Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Кримінальний процес

Кримінальний процес

Назва:
Кримінальний процес
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
20,80 KB
Завантажень:
442
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Зміст
Вступ…………………………………………………………………..3- 4
Розділ 1. Поняття версії в кримінальному процесі……………………………5- 6 1. Види і класифікація версій…………………………………………………...7-9
Розділ 2. Наука про криміналістичні версії………………………………….10-14
2.1. Предмет доказування, використання версій під час доказування………14-18
Розділ 3. Перевірка і дослідження версій…………………………………….19-24
Розділ 4.Головні вимоги до побудови версій в процесі доказування……….24-30
Висновки…………………………………………………………………….....31
Список використаних джерел…………………………………………….32
Вступ
Розкриття злочину — процес встановлення об'єктивної істини у справі, який здійснюють на основі загальних положень теорії пі-знання. У пізнанні обставин злочину важливе місце посідає метод аналогії. Під час попереднього розслідування та судового слідства звернення до аналогії досить правомірне: бо вона часто є стимулом до роздумів і логічною основою побудови версій. По-рівнюючи розслідуваний злочин за подібними ознаками (спосо-бом і знаряддям вчинення, способом приховування та ін.) з анало-гічними раніше розкритими злочинами, слідчий може встановити нові суттєві обставини у кримінальній справі.
У процесі розкриття злочинів слідчий звертається до фактів і по-дій минулого, тому особливе значення має формально-логічна кате-горія гіпотези. Стосовно діяльності правоохоронних органів з роз-криття злочинів гіпотеза дістала назву криміналістична версія — обґрунтованого припущення, яке пояснює характер злочину в цілому чи його окремих обставин.
Необхідно зважати на те, що гіпотетичний метод пізнання характерний не тільки для попереднього та судового слідства. Його широ-ко застосовують в оперативно-розшуковій діяльності, а також екс-перти.
Відповідно до норм чинного кримінально-процесуального законодавства України завдання попереднього слідства полягає у викритті осіб, винних у вчиненні злочинів, шляхом обирання й перевірки доказів, що здійснюється з метою визначення предмета судового розгляду з огляду на це зазначене слідство — це виявлення, розгляд, перевірка й оцінка фактичних даних, що мають значення доказів у кримінальній справі та відіграють роль засобу встановлення обставин останньої.
Пізнання злочину здійснюється у повній відповідності з загальними закономірностями і категоріями теорії пізнання. Злочин, як подія що мала місце в минулому, не може бути сприйнятий слідчим лише через органи почуття. Безпосередньо сприйматися можуть лише матеріальні сліди та наслідки злочину. А для розшуку цих слідів та оцінки їх значення необхідна напружена розумова діяльність слідчого.
Розслідування злочинів обґрунтовано від-носять до специфічної пізнавальної діяльності тієї, яка має творчий характер. Важливою умовою успішного вирішення завдань що вини-кають при цьому є єдність психологічних та інтелектуальних якостей слідчого.


РОЗДІЛ 1
Поняття версії в кримінальному процесі
Важливим логічним інструментом пізнання є гіпотези, які у слідчій діяльності прийнято називати версіями. У перекладі з латинської слово «версія» означає поворот, видозміну. В юридичному розумінні воно вживається як синонім будь якого припущення, передбачення здогадки, які виникають у процесі більш або менш складної розумової діяльності. Версія детермінована з проблемною ситуацією, з питаннями, які не дістали вирішення у процесі розслідування.
У гносеологічному (пізнавальному) аспекті версія являє собою форму переходу від не знання до знання про подію, що розслідуєть-ся. Тому її треба розглядати як форму і процес відображення явищ мате-ріального світу, осягнення думкою об’єктивної природи предмета що пізнається.
Процес пізнання не передбачає розмежування окремих боків процесу мислення. Логічний процес не існує без пізнавального і психічного, пізнавальний — без логічного і психічного, а психічний — без пізнавального і логічного. Усі вони взаємопов’язані та взаємообумовлені. Це різні сторони єдиного процесу мислення.
Психічна діяльність є діяльністю мозку органу мислення (психічний бік мислення) і водночас відображенням, пізнанням світу об’єктивної дійсності (пізнавальний бік мислення), а думка — це насамперед продукт мислення кінцевий вияв процесу (логічний бік мислення).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Курсова робота на тему: Кримінальний процес

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок