Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> курсова робота: Захист прав та інтересів відповідача в цивільному судочинстві України

Захист прав та інтересів відповідача в цивільному судочинстві України / сторінка 2

Назва:
Захист прав та інтересів відповідача в цивільному судочинстві України
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
54,77 KB
Завантажень:
497
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 

Реалізація поставленої мети обумовила необхідність розв'язання низки принципових задач, а саме:
проаналізувати судовий захист суб’єктивних матеріальних прав і охоронюваних законом інтересів,
розглянути існуючі способи захисту прав і свобод громадян та
юридичних осіб, у загальному вигляді проаналізувати можливості їх
практичного використання;
дослідити права відповідача на захисні дії проти позову;
висвітлити процесуальні засоби захисту відповідача;
проаналізувати заперечення проти виникнення процесу;
встановити процесуально-правові та матеріально-правові заперечення проти позову;
визначити
опрацювати рекомендації, спрямовані на вдосконалення чинного
законодавства у сфері захисту прав і свобод громадян у цивільному судочинстві.
Об’єкт дослідження – є цивільні процесуальні правовідносини в сфері захисту прав, свобод та законних інтересів одного із основних учасників цивільного судочинства в позовному провадженні – відповідача.
Предмет дослідження – загальні та спеціальні процесуальні засоби, які захищають права та інтереси відповідача в цивільному судочинстві України. Це зокрема, загальні засоби, що надані за-коном всім особам, які беруть участь у процесі (ст. 27 ЦПК України), так і спеціальні, що визначаються його особливим про-цесуальним статусом (статті 31, 128 ЦПК України), до яких належать заперечення проти позову та зу-стрічний позов.
Практичне значення дипломної роботи полягає в тому, що її положення доповнюють наукові погляди щодо цивільного судочинства і є певною мірою підґрунтям для становлення нового цивільного процесуального та вдосконалення чинного законодавства.
Результати дослідження можуть бути використані:
- у науково-дослідній роботі - для впровадження інших спеціальних процесуальних засобів захисту відповідача в цивільному процесі, які б відповідали світовим та європейським стандартам у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина ( наприклад, скасування виданого судового наказу за заявою відповідача, скасування заочного рішення, постановленого без участі в судовому засіданні відповідача;
у правотворчості - для вдосконалення і систематизації чинного
законодавства щодо цивільного судочинства;
у навчальному процесі - при підготовці розділів навчального посібника "Цивільне процесуальне право України", під час викладання в
юридичних вузах курсів "Стратегія та тактика цивільного процесу», "Розгляд судами цивільних справ", спецкурсу «Апеляційне та касаційне провадження в цивільному судочинстві України»;
- у практичній діяльності суддів при розгляді справ за зверненнями громадян та юридичних осіб за захистом своїх прав і свобод.
РОЗДІЛ І. Загальна характеристика захисту прав та інтересів відповідача в цивільному процесі та зустрічного позов.
1.1. Поняття відповідача у цивільному процесі, його процесуальні права і обов'язки.
Для того щоб суд прийняв цивільну справу до свого прова-дження, розглянув її і ухвалив рішення, необхідно, щоб заін-тересована особа реалізувала своє право і звернулася до суду за захистом порушеного, невизнаного або оспорюваного права чи охоронюваного законом інтересу. Такою заінтересованою особою є громадянин чи юридична особа, яка має юридичний інтерес у справі, прагне захистити своє юридичне становище, примусити іншу особу виконати певну дію на свою користь або утриматись від такої, захисти-ти право чи законний інтерес інших осіб у передбачених зако-ном випадках. Заінтересовані особи, між якими виник спір про суб'єктивне право, що переданий на розгляд суду, назива-ються сторонами. Отже, сторонами (раrtes) у цивільному процесі є юридич-но заінтересовані особи (громадяни і організації), матеріаль-но-правовий спір між якими є предметом розгляду і вирішення у цивільному судочинстві. Вони є головними осо-бами, які беруть участь у цивільній справі позовного прова-дження, без яких неможливий сам процес. Поняття сторін у цивільному процесі має безпосередній зв'язок з матеріальни-ми правовідносинами. Ними є переважно його суб'єкти: по-купець і продавець, кредитор і боржник, подружжя (розір-вання шлюбу, поділ спільно нажитого майна, визначення місця проживання дітей тощо) — внаслідок порушення невизнання чи оспорювання їх суб'єктивного права чи охо-ронюваного законом інтересу.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
Курсова робота на тему: Захист прав та інтересів відповідача в цивільному судочинстві України

Схожі роботи:


BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок