Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Безкоштовно курсова робота скачати: Позов у господарському процесі

Позов у господарському процесі / сторінка 9

Назва:
Позов у господарському процесі
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
15,53 KB
Завантажень:
389
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
До цих заходів належить і накладання арешту на майно або грошові кошти відповідача. При цьому відповідач позбавляється права розпо-ряджатися коштами та знімати їх на свій розсуд.
Клопотання про забезпечення позову може бути подано та-кож третіми особами із самостійними вимогами щодо предмету спору, оскільки ці особи користуються правами позивача в про-цесі. При цьому слід мати на увазі, що перелік осіб, які вправі порушувати питання про забезпечення позову, наведений у ст. 66 ГПК України, є вичерпним.
Умовою застосування заходів щодо забезпечення позову є до-статньо обґрунтоване припущення, що майно (у тому числі грошові суми, цінні папери тощо), яке є у відповідача на момент пред'явлення позову до нього, може зникнути, зменшитися за кількістю або погіршитися за якістю на момент виконання рішен-ня. А тому найдоцільніше вирішувати питання забезпечення позову на стадії попередньої підготовки справи до розгляду відпо-відно до п. 10 ст. 65 ГПК України.
Клопотання про забезпечення позову, яке раніше було відхи-лено повністю або частково, може бути подане вдруге, якщо зміни-лися певні обставини. Тобто на заяви про забезпечення позову, у задоволенні яких було відмовлено, не поширюється заборона повторно звертатися до господарського суду.
Як вище зазначалося, про забезпечення позову господарсь-кий суд виносить ухвалу. У разі коли на майно або грошові суми, що належать відповідачеві, накладається арешт, на підставі винесеної ухвали має бути виданий наказ, який надсилається для виконання державному виконавцю за місцем знаходження майна або установі банку, який здійснює касово-розрахункове обслуговування відповідача.
У випадках застосування таких заходів, як заборона вчиняти певні дії або зупинення стягнення на підставі виконавчого або іншого документа, за яким стягнення здійснюється в безспірно-му порядку, наказ не видається, а відповідна ухвала господарсь-кого суду надсилається сторонам, особам, яким заборонено вчи-няти певні дії, або установі банку, у якій знаходиться виконав-чий документ.
Обираючи, який саме спосіб забезпечення позову слід засто-совувати у тій чи іншій справі, господарський суд повинен вихо-дити з такого:
* у позовному провадженні при накладенні арешту на грошові суми відповідача слід обмежувати піддані арешту кошти розміром суми позову та можливих судових витрат. Накладення господарським судом арешту на рахунки боржника чинним законодавством не передбачене;
* за позовами про визнання права власності або витребування май-на арешт може бути накладений лише на індивідуально визначене майно;
* у провадженні в справах про банкрутство арешт може бути накла-дений на все належне боржникові майно або грошові суми.
За позовами про витребування майна в ухвалі про накладен-ня арешту на майно боржника та виданому на її підставі наказі господарський суд повинен чітко охарактеризувати ознаки, за якими той чи інший предмет відрізняється від подібних.
Приймаючи ухвалу про заборону відповідачеві вчиняти певні дії, господарський суд повинен точно визначити, які саме дії за-бороняється вчиняти. Помилковими слід визнавати ухвали, які забороняють боржникам користуватися їхнім майном, якщо че-рез особливості цього майна користування ним не тягне зни-щення або зменшення його цінності. За наявності підстав для застосування такого заходу щодо забезпечення позову господарсь-кий суд може заборонити витрачання майна на власні потреби, відчуження його в будь-який спосіб, у тому числі здійснення тих чи інших платежів або перерахування авансом певних сум тощо. Таке правило має застосовуватись і до інших осіб, яким на підставі ст. 67 ГПК України забороняється вчинення дій щодо предмета спору.
Враховуючи, що забезпечення позову застосовується як га-рантія задоволення законних вимог позивача, господарський суд не повинен скасовувати вжитих заходів до виконання рішення або зміни способу його виконання, за винятком випадків, коли потреба в забезпеченні позову з тих чи інших причин відпала або змінились певні обставини, що спричинили застосування заходів щодо забезпечення позову.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Курсова робота на тему: Позов у господарському процесі

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок