Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Суб'єкти цивільного права

Суб'єкти цивільного права

Назва:
Суб'єкти цивільного права
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
22,86 KB
Завантажень:
207
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Суб'єкти цивільного права
Суб'єктами цивільного права є фізичні та юридичні особи. Фізичною особою є ко-жна окрема людина. Фізична особа має індивідуальні природні властивості і гро-мадянські характеристики. Так, визнання почерку однією з основних властивостей індивідуальності зумовило потребу під-пису договорів та інших угод.
До громадських характеристик лю-дини слід віднести її ім'я, громадянст-во, соціальний стан, володіння мовами тощо. Сукупність цих характеристик дає можливість називати людину громадя-нином.
Таким чином, можна сказати, що ко-жний громадянин наділений природними властивостями і громадськими характе-ристиками, які обумовлюють можливість його участі в цивільних правовідносинах у ролі суб'єкта цих відносин (фізичної особи).
Крім фізичних осіб до суб'єктів циві-льних прав відносяться також юридичні особи. Необхідність «уособлення» органі-зацій можна пояснити виникненням об'єднань громадян для всебічного задо-волення своїх майнових та особистих не-майнових інтересів.
Слід підкреслити, що назва «юридична особа» перш за все свідчить про те, що цей суб'єкт цивільних право-відносин не є громадянином (фізичною особою), а тому має деякі особливі права. Разом з тим сьогодні є пропо-зиції наділяти правами юридичної особи в певних ви-падках і фізичних осіб. .
1. ФІЗИЧНІ ОСОБИ
Правовий статус громадян (фізичних осіб) як суб'єктів ци-вільного права. Цивільне право має за мету упорядкувати поведінку людей у різних життєвих ситуаціях та відно-синах, забезпечити їм можливість автономно вирішувати приватні суспільне значимі питання.
Досягти цієї мети можна лише у випадку, коли лю-дина з її інтересами буде в центрі уваги законодавця, коли всі галузі права будуть спрямовані на захист грома-дянина як особи, як суб'єкта права.
Варто усвідомити, що суб'єктом права громадянин є не тільки тому, що дозвіл на це йому надала держава в спеціальних законодавчих приписах, а й внаслідок виро-блених суспільством традицій, звичаїв.
Правовий статус громадянина як суб'єкта цивільного права характеризується не лише свободою і незалежніс-тю, а ще й тим, що його свобода і незалежність є обме-женими. Адже якщо особа претендує на те, щоб до неї ставилися як до громадянина, поважали її честь і гід-ність, то й сама вона мусить таким же чином ставитися до інших. Аморальні вчинки особи при укладанні угод або виникненні інших юридичних фактів, порушення добрих звичаїв, що склалися в суспільстві, повинні зу-мовлювати недійсність таких угод (навіть у тому випад-ку, якщо в законі не передбачено подібної підстави при-пинення правовідносин) або призводиш до інших нега-тивних для порушника наслідків.
На правовий статус особи впливають як природні, так і суспільні, в тому числі й правові фактори.
До правових факторів відносяться цивільна правозда-тність і цивільна дієздатність.
Цивільна правоздатність - це здатність громадянина мати цивільні права і обов'язки.
Термін «правоздатність» застосовується в широко-му і вузькому значенні. У широкому значенні під пра-воздатністю розуміють здатність громадянина мати права і обов'язки, що стосуються всіх галузей права (державного, адміністративного, трудового, сімейного тощо).
У вузькому значенні під правоздатністю розуміють цивільну правоздатність, тобто здатність особи мати права і обов'язки в сфері дії цивільного права. Саме в такому значенні термін «правоздатність» застосовується в Цивільному кодексі та інших цивільно-правових актах. Але це не означає, що цивільна правоздатність не по-в'язана з іншими галузями права. Чисельні норми конс-титуційного права є базовими для розвитк у цивільного законодавства, в тому числі й норм, що регулюють від-носини, пов'язані з правоздатністю. На підставі норм кримінального та адміністративного права громадянина можна обмежити в правоздатності.
Цивільна правоздатність визнається однаковою мі-рою за всіма громадянами незалежно від їх віку, стану здоров'я та інших факторів.
Цивільна правоздатність виникає в момент наро-дження. Це означає, що ще до народження людини сус-пільство, держава вже визначили для неї коло прав, а сам факт народження свідчить про набуття цих прав лю-диною.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Курсова робота на тему: Суб'єкти цивільного права

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок