Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Закриття кримінальної справи

Загрузка...

Закриття кримінальної справи

Назва:
Закриття кримінальної справи
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
14,62 KB
Завантажень:
420
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ПЛАН
Вступ.................................|в.................................................................................... 2
Закриття кримінальної справи як одна із форм закінчення досудового слідства...................................................................................................................4
Класифікація підстав до закриття кримінальної справи..................................9
Закриття кримінальної справи в частині обвинувачення та відносно окремих обвинувачених.....................................................................................................11
Контроль за законнiстю закриття кримiнальної справи.................................17
Список використоної літератури .....................................................................23
Вступ
За період від прийняття декларації про державний суверенітет в Україні відбулися перетворення, спря-мовані на зміцнення демократії й створення правової держави. Відбулися суттєві зміни в економічній, соціальній, духовній та інших сферах життя суспільства.
Криміногенна ситуація в державі набирає загроз-ливого характеру і все далі погіршується. Зростає протидія си-лам правопорядку.Це висуває на перший план завдання забезпечення закон-ності та захисту прав і законних інтересів громадян.
Майже повсюдно, особливо у великих промислових центрах, збільшується кількість небезпечних злочинів, поєднаних з на-сильством, жорстокістю й цинізмом. Злочинність стає більш організованою. Вона є одним з головних факторів, що негатив-но впливають на забезпечення правопорядку і внутрішньої без-пеки держави. Характерною ознакою суспільних відносин ста-ла зневага до законів та їх ігнорування.
Кримінальні структури проникли у сферу економіки, зовнішньоекономічну діяльність, кредитно-банківську систему.
За такої ситуації правоохоронні, інші державні органи в ок-ремих випадках проявляють терпимість до грубих порушень громадського порядку та інших фактів беззаконня. Все це загос-трює соціальну напругу, наносить моральну й матеріальну шкоду суспільству, спричиняє недовіру значної частини насе-лення чинності закону.
На стан законності та правопорядку негативно впливає та-кож відсутність чіткого механізму виконання законів, що по-ряд з халатністю, безвідповідальністю та низькою дисципліною створює сприятливе середовище для пограбування держави, для корупції, хабарництва, інших службових злочинів, формує не-гативну думку в суспільстві.
Останнім часом внесені суттєві зміни до чинного кримінально-процесуального кодексу України, направлені на покращення діяльності правоохоронних органів. Важливе місце у боротьбі зі злочинністю займає діяльність органів дізнання та досудового слідства по розкриттю та розслідуванню злочинів.
Важливим інститутом кримінально-процесуального права є інститут закриття кримінальної справи.
Вищесказане зумовило вибір мною теми курсової роботи „Закінчення досудового слідства закриттям кримінальної справи”. На мою думку, дана тема є надзвичайно важливою та актуальною на сьогоднішній день.
1.Закриття кримiнальної справи як одна iз форм закiнчення досудового слiдства
Закiнчити досудове слiдство кримiнальної справи можна лише тодi, коли його завдання виконанi. В пiдручнику "Кримiнальний процес України" зазначається: "Завдання стадiї досудового розлiдування полягають у:
- швидкому i повному розкриттi злочину та притягненнi осiб, винних у його вчиненнi , до участi в справi як обвинувачених i охоронi вiд необгрунтованого притягнення осiб , не причетних до вчинення злочину;
- вжиттi заходiв до вiдшкодування шкоди, заподiяної злочином;
- виявленнi причин вчинення злочину та умов,якi цьому сприяли i вжиттi заходiв до їх усунення (ст.2,23,23',29 КПК). При цьому необхiдно забезпечити захист особи , її прав і свобод"[1].
Вiдповiдно до дiючого кримiнально-процесуального законодавства
України, досудове слiдство закiнчується прийняттям слiдчим одного
iз трьох можливих рiшень, а саме:
- складанням обвинувального висновку;
- винесенням постанови про закриття кримiнальної справи;
- винесенням постанови про направлення справи до суду
- вирiшення питання про застосування примусових заходiв медичного характеру [2].
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Курсова робота на тему: Закриття кримінальної справи

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок