Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Поняття та система принципів цивільного процесу

Поняття та система принципів цивільного процесу

Назва:
Поняття та система принципів цивільного процесу
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
21,73 KB
Завантажень:
104
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ПЛАН
1. Поняття та система принципів цивільного процесу
2. Треті особи в цивільному процесі
2.1. Поняття та ознаки третіх осіб
2.2. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо
предмета спору
2.3. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору
3. Форми участі органів державної влади у цивільному судочинстві
4. Поняття та види підсудності
5. Висновок експерта
1. Поняття та система принципів цивільного процесу
Цивільне процесуальне право України і врегульоване ним цивільне судочинство побудовані на принципах (від лат. principium – основа, начало, засади), у яких відображені основні засади функціонування права та здійснення судочинства.
Значення принципів цивільного процесуального права полягає в тому, що в них відображені найбільш характерні, демократичні риси, якісні особливості цивільного судочинства і зага-льна (соціально-юридична) спрямованість права та його найважливіших інститутів.
Принципи сприяють правильному пізнанню і застосуванню норм цивільного процесуального права, є основою для законо-давчої практики, для підготовки, розроблення і прийняття від-повідних їм за змістом правових норм та їх удосконалення. Розвиваючись разом із суспільством в умовах політичних та соціально-економічних перетворень, принципи вдосконалю-ються та створюють додаткові умови для забезпечення гаран-тій захисту прав і законних інтересів учасників процесу. Тому їх порушення, як правило, призводить до зміни або скасування судових рішень.
В юридичній літературі існує кілька підходів до визначення поняття принципів цивільного процесуального права. Вони ро-зглядаються як:
- основні (або правові) засади організації і діяльності суду;
- основні положення галузі права:
- основні ідеї, положення, керівні засади;
- правові погляди на завдання і засоби діяльності суду із розгляду і вирішення цивільних справ;
- обумовлені базисом суспільства і виражені в змісті цивіль-ного процесуального права суспільно-політичні, норматив-но-керівні основи (засади) цієї галузі права.
Аби сформулювати поняття принципів цивільного процесу-ального права, потрібно, в першу чергу, визначити (проана-лізувати) їх ознаки:
1) принцип включає (виражає) в собі певну ідею (погляд), яка
складає його зміст;
2) така ідея завжди прямо чи опосередковано повинна бути
закріплена в нормативно-правових актах;
3) принцип повинен бути безпосередньо пов'язаним з цивіль-ним процесом, визначати його основні властивості:
4) принцип повинен мати загальне значення для всього ци-вільного процесу;
5) принцип визначає типові риси цивільного судочинства і мо-же мати винятки, які не є принципом;
6) принципи характеризуються значною стійкістю та стабіль-ністю;
7) принципами не можуть бути звичайні вимоги (правила), які не складають одну з відомих альтернативних вимог;
8) принципами не можуть бути положення, які дублюють інші принципи або які з них виходять.
Отже, принципи цивільного процесуального права – це обумовлені соціально-економічними умовами суспільного жит-тя формально закріплені засади здійснення правосуддя в ци-вільних справах, які визначають завдання і мету правосуддя в цивільних справах, характер, зміст і побудову цивільного судо-чинства, а також повноваження та процесуальну діяльність суду, учасників процесу, їх процесуально-правове становище.
Принципи цивільного процесуального права тісно пов'язані між собою і в сукупності становлять систему. Кожний з прин-ципів системи відіграє самостійну роль, характеризує галузь у цілому, окрему стадію чи окремий процесуальний інститут, але між ними існує зв'язок і взаємодія, які визначаються єд-ністю мети і завдань цивільного судочинства: дія одного при-нципу обумовлює дію інших. Кожний з принципів не може іс-нувати окремо від принципів системи, а тільки у взаємодії з ними. Зміст одних принципів розкривається з урахуванням змісту інших.
Кількісний склад системи принципів цивільного процесуа-льного права нормативно не закріплений і в науці цивільного процесу визначається по-різному.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Курсова робота на тему: Поняття та система принципів цивільного процесу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок