Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Право

Право

Назва:
Право
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
28,35 KB
Завантажень:
87
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
ПЛАН
Вступ
Розділ 1. Поняття та різновиди права.
1.1. Походження права.
1.2. Поняття і різні прояви права.
1.3. Різновиди права.
Розділ 2. Форми здійснення права.
2.1. Поняття реалізації правових норм
2.2. Значення і форми реалізації права
Розділ 3. Влада та правоутворення. Вплив влади та формування права.
3.1. Загальна характеристика правотворчості.
3.2. Вплив влади на формування права.
Висновок
Список використаних джерел
Зміст
 


Вступ
Навряд чи можна знайти такі юридичні проблеми, з приводу яких точилося б стільки довгих і запеклих дебатів, як проблема права. Ці нескінченні дебати між юристами, про які з подивом пи-сав І. Кант ще у XIX столітті, продовжуються точитися і нині, на початку XXI століття.
Питання праворозуміння, таке важливе, складне і багатоаспектне, завжди привертало до себе увагу не тільки юристів, а й філософів, соціологів, психологів.
Воно повинно бути в центрі їхньої уваги і в Україні, де, з одно-го боку, конституційно проголошена правова держава, принцип верховенства права, а з другого боку, ще не подоланий правовий нігілізм, тобто спроба вирішення певних питань поза правом, а часом і всупереч йому.
Звертаючись до історичного минулого, ми зустрічаємося з різними підходами до характеристики права. Так, В. Соловйов розглядає право як мінімум моралі. Р. Ієрінг вбачає в праві захи-щений інтерес, Ф. Савіньї і Г. Пухта — втілення національного духу певного народу. Більшість позитивістів стверджують, що правом є сформульовані державою правила поведінки людей. Соціологи вважають, що право втілюється в юридичній практиці. Прибічники психологічної школи розглядають право як ті чи інші емоції людей, пов'язані з їхнім уявленням про взаємні права й обов'язки, марксисти — як відображення класової волі. Різно-манітність уявлень про право відображає сторони і риси цього складного явища, різні інтереси окремих авторів. Водночас увагу привертає те, що, незважаючи на зміну уявлень про справед-ливість за різних історичних умов, право завжди розглядалося як прояв справедливості і її втілення.
На базі різних поглядів і підходів склалися різні правові шко-ли і напрямки в дослідженні права.
Розділ 1. Поняття та різновиди права
1.1. Походження права
Виникнення права — це складний і багатоаспектний процес. Різноманітність теорій, які намагаються пояснити характер змін у соціальному житті при переході від природного до державно-правового стану суспільства, умови і причини виникнення права, обумовлена суттєвими розбіжностями у світогляді авторів те-орій, різним розумінням самої сутності і призначення права, впливом відповідної історичної епохи, відсутністю і немож-ливістю абсолютного знання з даної проблеми. Але всі концепції мають певну пізнавальну цінність і сприяють відновленню більш достовірної картини генезису права. Розглянемо деякі з них.
За теологічною теорією (Ф. Аквінський, Ж. Марітен, XII ст.) право було створено Богом і дароване людині через пророка чи правителя. Воно виражає волю Бога, вищий розум, добро і спра-ведливість. Фома Аквінський підкреслював, що світ заснований на ієрархії форм (божественної, духовної, матеріальної), на чолі якої стоїть Бог. Підпорядкування існує і в системі законів — вічних, природних, людських, божественних. Теологічна теорія відповідала релігійній ідеології, яка панувала в епоху середньо-віччя, виправдовувала дії правителів, оскільки право є божест-венним за природою і не може бути результатом волі і бажань людей. Раціональні дослідження питань про походження права обмежувались рамками віри.
Представники теорії природного права (Конфуцій, Арістотель, М. Т. Цицерон, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо та ін., XVII-XVIII ст.) вважали, що природне право на відміну від позитивно-го (встановленого з волі держави) виникає як закон доброчес-ності, як право справедливого розуму. Природне право належить людині від народження, однак будь-які закони (навіть закони природи) потребують гарантій. Тому люди відмовились від мож-ливості самостійно захищати свої права і домовились утворити державу, яка має право видавати закони і супроводжувати їх санкціями.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Курсова робота на тему: Право

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок