Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Позов у господарському процесі

Позов у господарському процесі

Назва:
Позов у господарському процесі
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
15,53 KB
Завантажень:
389
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 
Позов у господарському процесі


ЗМІСТ
Вступ .......................................................................................... ст. 3
1. Поняття і елементи позову. Форма і зміст позовної
заяви .................................................................................…...... ст. 5
2. Порядок подання позовної заяви. Відзив на позовну
заяву............................................................................................ ст. 10
3. Відмова в прийнятті і повернення позовної заяви ............ ст. 14
4. Об”єднання позовних вимог. Відмова від позову.
Зустрічний позов ...................................................................... ст. 20
5. Забезпечення позову ............................................................ ст. 25
Висновок .................................................................................... ст. 31
Перелік використаної літератури ............................................ ст. 32
ВСТУП
Однією з необхідних умов успішного функціонування всіх еле-ментів створюваного в Україні ринкового механізму є законність і дисципліна в діяльності суб'єктів господарювання. У процесі здійснення господарської діяльності між суб'єктами цієї діяль-ності виникають, функціонують і припиняються численні госпо-дарські відносини. Здійснення господарської діяльності не може проходити без конфліктів, що призводить до суперечностей і відповідно до виникнення господарських спорів, які є предме-том розгляду та вирішення господарського суду.
Господарський суд є однією з гілок судової влади, на яку Кон-ституцією України і чинним законодавством покладено здійснен-ня правосуддя в господарських відносинах. Утворення системи господарських судів відображає процес становлення в Україні незалежної судової влади. В Україні сформовано систему госпо-дарських судів, і це зумовило необхідність теоретичного усві-домлення діяльності цих судів та практики реалізації госпо-дарського процесуального законодавства.
Здійснюючи судочинство в господарських відносинах, госпо-дарські суди як спеціалізована ланка судової системи України покликані не лише розглядати справи у спорах із метою захисту прав та охоронюваних законом інтересів учасників господарсь-ких правовідносин, а й сприяти зміцненню законності в госпо-дарських правовідносинах. Тому цілком природно, що господарські суди відіграють значну роль у системі інститутів судової влади.
Організація і діяльність господарських судів визначається Конституцією України, Законом України «Про судоустрій Ук-раїни», Господарським процесуальним кодексом України, інши-ми законодавчими актами, а також міждержавними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Таким чином, навчальна дисципліна «Господарське процесу-альне право України» набуває важливого значення в підготовці фахівців за спеціальністю «Правознавство». Сприяти успішно-му засвоєнню знань із цієї дисципліни покликаний цей посібник. Він є чи не першою спробою проаналізувати чинне господарське процесуальне законодавство і розглянути підходи, що склалися в науковій юридичній літературі з тих чи інших питань.
ПОЗОВ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ
Поняття і елементи позову. Форма і зміст позовної
Заяви.
Позов у господарському процесі є процесуальним засобом захисту порушеного права. Щоб він виконував цю фун-кцію, його необхідно подати до господарського суду для розгля-ду в передбаченому законодавством порядку, оскільки господарсь-ке судочинство ці питання вирішує тільки в порядку позовного провадження, за винятком справ про банкрутство.
Під правом на позов розуміється не саме порушене суб'єктивне право, а можливість отримання захисту у визначеному процесу-альному порядку, у визначеній процесуальній формі і разом із тим у примусовій його реалізації. Право на судовий захист у господарському процесі реалізується через право на позов. Пе-релік осіб, які мають право звертатися за захистом своїх пору-шених або оспорюваних прав та охоронюваних законом інте-ресів, надано в ст.ст. 1, 2 ГПК України.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Курсова робота на тему: Позов у господарському процесі

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок