Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Скачати курсова робота безкоштовно: Позов у господарському процесі

Загрузка...

Позов у господарському процесі / сторінка 8

Назва:
Позов у господарському процесі
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
15,53 KB
Завантажень:
388
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Зв'язок зустрічного позову з первісним може бути зумовле-ний різними причинами і відповідно мати різний зміст:
* відповідач протиставляє вимогам позивача однорідну вимогу, строк якої настав, пред'являючи її для заліку первісної вимоги;
* задоволення зустрічного позову виключає повністю чи частково задоволення первісного позову;
* закон припускає й інші випадки взаємного зв'язку між первісним і зустрічним позовами, якщо їх спільний розгляд призведе до більш швидкого й правильного вирішення спору.
Забезпечення позову
Господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або зі своєї ініціативи має право вжити заходів до забезпечення позову. Заходи, які вжива-ються судом до забезпечення позову, мають певне значення. Вони здійснюються з метою забезпечення виконання рішення госпо-дарського суду, але тільки в разі необхідності, оскільки безпідставне вжиття таких заходів може призвести до порушення прав і інте-ресів відповідача і заподіяти йому матеріальну шкоду.
Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії прова-дження в справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.
Законодавство не встановлює переліку господарських спорів або обставин, за яких вживаються заходи до забезпечення позо-ву. Тому господарський суд у кожному конкретному випадку приймає відповідне рішення з цього приводу на основі всебічно-го аналізу всіх обставин справи.
* Забезпечення позову як засіб запобігання можливим пору-шенням майнових прав чи охоронюваних законом інтересів юридичної або фізичної особи може застосовуватись як за ос-новним, так і за зустрічним позовом на будь-якій стадії процесу.
Якщо заходів забезпечення позову не було вжито до прий-няття рішення зі спору, то господарський суд, згідно з ч. 2 ст. 121 ГПК України, має право одночасно з вирішенням питан-ня про відстрочку, розстрочку або зміну способу й порядку вико-нання рішення вжити заходів до забезпечення його виконання, про що зазначається в цій ухвалі. У разі незгоди сторони чи прокурора, який брав участь у процесі, з такими діями госпо-дарського суду, вони вправі звернутись із заявою про перевірку винесеної ухвали в повному обсязі або з протестом.
Відповідно до ч. 1 ст. 67 ГПК України позов забезпечується:
* накладенням арешту на майно або грошові суми, що належать відпо-відачеві. У разі накладання арешту на підставі винесеної ухвали видається наказ, який надсилається для виконання відповідним уповноваженим особам. При накладенні арешту відповідач поз-бавляється права розпоряджатися майном або грошовими кошта-ми. Накладення арешту на майно може мати місце не тільки у випадках, коли це майно є предметом спору. У тих випадках, коли арешт накладається на майно, що є предметом спору, господарсь-кий суд в ухвалі обов'язково має вказати на його індивідуальні ознаки, які відрізняють саме це майно від іншого подібного. На-кладаючи арешт на грошові кошти відповідача, суд має виходити із суми позовних вимог і можливих судових витрат;
* забороною відповідачеві вчиняти певні дії. Застосовується у ви-падках, коли невжиття таких заходів може призвести до псування цього майна, погіршення його якості або неможливості його вико-ристання за функціональним призначенням у подальшому;
* забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмету спо-ру. Застосовується у випадках, коли спірне майно знаходиться в таких осіб на підставах, передбачених орендою, майновим наймом
тощо. У разі безпідставного утримання спірного майна або корис-тування ним, як правило, на це майно накладається арешт замість заборони вчиняти певні дії;
* зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншо-го документа, за яким стягнення здійснюється в безспірному по-рядку. Може мати місце лише при частково виконаному або вза-галі невиконаному стягненні.
Про забезпечення позову виноситься ухвала, яка може бути оскаржена в порядку, визначеному ГПК України.
Згідно зі ст.ст. 6(5, 67 ГПК України господарський»суд має право за власною ініціативою вжити нпходів щодо забезпечення позову в разі, якщо невжиття цих заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Курсова робота на тему: Позов у господарському процесі

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок