Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> курсова робота на тему: Захист прав та інтересів відповідача в цивільному судочинстві України

Захист прав та інтересів відповідача в цивільному судочинстві України / сторінка 3

Назва:
Захист прав та інтересів відповідача в цивільному судочинстві України
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
54,77 KB
Завантажень:
497
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
Спірність та невизначеність матеріальних правовідносин змушує сторони шукати захист у суді. Але спір може мати місце при відсутності таких відносин у дійсності, тому правосуб'єктність сторін можуть мати особи, які лише вважають, що між ними існують матеріально-правові відносини. Стано-вище сторін у процесі тісно пов'язане з правопорушенням. Але може бути і без нього, внаслідок помилки про наявність між ними спірних правовідносин. Крім того, особа може вима-гати від суду усунення умов, які створюють реальну загрозу порушення. Отже, сторони мають у переданій на розгляд су-дові справі особистий юридичний інтерес, який буде проти-лежним за матеріальним і процесуальним характером. Ма-теріально-правовий — визначається спірними цивільними, трудовими, іншими матеріальними правовідносинами сторін. Процесуально-правовий — наслідками розв'язання ма-теріально-правового спору, одержання певного за змістом рішення суду. Сторонами у цивільному процесі є позивач і відповідач. Ни-ми можуть бути фізичні, юридичні особи і держава (ст. 30 ЦПК України). Позивач (асtor) — особа, на захист суб'єктив-них прав і охоронюваних законом інтересів якої відкри-вається цивільна справа у суді та розпочинається цивільний процес. Позивач може заявити про це вимогу судові особисто або в його інтересах, у передбачених законом випадках, мо-жуть звернутися із заявою до суду прокурор, органи держав-ного управління, профспілки, інші особи (ст. 3 ЦПК України). Відповідач (reus — особа, яка обороняється) — особа, яка на заяву позивача притягається до відповідальності за порушен-ня чи оспорення його права і охоронюваного законом інтересу. У справах з трудових правовідносин та відшкодування шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом або іншим ушко-дженням здоров'я, пов'язаним з їх роботою, незалежно від то-го, хто звернеться до суду, позивачем буде працівник або ут-риманці померлого, а відповідачем — організація, яка оспо-рює ці вимоги. За основу визначення таких сторін взято обста-вину, хто первісно порушив вимогу про захист права у комісії по трудових спорах і хто за цією вимогою притягається до відповідальності. Звернення працівника з вимогою про розв'язання спору до комісії по трудових спорах заздалегідь визначає їх можливу правосуб'єктність у цивільному процесі у цій справі, оскільки спірна правова вимога, передана спо-чатку на розгляд даного .органу, переноситься на вирішення суду. На думку окремих авторів, при пред'явленні і прийнятті судом зустрічного позову сторони набувають подвійної правосуб'єктності, але це не так — кожна з них не стає позивачем і відповідачем, оскільки згідно зі ст. 123 ЦПК України зуст-річним позовом буде заявлена у процесі розгляду справи ви-мога відповідача до позивача. Сторони у цивільному процесі характеризуються такими ознаками: ними є особи, між якими виник спір про право цивільне; вони ведуть процес у справі від свого імені; з приво-ду їх справи ухвалюється судом рішення; на них поширюють-ся усі правові наслідки законної сили судового рішення; вони несуть судові витрати; їх правосуб'єктність допускає процесу-альне правонаступництво. Процесуально-правове становище сторін визначається принципом рівності їх перед законом і су-дом (статті 5, 31 ЦПК України). Для забезпечення виконання процесуальних функцій відповідач наділяється численними цивільно-процесуальними пра-вами, які можуть бути класифіковані на такі групи:
Права, які характеризують повноваження на відкриття провадження у справі — права на пред'явлення позову зустрічного позову (ст. 123 ЦПК України), вимоги про виправлення недоліків рішення судом,
який його ухвалив (статті 219-221 ЦПК України), права апе-ляційного, касаційного оскарження судових рішень і ухвал (статті 292, 324 ЦПК України), про перегляд рішення, ухва-ли, що набрали законної сили за винятковими і нововиявленими обставинами (статті 353, 362 ЦПК України), на пред'яв-лення вимоги про поворот виконання (ст. 381 ЦПК України);
Права на зміни у позовному спорі — на повне або часткове визнання позову; права на укладення мирової угоди (ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
Курсова робота на тему: Захист прав та інтересів відповідача в цивільному судочинстві України

Схожі роботи:


BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок