Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Кримінально-процесуальні гарантії

Кримінально-процесуальні гарантії

Назва:
Кримінально-процесуальні гарантії
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
22,02 KB
Завантажень:
217
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КУРСОВА РОБОТА:
Кримінально-процесуальні гарантії
 

ПЛАН
Вступ……………………………………………………………………………….……………..3
РОЗДІЛ 1: Поняття і значення процесуальних гарантій…………….4
РОЗДІЛ 2: Система процесуальних гарантій……………………………..7
2.1 Процесуальна форма………………………………………….……………. 7
2.2 Заходи процесуального примусу……………………………….…….12
РОЗДІЛ 3: Принципи кримінального процесу…………………………….15
Висновок............................................................................24
Використана література і нормативні акти..................................25


ВСТУП
Теоретична значимість питання щодо гарантій кримінального процесу обумовлена на-ступним. По-перше, тією увагою, яка звер-нена сучасною теорією держави і права, тео-рією прав людини, конституційним правом, теорією кримінального процесу на станови-ще особи та її інтересів у «структурі ціннос-тей» держави і на переорієнтацію правозастосовчої практики на природно-правові цінності. По-друге — запитом законотвор-чої практики на розроблення системи га-рантій прав особи і механізму їх реалізації при здійсненні правосуддя. Такий «запит» може бути сформульований тільки там, де значення окремої особи «виведено» у ряд найважливіших державних та суспільних цінностей. Дане становище характерно для країн, чия правова політика визначається завданням формування правової держави. Правова політика, як особлива форма вира-ження державної політики, спосіб юридич-ної легітимації, закріплення і здійснення політичного курсу держави, волі її офіцій-них лідерів і владних структур, реалізується, у першу чергу, в конституції, законах, інших основних нормативно-правових актах. Саме це визначає нормативно-правовий ас-пект розгляду джерел гарантій прав особи у кримінальному судочинстві. Найважливішим тут є положення конститу-ційного права про нормативність Конститу-ції України, включаючи конституційні настановлення та принципи. Результат нор-мативності перших (утому числі ст. 1 Конс-титуції України) — юридичне закріплення правових орієнтирів, цільових настановлень для організації правового регулювання і правозастосовчої діяльності. У свою чергу, нормативність конституційних принципів (у тому числі її ст. 3) обумовлює націлюю-чий вплив на правову систему і надає їм ста-тус конституційно-правових принципів, якими повинні керуватися всі правотворчі та правозастосовчі органи, громадяни та інші суб'єкти конституційно-правових відно-син.


РОЗДІЛ 1: Поняття, значення і система процесуальних гарантій.
Процесу-альні гарантії, які багато вчених розглядають як засоби забезпе-чення досягнення мети кримінального процесу взагалі, так і прав учасників процесу зокрема, відіграють важливу роль у забезпеченні законності і справедливості кримінального судочинства. В зв'язку з цим виділяють процесуальні гарантії прав окремих суб'єктів і правосуддя в цілому, між якими існують співвідношення цілого і частини.
Процесуальні гарантії, на думку М. М. Михеєнка, — це перед-бачені кримінально-процесуальним законом засоби забезпечення завдань кримінального судочинства й охорони прав і законних інтересів осіб, які беруть у ньому участь. Але процесуальні гарантії не окремі розрізнені засоби, а цілісна система таких засобів, які в сукупності і забезпечують правосуддя.
Процесуальні гарантії — закладена в процесуальній формі сис-тема правових засобів, які забезпечують встановлення об'єктивної істини й справедливість правосуддя, можливість усіма суб'єктами кримінального процесу реалізувати свої права, свободи й обов'язки, досягнення мети й виконання завдань кримінального судочинства.
Систему процесуальних гарантій складають:
Процесуальна форма;
Принципи кримінального процесу;
Процесуальні обов’язки суб’єктів кримінального процесу;
Заходи кримінально-процесуального примусу (в тому числі кримінально-процесуальна відповідальність).
У теорії кримінального процесу виправдано буде розглядати такі, характеризовані співвідношенням цілого й частини, поняття, як "гарантії правосуддя", "гарантії встановлення об'єктивної істини", "гарантії захисту прав і свобод людини".

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Курсова робота на тему: Кримінально-процесуальні гарантії

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок