Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Скачати курсова робота: Позов у господарському процесі

Позов у господарському процесі / сторінка 4

Назва:
Позов у господарському процесі
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
15,53 KB
Завантажень:
389
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Для правильного оформлення позову необхідно чітко визна-чити ціну позову, яка визначається за правилами ч. 1 ст. 55 ГПК України:
* у позовах про стягнення грошей - стягуваною сумою або сумою, оспорюваною за виконавчим чи іншим документом, за яким стяг-нення провадиться в безспірному (безакцентному) порядку;
* у позовах про витребування майна - вартістю майна, що витре-бується;
* у позовах, які складаються з кількох самостійних вимог, - загаль-ною сумою всіх вимог;
* у позовах про стягнення іноземної валюти - в іноземній валюті та в гривнях відповідно до офіційного курсу, встановленого Наці-ональним банком України на день подання позову.
В ціну позову включаються також зазначені в позовній заяві суми неустойки (штрафу, пені), а якщо вони не вказані, - їх суми визначаються суддею.
Ціну позову вказує позивач. Якщо в позовній заяві непра-вильно зазначена сума позову, то вона визначається суддею.
Відповідач має право після одержання ухвали про порушен-ня справи надіслати:
* господарському суду - відзив на позовну заяву і всі документи, що підтверджують заперечення проти позову;
* позивачу, іншим відповідачам, а також прокурору, який бере участь у судовому процесі, - копію відзиву.
Відзив на позовну заяву відноситься до тих процесуальних за-собів, за допомогою яких відповідач у справі має можливість захишати свої інтереси проти пред'явленого до нього позову. Право відповідача надати відзив на позов є свого роду реалізацією в гос-подарському судочинстві принципів змагальності і процесуальної рівності, закріплених у Конституції України, Законі України «Про судоустрій України» та в Господарському процесуальному кодексі України. Відзив на позовну заяву відноситься до спеціальних за-собів, які можуть бути використані тільки відповідачем.
Відзив підписується повноважною особою відповідача або його представником і мас містити:
* найменування позивача й номер справи;
* мотиви повного або часткового відхилення вимог позивача з поси-ланням на законодавство, а також докази, що обґрунтовують відхи-лення позовної вимоги;
* перелік документів та інших доказів, що додаються до відзиву (у тому числі про надіслання копій відзиву і доданих до нього доку-ментів позивачеві, іншим відповідачам, прокурору).
До відзиву, підписаного представником відповідача, додаєть-ся довіреність чи інший документ, що підтверджує повноважен-ня представника відповідача.
Відзив на позовну заяву відіграє важливу роль у господарсь-кому процесі, оскільки містить мотивовані пояснення відповіда-ча, якими повністю або частково визнаються, відхиляються або спростовуються позовні вимоги, і це дає можливість:
* судді при підготовці справи до розгляду детально ознайомитися із запереченнями відповідача проти позову та визначитися з поряд-ком ведення судового засідання;
* позивачу ознайомитися із запереченнями відповідача проти позо-ву та визначитися, чи є доцільним надалі підтримувати позовні вимоги, чи є необхідність зміни підстави або предмета позову, змен-шення розміру позовних вимог тощо.
Відповідно до ст. 61 ГПК України питання про прийняття позовної заяви вирішується суддею.
Відмова в прийнятті і повернення позовної заяви.
Питання про прийняття позовної заяви вирішуєть-ся суддею. Відповідно до ч. 2 ст. 62, ч. 2 ст. 63 та ч. 1 ст. 64 ГПК України суддя приймає рішення щодо порушення провадження в справі, або відмови в прийнятті позовної заяви, або її повер-нення в п'ятиденний строк.
Господарський процесуальний кодекс України передбачає підстави відмови у прийнятті позовної заяви, які встановлені ч. 1 ст. 62 ГПК України:
* заява не підлягає розгляду в господарських судах України;
* у проваджені господарського суду або іншого органу, який в ме-жах своєї компетенції вирішує господарський спір, є справа зі спо-ру між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав або є рішення цих органів із такого спору;
* позов подано до підприємства або організації, які ліквідовані.
Про відмову в прийнятті позовної заяви виноситься ухвала, яка надсилається сторонам, прокурору чи його заступнику, якщо вони є заявниками, не пізніше п'яти днів із дня надходження позовної заяви.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Курсова робота на тему: Позов у господарському процесі

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок