Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Закон про кримінальну відповідальність та його тлумачення

Закон про кримінальну відповідальність та його тлумачення

Назва:
Закон про кримінальну відповідальність та його тлумачення
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
12,54 KB
Завантажень:
264
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
КУРСОВА РОБОТА
На тему :
Закон про кримінальну відповідальність та його тлумачення


ПЛАН :
Вступ
Поняття закону про кримінальну відповідальність
Структура закону про кримінальну відповідальність
Тлумачення закону про кримінальну відповідальність
Висновок
Список використаної літератури
Вступ
Законодавство про криміна-льну відповідальність становить Кримінальний ко-декс України, який грунтується на Конституції України та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права. Див. ч. 1 ст. 3 КК України.
Це означає, що, по-перше, злочинність діяння, а та-кож його караність та інші кримінально-правові нас-лідки визначаються тільки КК. Закони України про кримінальну відповідальність, прийняті після 1 вересня 2001 р., тобто після набрання чинності новим КК, повинні включатись до нього після набрання ними чинності. Див. ч. 2 ст. 3 КК України. По-друге, оскільки норми чинно-го КК грунтуються на нормах Конституції України, то й закони про кримінальну відповідальність, схвалені Верховною Радою України після прийняття діючого КК, повинні відповідати її положенням. Конституція України, норми якої є нормами прямої дії, може засто-совуватися лише в частині звільнення від криміналь-ної відповідальності чи покарання у випадку проти-річчя між її положеннями та нормами КК. По-третє, презюмується, що норми нового КК у повній мірі від-повідають загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права. Тому положення Конститу-ції
України про те, що чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України Див. ч. 1 ст. 9 Конституції України., можуть застосовуватись лише при виявленні протиріччя між нормами діючого КК та нормами між-народного права. Зміни, що будуть вноситись до ново-го КК (а вони через певні обставини є неминучими), повинні відповідати положенням ст. 3 КК і не супере-чити ні Конституції України, ні нормам міжнародного права. По-четверте, джерелами кримінального права є чинний КК, міжнародні правові акти, згоду на обо-в'язковість яких дала Верховна Рада України, та Кон-ституція України. Крім того, джерелами кримінального права можуть бути і рішення Конституційного Суду України про неконституційність кримінальних законів. Такі закони втрачають чинність з дня ухвалення Конститу-ційним Судом України рішення про їх неконституцій-ність. Див. ст. 152 Конституції України.
Поняття закону про кримінальну відповідальність
Закон про кримінальну відповідальність - це нор-мативно-правовий акт, прийнятий Верховною Радою України, який містить взаємопов'язані юридичні нор-ми, одні з яких, грунтуючись на Конституції України та загально визнаних принципах і нормах міжнародного права, закріплюють підстави та принципи кримінальної відповідальності, містять загальні положення криміна-льного законодавства, інші - визначають, які суспільно небезпечні діяння є злочинами, і встановлюють, які по-карання можуть бути застосовані до осіб, що вчинили їх, або ж називають підстави та умови звільнення їх від кримінальної відповідальності.
Характерні риси кримінального закону полягають утому, що він:
а) базується на Конституції України та загальнови-знаних нормах міжнародного права;
б) приймається Верховною Радою України (парламе-нтом) - єдиним органом законодавчої влади в Україні;
в) регламентує підставу й принципи кримінальної відповідальності та звільнення від кримінальної відпо-відальності;
г) містить юридичні норми, які визначають прин-ципи та загальні положення кримінального права;
д) визначає, які суспільно небезпечні діяння є зло-чинними та яке покарання чи інші заходи криміналь-но-правового характеру призначаються за вчинення цих злочинів;
е) є певним засобом виховного та превентивного впливу на осіб, засуджених за вчинення злочину, а та-кож на інших громадян.
Структура закону про кримінальну відповідальність
Закон про кримінальну відповідальність (далі Кри-мінальний кодекс - КК) складається із Загальної та Особливої частин, кожна з яких, у свою чергу, склада-ється із розділів, а розділи - із статей.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Курсова робота на тему: Закон про кримінальну відповідальність та його тлумачення

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок