Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Форми cпівучасті

Загрузка...

Форми cпівучасті

Назва:
Форми cпівучасті
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
12,08 KB
Завантажень:
267
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
 
КУРСОВА РОБОТА
На тему :
“Форми cпівучасті”
 


План :
ВСТУП
1. Поняття та ознаки співучасті у злочині
Поняття співучасті
Ознаки співучасті
2. Форми та види співучасті
Проста форма співучасті
Складна форма співучасті
група без попередньої змови
група з попередньою змовою
організована група
злочинна організація
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Вступ
Поняття злочину є центральним у будь-якій право-вій системі. Проте у кримінальних законах ряду країн визначення поняття злочину або зовсім не даються, або є формальними (такими, що відображають лише юридичну властивість злочинів). Формальне визна-чення поняття злочину дається, зокрема, у КК Іспанії, ФРН, Швеції, Франції, США. Формальними, як прави-ло, є доктринальні визначення поняття злочину у за-рубіжній теорії права. Злочином визнається діяння, заборонене законом (причому часто - не тільки кримі-нальним) під загрозою покарання.
На відміну від багатьох інших країн, в Україні по-няття злочину не лише має значне теоретичне обґрун-тування, а й отримало своє законодавче закріплення і містить у собі необхідну і достатню кількість ознак, які дають можливість відмежувати злочин від інших правопорушень та від правомірної поведінки.
Відповідно до ч. 1 ст. 11 КК "злочином є передба-чене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину".
Наведене поняття злочину є формально-матеріаль-ним і містить вказівку на такі обов'язкові ознаки злочи-ну:
1) злочином є лише діяння (дія або бездіяльність);
2) це діяння вчинене суб'єктом злочину;
3) воно є вин-ним;
4) вказане діяння є суспільно небезпечним;
5) від-повідне діяння передбачене чинним КК. Останнє, крім того, має на увазі, що обов'язковою ознакою злочину є також
6) кримінальна караність.
Відсутність хоча б од-нієї із цих ознак вказує на відсутність злочину.
Хоча переважна більшість злочинів є аморальними діяннями, проте аморальність не є обов'язковою озна-кою злочину: поряд з аморальними КК може передба-чати як злочини діяння, що є нейтральними до моралі.
Отже, як зазначалося раніше, злочин – це суспільно небезпечне винне діяння. Також, як нам відомо, значна частина злочинів вчинюється декількома особами (суб’єктами злочину), тобто у співучасті.
На мій погляд питання співучасті сьогодні дуже актуальне (через постійний зріст організованої злочинності) і потребує ретельного розгляду.
Поняття та ознаки співучасті у злочині
поняття співучасті
Співучасть у злочині є однією з форм злочинної ді-яльності. Такого роду діяльність має свої правові осо-бливості, які дозволяють виділяти співучасть у самостійний кримінально-правовий інститут. ЇЇ специфіка полягає у тому, що:
а) участь у вчиненні злочину двох або більше осіб обумовлює його підвищену суспільну небезпеку;
б) склад злочину виконується лише завдяки спільній діяльності всіх співучасників. У діяннях окремих із них можуть бути відсутні всі ознаки злочи-ну, вказані у статті Особливої частини КК. Вчинення злочину у співучасті полегшує досягнення злочинного результату, ускладнює його розкриття та притягнення винних до відповідальності.
Відповідно до ст. 26 КК співучастю у злочині є умисна спільна участь декількох суб'єктів злочину у вчиненні умисного злочину.
Ознаки співучасті
Законодавче визначення поняття "співучасть" вклю-чає в себе такі ознаки:
наявність двох чи більше суб'єктів злочину, які беруть участь у вчиненні одного і того умисного злочину;
спільність їх участі у злочи-ні;
3) умисний характер діяльності співучасників.
Перші дві ознаки в теорії кримінального права при-йнято вважати об'єктивними, а останню - суб'єктивною.
Першою об'єктивною ознакою співучасті є мно-жинність учасників злочину. Закон говорить про "декількох суб'єктів злочину", що передбачає участь у вчиненні злочину двох чи більше суб'єктів злочину. Та-ким чином, участь у вчиненні одного і того умисного злочину двох чи більше осіб, які відповідно до закону не є суб'єктами злочину (наприклад, неосудних) не утворює співучасті у злочині. Це саме стосується і ви-падків, коли лише один з учасників такого злочину є суб'єктом злочину, а інші - ні.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Курсова робота на тему: Форми cпівучасті

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок