Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Припинення трудового договору: загальна класифікація підстав

Припинення трудового договору: загальна класифікація підстав

Назва:
Припинення трудового договору: загальна класифікація підстав
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
24,00 KB
Завантажень:
67
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
КУРСОВА РОБОТА
на тему: «Припинення трудового договору: загальна класифікація підстав.»


Зміст


Вступ
Актуальність цієї теми, у тому, що важливою рисою трудових договорів є їх сталість. Обидві сторони зацікавлені в тривалості трудових відносин, оскільки це дозволяє власнику або уповноваженому ним органу укомпле-ктувати виробництво кадровими працівниками. За наявності постійних кадрів, які досконало знають виробництво, підпри-ємство працює ритмічно, усуваються причини різних виробни-чих неполадок, зменшуються брак і порушення трудової дисци-пліни.
У стабільності трудових відносин зацікавлені також праців-ники, оскільки тривалість трудового договору позбавляє їх тур-бот про працевлаштування, дає змогу постійно підвищувати свою кваліфікацію, забезпечує працюючих постійним джерелом здо-буття засобів до існування.
Але сталість трудового договору не означає, що трудові від-носини не можуть припинятись. Підставами такого припинен-ня можуть бути події, до яких слід віднести смерть працівника або юридичні факти, перелік яких встановлює чинне законо-давство про працю.


Припинення трудового договору
Термін припинення трудового договору є найбільш ши-роким за об'ємом і охоплює всі випадки закінчення дії тру-дового договору, в тому числі за угодою сторін, внаслідок вибуття зі складу підприємства в зв'язку зі смертю та ін.
Розірвання трудового договору торкається лише випадків, коли трудовий договір припиняється з ініціативи будь-якої з його сторін.
Звільнення — термін, якому відповідає процедура техніч-ного оформлення вже припинених трудових відносин. Проте термін "звільнення" застосовується також до всіх випадків припинення трудового договору.
Припинення трудового договору є правомірним лише за наявності наступних умов:
1) за передбаченими у законі підставами припинення трудового договору;
2) з дотриманням певного порядку звільнення за конкрет-ною підставою;
3) є юридичний факт щодо припинення трудових пра-вовідносин (розпорядження власника, заява працівника, відпо-відний акт третьої сторони — суду, військкомату).
Підставами припинення трудового договору є такі об-ставини, які визначаються законом як юридичні факти для припинення трудового договору. Трудове законодавство України передбачає єдині загальні підстави припинення тру-дового договору (ст. 36 КЗпП). Для деяких категорій праців-ників у законодавстві встановлений і ряд додаткових підстав (статті 37, 41 КЗпП та інші законодавчі акти).
При звільненні працівника в трудову книжку повинні вноситися записи про причини (підстави) звільнення відпо-відно до формулювання їх у законодавстві і з посиланням на відповідну статтю, пункт закону.
Класифікація підстав припинення трудового договору. Всі підстави припинення трудового договору можна класи-фікувати в залежності від двох критеріїв:
1) виду юридичного факту, який є причиною припинення;
2) волевиявлення яких саме суб'єктів спричинило при-пинення трудового договору.
За першим критерієм розрізняється припинення трудо-вого договору в зв'язку з певними подіями (закінчення стро-ку договору, смерть працівника), а за другим — у зв'язку з певними юридичними діями:—
взаємне волевиявлення сторін;—
ініціатива працівника;—
ініціатива власника або уповноваженого ним органу;—
ініціатива третіх осіб, які не є стороною трудового до-говору;—
порушення правил прийому на роботу.
Розглянемо ці підстави.
Припинення трудового договору в зв'язку з певними подіями має місце при закінченні строку трудового дого-вору (п. 2 cm. 36 КЗпП) і в зв'язку зі смертю працівника.
За першою підставою можуть закінчуватися трудові дого-вори, укладені на певний термін, а також на термін виконан-ня певної роботи. Це правило стосується також тимчасових, сезонних працівників і тих, які працюють за контрактом.
Істотним є те, що сам факт закінчення терміну не припи-няє трудового договору, якщо працівник і далі продовжує працювати, а власник не заперечує проти цього. Для припи-нення договору необхідний відповідний акт хоч би однієї зі сторін — заява працівника, розпорядження власника, яким висловлюється бажання припинити трудові відносини.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Курсова робота на тему: Припинення трудового договору: загальна класифікація підстав

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок