Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Поняття та види інвестицій

Поняття та види інвестицій

Назва:
Поняття та види інвестицій
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
14,46 KB
Завантажень:
482
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Поняття та види інвестицій


ПЛАН
Вступ
1. Поняття та види інвестицій
а) поняття та сутність інвестицій
б) види інвестицій
2. Державна реєстрація іноземних інвестицій
а) державна реєстрація
б) контроль за здійсненням іноземних інвестицій.
Додаток
Висновок
Використана література
ВСТУП
Для забезпеченні виходу економіки з кризового стану і стабільного її розвитку вирішальну роль відіграє науково обґрунтована інвестиційна політика держави. Саме вона визначає реальні джерела, напрями, структуру інвестицій, здійснює раціональні та ефективні заходи для виконання загальнодержавних, регіональних та місцевих соціально-економічних і технологічних програм, відтворює процеси на макро- й мікроекономічному рівнях. Водночас держава повинна створювати сприятливий інвестиційний клімат з метою ширшого залучення, поряд з внутрішніми, іноземних інвесторів на взаємовигідних засадах.
Загальновідомо, що ефективне реформування економіки будь-якої країни, її структурне перетворення з якісним оновленням товаровиробництва, ринкової та соціальної інфраструктури немислимі без відповідних капіталовкладень, тобто без належного інвестування. Без надійних капіталовкладень неможливо забезпечити створення і впровадження новітніх технологій, систем сучасної організації та управління товаровиробництвом і збутом продукції, розвиток ринкової інфраструктури, інформатизацію суспільства тощо. Це фундаментальні основи для забезпечення конкурентоспроможності національного товаровиробництва, без чого не може бути й успішної інтеграції нашої країни в Європейське співтовариство. Складні відтворювальні процеси відбуваються виключно на базі інвестування. Чим воно активніше, тим швидші темпи відтворення і ефективних ринкових перетворень.
Крім того інвестиції дають змогу впроваджувати науково-технічні досягнення у виробництво і на цій основі забезпечувати зростання ВНП, продуктивності праці, реальних доходів на душу населення, а також вирішувати багато соціальних проблем. Дослідженнями встановлено пряму залежність між темпами зростання ВНП та інвестиціями, бо конкурентоспроможність і темпи розвитку підприємства визначаються інвестиціями. Без них підприємство будь-якої форми власності приречене на банкрутство. Тому у розвинутих країнах приділяється серйозна увага інвестиційній діяльності.
В цій контрольній роботі я розкрию поняття і сутність інвестицій, їх різновиди та їх державну реєстрацію. Питання цієї теми дуже важливе для економіки України як молодої держави, тому, що інвестування в останню відіграють дуже важливу роль в її розвитку, до того ж ще при економічній кризі, яка склалася в державі. Більшість іноземних інвесторів не вкладають гроші в нашу економіку, бо бояться їх втратити з причин її нестабільності. У висновку контрольної роботи я розгляну проблеми інвестування в Україні.
1. Поняття та види інвестицій
а) поняття та сутність інвестицій
Суспільні відносини, що виникають в результаті здійснення інвестування, досить складні та різноманітні. І саме це викликає певні труднощі у визначенні економічного та пра-вового змісту поняття "інвестиції", що призводить до різного їх тлумачення. Саме слово "інвестиції" англійського похо-дження і означає "капіталовкладення". Таким чином "інвес-тиції" та "капіталовкладення" розглядаються як синоніми.
Зарубіжні та більшість вітчизняних економістів роз-глядають інвестиції як довгострокові вкладення капіталу в різні галузі та сфери економіки, інфраструктуру, соціальні програми, охорону навколишнього середовища як в даній дер-жаві, так і за кордоном, з метою розвитку виробництва та отримання прибутку.
У ст. 1 Закону України "Про інвестиційну діяльність" наведено визначення інвестицій. Інвестиціями є всі види май-нових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'-єкти підприємницької та інших видів діяльності, в резуль-таті якої створюється прибуток (доход) або досягається со-ціальний ефект. Це визначення в цілому відповідає міжна-родному підходу до уявлень про інвестиційну діяльність як процесу вкладення ресурсів (благ, майнових та інтелектуаль-них цінностей) з метою отримання прибутку, доходу, дивідендів, соціального ефекту у майбутньому.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Курсова робота на тему: Поняття та види інвестицій

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок