Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Наслідки позбавлення волі

Наслідки позбавлення волі

Назва:
Наслідки позбавлення волі
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
21,81 KB
Завантажень:
134
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ЗМІСТ
сторінки
Вступ 3
Розділ 1 Особливості виконання покарання у виді позбавлення волі та його наслідки. 5
1.1. Позбавлення волі як юридична форма державного примусу. 5
1.2. Зміст позбавлення волі як виду кримінального покарання. 9
1.3. Соціальні та юридичні наслідки позбавлення волі 14
Розділ 2.Види наслідків застосування позбавлення волі. 16
2.1. Соціально-психологічні наслідки застосування позбавлення волі 16
2.2. Юридичні наслідки позбавлення волі. 21
Висновки 30
Список використаних джерел 31


ВСТУП
Актуальність теми. Політика держави у боротьбі зі злочинністю передбачає комплекс заходів, серед яких головну роль виконують заходи соціаль-ного, економічного, політичного, правового, організаційного і куль-турно-виховного характеру. В системі цих заходів певне місце посі-дає і покарання. Воно є необхідним засобом охорони суспільства від злочинних посягань. Виконання цієї ролі здійснюється як за допо-могою погрози покаранням, яка передбачена в санкції кожної кри-мінально-правової норми, так і шляхом його реалізації, тобто при-мусового впливу на осіб, що вже вчинили злочини
Практика виконання покарання у виді позбавлення волі ще недостатньо враховує особливості поводження із засудженими в умовах гли-бокої соціально-економічної кризи, збіднення засуджених і населення, їх психологічного стану, відчувається відсутність теоретичних розробок щодо поводження із засудженими в умовах кризового стану. Варто звер-нути увагу на труднощі втілення міжнародного досвіду щодо подолання негативних наслідків позбавлення волі, ресоціалізації засуд-жених, адже це пов’язане з додатковими матеріальними і духовними затратами, але в кінцевому результаті такий підхід більш вигідний для суспільства. Реінтеграція засудже-них у суспільство обходиться набагато дешевше, ресоціалізація скорочує рівень повторної злочинності майже вдвічі.
Метою курсової роботи є виявлення та характеристика наслідків виконання покарання у виді позбавлення волі та їх класифікація. Виявлення причин, що зумовлюють настання таких наслідків; вивчення впливу наслідків виконання покарання у виді позбавлення волі на процес ресоціалізації засудженого.
Відповідно до поставленої мети, в процесі дослідження слід вирішити наступні завдання:
визначити особливості виконання покарання у виді позбавлення волі;
виділити наслідки виконання покарання у виді позбавлення волі;
дати характеристику соціально-психологічним наслідкам застосування позбавлення волі;
виділити та охарактеризувати юридичні наслідки позбавлення волі.
Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини в сфері настання несприятливих наслідків, причиною яких є виконання покарань у виді позбавлення волі.
Предметом дослідження є теоретичні дослідження науковців в галузі кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права, а також норми законодавства України, які визначають правовий статус особи, в процесі відбуття покарання у виді позбавлення волі та після відбуття такого покарання.
Структурно робота складається з вступу, двох розділів: «Особливості виконання покарання у виді позбавлення волі та його наслідки», «Види наслідків застосування позбавлення волі», висновку, списку використаних джерел


РОЗДІЛ 1 ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ТА ЙОГО НАСЛІДКИ.
1.1. ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ЯК ЮРИДИЧНА ФОРМА ДЕРЖАВНОГО ПРИМУСУ.
У сучасний період наука і практика опинилися перед вибором: яким шляхом розвиватися системі виконання кримінальних пока-рань. Спроби введення окремих змін гуманістичного характеру, від-міна деяких обмежень кардинально не можуть змінити її сутності. Прогресивні пенітенціарні ідеї сьогодні не завжди мають можливість реалізації за наявності проблем юридичного та економічного харак-теру, а також у разі відсутності готовності персоналу запроваджу-вати їх у життя.
Тому такий специфічний і найгостріший інститут соціального примусу, як позбавлення волі в усіх його формах, притягує до себе безліч різноманітних поглядів і критики відносно його соціальної ефективності, що зумовлюється системою протиріч і конфліктів, які мають місце в правовідносинах між людиною і державою [16, с.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Курсова робота на тему: Наслідки позбавлення волі

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок