхідною потребою.
Проте реформування державної влади і місцевого само-врядування безпосередньо пов'язано зі створенням міцної правової бази, на підставі якої, перш за все, і можлива її реалізація. Ядром цієї бази є такі найважливіші конституцій-но-правові акти, як закони про вибори, про місцеві державні адміністрації, про місцеве самоврядування в Україні, про ад-міністративно-територіальний устрій України тощо.
За період з 2002 по 2004 роки Верховна Рада України прийняла велику кількість законодавчих актів, які безпосе-редньо стосуються багатьох інститутів конституційного пра-ва, особливо прав і свобод людини та громадянина, завдяки яким значною мірою і оновилася законодавча база конститу-ційного права України.
Відобразити ці закони в підручнику є очевидною потре-бою. Саме тому всі ці нормативно-правові акти ретельно про-аналізовано у другому виданні.
У зв'язку зі значним пожвавленням законодавчого та нормотворчого процесів у цей період зазнали відповідних уточнень і теоретичні положення, сформульовані вченими до прийняття Конституції України у багатьох монографічних працях, учбовій літературі.
Крім того, саме життя поставило на порядок денний пи-тання подальшого використання в процесі розробки проблем конституційного права України порівняльного конституцій-ного права країн СНД, Балтії, інших держав світу, наукової спадщини вітчизняних учених і науковців інших країн.


2. Поняття та предмет конституційного права України.
Традиційно конституційне право розглядають у правоз-навстві як галузь національного права, як науку і як навчаль-ну дисципліну (курс).
З прийняттям Акта проголошення незалежності 24 серп-ня 1991 р. Україна стала самостійною, суверенною державою, розвиток якої потребував перш за все правового закріплення. Це завдання було покликано виконати, перш за все, конс-титуційне право як провідна галузь системи національного права, що конституює державу. Проте воно ускладнювалося тим, що не можна було автоматично переносити положен-ня конституційного права колишнього Радянського Союзу в нову добу розбудови української державності. Потрібно було на засадах принципово нових концептуальних підстав ство-рити конституційне право України і конституційно-правову ідеологію, які ґрунтувалися б на досвіді конституціоналізму демократичних країн світу, який, на жаль, не брався до уваги в період існування СРСР
Зокрема, не враховувалися найважливіші принципи бур-жуазної науки конституційного права, які було втілено у ба-гатьох конституціях світу:
ідея народного суверенітету як джерела конституції, ін-ших галузей права та державної влади;
принцип верховенства закону над іншими нормативними актами;
принцип розподілу державної влади на законодавчу, ви-конавчу і су-дову;
.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Курсова робота на тему: Загальна характеристика конституційного права України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок