Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Поняття та особливості цивільних правовідносин

Поняття та особливості цивільних правовідносин

Назва:
Поняття та особливості цивільних правовідносин
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
16,56 KB
Завантажень:
176
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ПЛАН
Вступ
1. Поняття та особливості цивільних правовідносин.
2. Елементи цивільно-правових відносин.
Види цивільно-правових відносин.
Поняття юридичних фактів
Захист суб'єктивних прав
Висновок
Література
Вступ
В цій курсовій роботі я хочу розкрити суть цивільних правовідносин, що відбуваються за участю громадян і різноманітних органі-зацій. Ці суспільні відношення регулюють норми цивільного права (як і інші правові норми). При цьому суспільні відносини, будучи врегульованими нормами цивільного права, стають цивільно-правовими.
Всі учасники цих відносин мають суб'єктивні пра-ва й обов'язки. Здійснення цих суб'єктивних прав і виконання суб'єктивних обов'язків забезпечуються засобами державного примусу. Ці цивільно-правові відносини мають свої особ-ливості предмету і методу цивільного права.
Цивільно-правові відносини - це майнові та осо-бисті немайнові відносини між майново відокремленими, юридично рівними учас-никами, що є носіями суб'єктивних цивільних прав і обов'язків, які виникають, змінюються, припиняються на підставі юридичних фактів і забезпечуються можливістю застосування засобів дер-жавного примусу.
Суб'єктами цивільних правовідносин виступають грома-дяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, юридичні особи (державні підприємства та установи, коопе-ративи, громадські організації, акціонерні товариства, оренд-ні підприємства), Українська держава, інші організації (на-приклад, релігійні організації, спільні підприємства за участю українських та іноземних юридичних осіб, іноземні підпри-ємства й організації).
В роботі відображено загальні ознаки правових відносин (виникнення на підставі правових норм, при-належність учасникам відносин суб'єктивних прав і обов'язків, можливість застосування засобів державного примусу). В ній також показано особливості цивільно-правових відносин (групи суспільних відносин, які набувають виду цивільно-правових, майнова відокремленість і юридична рівність учасників, поси-лання на юридичні факти як підставу виникнення, зміни і при-пинення суб'єктивних цивільних прав і обов'язків).


1. Поняття і особливості цивільних правовідносин
Норми цивільного права (як і інші правові норми) регулюють суспільні відносини за участю громадян і різноманітних органі-зацій. При цьому суспільні відносини, будучи врегульованими нормами цивільного права, стають цивільно-правовими.
Отже, цивільно-правові відносини - це форма, завдяки якій норми цивільного права реалізуються в житті.
Цивільно-правові відносини є різновидом правових галузевих відносин, тому їм властиві ознаки і правових відносин (у ціло-му), і галузевих цивільно-правових (зокрема). Останні виника-ють на підставі правових норм, і саме цей момент пояснює регу-люючий вплив права на суспільні відносини.
Учасники цивільно-правових відносин мають суб'єктивні пра-ва й обов'язки. Ознакою правових відносин є те, що здійснення суб'єктивних прав і виконання суб'єктивних обов'язків можуть забезпечуватися засобами державного примусу. Цивільно-пра-вовим відносинам властива ця ознака. Щодо галузевих особли-востей цивільно-правових відносин, то вони обумовлені особ-ливостями предмета і методу цивільного права.
Виходячи із сказаного вище, можна окреслити такі особли-вості цивільно-правових відносин:
а) це майнові (відносини власності і товарно-грошові) і особисті немайнові відносини, урегульовані нормами цивільного права;
б) їхні учасники характеризуються майновою відокремленістю і юридичною рівністю;
в) суб'єктивні права і суб'єктивні обов'язки учасників цивіль-но-правових відносин виникають, змінюються і припиняються на підставі юридичних фактів.
Такими є загальні і галузеві ознаки цивільно-правових відносин.
Таким чином, цивільно-правові відносини - це майнові та осо-бисті немайнові відносини (урегульовані нормами сучасного цивіль-ного права) між майново відокремленими, юридично рівними учас-никами, що є носіями суб'єктивних цивільних прав і обов'язків, які виникають, змінюються, припиняються на підставі юридичних фактів і забезпечуються можливістю застосування засобів дер-жавного примусу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Курсова робота на тему: Поняття та особливості цивільних правовідносин

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок