Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Доказування як процесуальна діяльність

Доказування як процесуальна діяльність

Назва:
Доказування як процесуальна діяльність
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
21,22 KB
Завантажень:
280
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Доказування як процесуальна діяльність


ПЛАН
Стр.
ВСТУП 3
1. ДОКАЗУВАННЯ ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ У ЗВ’ЯЗКУ З РОЗСЛІДУВАННЯМ І РОЗГЛЯДОМ У СУДІ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ 4
2. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ (ЕТАПИ) ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ. ХАРАКТЕРИСТИКА КОЖНОГО З ЕЛЕМЕНТІВ У ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ 9
3. СУБ'ЄКТИ ДОКАЗУВАННЯ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ 18
4. ОБОВ’ЯЗОК ДОКАЗУВАННЯ І ПРЕЗУМПЦІЯ
НЕВИНУВАТОСТІ 26
ВИСНОВОК 29
НОРМАТИВНІ АКТИ ТА ЛІТЕРАТУРА 31


ВСТУП
Кожний злочин завжди залишає певну сукупність слідів в оточуючому нас світі, їх можна поділити на дві групи.
Перша група слідів це сліди, залишені подією злочину в пам'яті людей, що зіткнулися із злочинним діянням або з його наслідками (ідеальне відображення). Друга група слідів - це зміна матеріальних об'єктів, мате-ріального середовища (матеріальне відображення).
Сліди злочину в зовнішньому світі складають той фактич-ний матеріал, за допомогою якого слідчий та суд встановлю-ють об'єктивну істину.
Діяльність слідчого, органів дізнання, прокурора або суду не можна розглядати як заволодіння готовими, існуючими в природі доказами. Цей процес включає у себе активну діяльність з пошуку джерел інфор-мації, їх дослідження, закріплення (фіксації) отриманих даних у матеріалах справи тощо. Іншими словами, доказування має пізнавально-засвідчувальний характер. Доказування не обме-жується пізнанням істини для себе. Воно спрямоване також на те, щоб цю істину донести до всіх. У цьому розумінні воно має характер вторинного відображення.
За допомогою доказування начебто пе-рекидається місток від явищ, що безпосередньо сприймаються слідством, до адресата. Доказування виступає як єдність пізнавальної та засвідчувальної діяльності, що проявляється в документуванні (фіксації) в установленій формі фактичних да-них.
З іншого боку, доказування - це не тільки пізнавально-засвідчувальна діяльність, але й діяльність, що здійснюється в передбаченому законом порядку, у визначеній законом проце-суальній формі.
Враховуючи важливість та специфіку вказаного інституту у кримінальному у процесі України, у даній роботі будуть висвітлені такі основні питання, як поняття та сутність доказування, його елементи (етапи), суб’єкти, а також проблеми, пов’язані з обов’язком доказування та презумпцією невинуватості.


1. ДОКАЗУВАННЯ ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ У ЗВ’ЯЗКУ З РОЗСЛІДУВАННЯМ І РОЗГЛЯДОМ У СУДІ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
Доказування — це діяльність суб'єктів кримінального процесу (слідчих, прокурорів, суддів, потерпілих, обвинуваче-них, захисників тощо) по збиранню (формуванню), перевірці й оцінці доказів та їх процесуальних джерел, а також формулю-вання ними на цій підставі певних тез (наприклад, про винність або невинність даної особи) і наведення аргументів для обґрунтування з метою встановлення обставин, які мають значення для прийняття законного і справедливого рішення.
Кримінально-процесуальне доказування регулюється норма-ми КПК, які в своїй сукупності називаються доказовим правом. До системи норм даного права входять: а) глава 5 "Докази"; б) норми-принципи кримінального процесу; в) норми, які передба-чають права й обов'язки суб'єктів кримінального процесу; г) норми, що регулюють слідчі (судові) та інші процесуальні дії по збиранню і перевірці доказів; д) норми, які встановлюють підстави, а також порядок прийняття і обґрунтування процесу-альних рішень.
Доказове право, суть і перебіг доказування вивчаються теорією доказів (вона ще називається вченням про докази) як складовою частиною науки кримінального процесу, причому не тільки в їх статиці, а і в динаміці та історичному розвитку. Теорія розробляє наукові рекомендації по розвитку доказового права і вдосконаленню практики його застосування суддями, слідчими органами, прокурорами, адвокатами [3, c. 86-87].
Кримінально-процесуальне доказування є специфічним різновидом пізнання дійсності. Ця специфіка зумовлена перед-усім об'єктом, завданнями і засобами пізнання, колом його суб'єктів, процесуальними сторонами і процесуальною формою.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Курсова робота на тему: Доказування як процесуальна діяльність

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок