Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Проблеми охорони прав іноземних інвесторів та заохочення іноземних інвестицій

Проблеми охорони прав іноземних інвесторів та заохочення іноземних інвестицій

Назва:
Проблеми охорони прав іноземних інвесторів та заохочення іноземних інвестицій
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
25,56 KB
Завантажень:
171
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Проблеми охорони прав іноземних інвесторів та заохочення іноземних інвестицій


1. Правові гарантії забезпечення прав іноземних інвесторів
2. Проблеми майнової відповідальності за порушення законодавства про іноземні інвестиції
3. Державно-правові гарантії захисту іноземних інвестицій
3.1. Гарантії у разі зміни законодавства
3.2. Гарантії щодо примусових вилучень, а також незаконних дій державних органів та їх посадових осіб
Компенсація і відшкодування збитків іноземним інвесторам
Гарантії в разі припинення інвестиційної діяльності
Гарантії переказу за кордон доходів, прибутків та інших коштів, отриманих іноземним інвестором


1. Правові гарантії забезпечення прав іноземних інвесторів
Здійснення іноземних інвестицій тісно пов'язано з підприємницькою діяльністю. Остання, згідно з Законом Ук-раїни "Про підприємництво", визначається як самостійна ініціатива, систематична, на власний ризик діяльність по ви-робництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку. Отже, інвестиційна діяльність пов'язана з певним ризиком для іноземного інвестора. Тому обсяг іноземних інвестицій знач-ною мірою залежить від ефективності правових гарантій, пере-дбачених в національному законодавстві. Правові гарантії вста-новлені і в міжнародних договорах України, положення яких трансформовані в національне законодавство (зокрема, дво-сторонні договори про взаємний захист інвестицій).
В країнах, які мають спеціальне законодавство про іноземні інвестиції, передбачені положення щодо державно-правовик гарантій захисту іноземних інвестицій. У цьому аспекті не є винятком законодавство України. Правові гарантії захисту іноземних інвестицій в інвестиційному законодавстві поділя-ються на:
1) гарантії від зміни законодавства;
2) гарантії від примусових вилучень, а також незакон-них дій державних органів та їх посадових осіб;
3) компенсація і відшкодування збитків іноземним інвес-торам;
4) гарантії у разі припинення інвестиційної діяльності;
5) гарантії переказу доходів, прибутків та інших сум у зв'язку з іноземними інвестиціями.
Становить інтерес аналіз кожної з перелічених груп дер-жавно-правових гарантій. Однією з важливих умов залучення іноземних інвестицій є гарантії стабільності законодавст-ва, яке регулює правовий режим іноземних інвестицій. У пер-шому розділі розглядалося питання про правовий режим іно-земних інвестицій. Окремі види правового режиму не треба ототожнювати зі стабільністю законодавства про інвестиції.
Під гарантією стабільності законодавства розуміють, що у разі погіршення умов інвестування, до іноземних інвестицій буде застосовуватися законодавство, яке діяло на момент вкла-дення інвестицій. Така гарантія стосується спеціального за-конодавства про іноземні інвестиції. Законодавець не роз-криває змісту поняття "спеціальне законодавство". Відсутнє таке тлумачення і в юридичній літературі.
Дана категорія стосується безпосередньо законодавства про іноземні інвестиції. Разом з тим, умови здійснення іноземних інвестицій залежать не лише від положень, установлених в нормативній базі про іноземні інвестиції. Норми, які регулю-ють порядок здійснення іноземних інвестицій, містяться в законодавстві про оподаткування, антимонопольному зако-нодавстві, нормативній базі про підприємництво та ін.
Зокрема, М.Богуславський вважає, що принцип дотри-мання збереження дії законодавства не розповсюджується на зміну законодавства про оборону й національну безпе-ку, оподаткування, кредити і фінанси, охорону навколиш-нього середовища, антимонопольного законодавства, моралі й здоров'я населення1. Необхідно погодитися з думкою автора, що така ситуація не сприяє необхідній стабільності законо-давства.
У Законі України "Про режим іноземного інвестування" йдеться не про умови захисту Іноземних швесшщи, а про гарантії захисту іноземних інвестицій, які на вимогу іноземного інвестора повинні застосовуватись у разі зміни законодавства протягом десяти років з дня набуття таким законодавством чинності. Іноземний інвестор сьогодні не має захисту від змін законодавства з питань податків, експорту, імпорту та інших2.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 Курсова робота на тему: Проблеми охорони прав іноземних інвесторів та заохочення іноземних інвестицій

Схожі роботи:


BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок