Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Порядок набуття і припинення громадянства в Україні

Порядок набуття і припинення громадянства в Україні

Назва:
Порядок набуття і припинення громадянства в Україні
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
17,57 KB
Завантажень:
345
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Порядок набуття і припинення громадянства в Україні
Вступ
Громадянство — це структурний елемент правового статусу особи, який розкриває головний зміст зв'язку людини і держави, взаємовідносин громадянина з дер-жавою та суспільством.
Поняття "громадянин" виникло ще за середньовіч-чя, коли в результаті поділу праці виникають міста, а в них складається суспільно-політичний лад із своїм інс-титутом середньовічного містового громадянства. Тоді поняття "городянин" ототожнювалося з поняттям "гро-мадянин", як синонімом вільної людини, яка наділена визначальною повнотою політичних і майнових прав. Пройшло чимало часу, поки наприкінці XVIII — на по-чатку XIX ст. громадянство стало предметом правового регулювання, тільки тоді почав формуватися інститут громадянства, який відповідає сьогоденню.
Протягом тривалого часу у вітчизняній літературі громадянство визначалось як належність особи до дер-жави, а інколи — при визначенні поняття громадян-ства — держава порівнювалася з організацією, яка має фіксований склад членів, а громадянство — із членством у такій організації. В радянській літературі громадянство визначалось як особливий політико-правовий зв'язок особи з державою, який базується на юридичному виз-нанні державою даної особи своїм громадянином і який реалізується в поширенні на таку особу суверенної вла-ди держави незалежно від місця проживання.
У цих визначеннях відображена концепція примату держави над особою, а це, звичайно, є не досить вда-лим. Тому що, по-перше, людина не належить державі: громадянство — стійкий юридичний зв'язок особи і держави. По-друге, це й не членство конкретної людини в державі, адже держава — не асоціація людей.
Першими кроками на шляху становлення інституту громадянства України після проголошення незалежності нашої держави був Закон "Про правонаступництво України" від 12 вересня 1991 р., у ст. 9 якого закріплено, що "всі громадяни Союзу РСР, які на момент проголо-шення незалежності України проживали на території України, є громадянами України", а також Закон України "Про громадянство України" від 8 жовтня 1991 р. Указом Президента України від 31 березня 1992 р. було затверджене "Положення про порядок розгляду питань, пов'язаних з громадянством України". Цими нормативними актами вперше було визначено поняття грома-дянства України, коло осіб, які стали громадянами незалежної Української держави, порядок набуття та припинення громадянства України. У зв'язку з прийняттям Конституції України 28 червня 1996 р. виникла необхідність приведення всіх нормативних актів у відповідність до Конституції. Верховна Рада України ухвалила нову редакцію Закону про громадянство України 16 квітня 1997 p. Цей Закон набув чинності 20 травня 1997р. Відповідно до Закону "Про громадянство України" і в його розвиток 6 листопада 1997 р. був виданий указ Прези-дента України "Про заходи щодо поліпшення організації розгляду питань громадянства". 18 січня 2001 року Верховна Рада України прийняла у новій редакції Закон України "Про громадянство України".
Закон України "Про громадянство України" визначає громадянство України як " правовий зв'язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у взаємних правах та обов'язках.". Дане правове визначення дає змогу розкрити істотні ознаки громадянства України.
Вчені, які розглядали громадянство як певний зв'язок, — і Закон про громадянство України також підтверджує, що це саме зв'язок, — визначили його постій-ний характер. Так, не всякий правовий зв'язок особи з державою буде розглядатись як громадянство. Наприклад, характер відносин між іноземцем, який постійно проживає в Україні, та Україною визнача-ється також як правовий зв'язок. Але він відмінний від того, що існує між громадянином України та Україною. Відмінність правового зв'язку України зі своїми громадянами та з іноземцями по-лягає насамперед у тому, що правовий зв'язок між гро-мадянином України та Україною є. стій-кий, він виникає з моменту набуття особою українсько-го громадянства і продовжується до її смерті (або при-пинення українського громадянства).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Курсова робота на тему: Порядок набуття і припинення громадянства в Україні

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок