Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Необережність та її види

Необережність та її види

Назва:
Необережність та її види
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
11,04 KB
Завантажень:
269
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.5


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
КУРСОВА РОБОТА
На тему :
“Необережність та її види”


План :
ВСТУП
1. Поняття та форми вини
2. Види умислу
3. Необережність та її види
3.1 злочинна самовпевненість
3.2 злочинна недбалість
ВИСНОВК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Вступ
Суб'єктивна сторона злочину являє собою психоло-гічний зміст злочину, його внутрішню (по відношенню до об'єктивної сторони) сторону. Вона нерозривно зв'язана з іншими елементами складу злочину, оскіль-ки в психіці суб'єкта знаходять відображення усі об'єктивні якості злочинного діяння.
В юридичній літературі суб'єктивна сторона зло-чину визначається як внутрішня сторона злочину, тоб-то психічна діяльність особи, що відображує ставлен-ня її свідомості й волі до суспільно небезпечного діян-ня, котре нею вчиняється, і до його наслідків Кримінальне право України. Загальна частина / За ,ред. про-фесорів М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. .
Іноді її визначають дещо інакше, а саме як внутрі-шню сторону злочинного діяння; ті внутрішні проце-си, які відбуваються у психіці осудної особи під час вчинення нею передбаченого кримінальним законом суспільно небезпечного діяння Кримінальне право України. Загальна частина / За ред. про-фесора П.С.Матишевського, доцентів П.П. Андрушка, С.Д. Шапченка.
.
Але у будь-якому разі сутність визначення цього елемента складу злочину пов'язується з психічним ставленням суб'єкта, яке розглядається та враховуєть-ся лише відносно суспільно небезпечного діяння і його наслідків і повинно характеризуватись конкретною формою вини.
До ознак, які утворюють суб'єктивну сторону зло-чину, відносяться: вина, мотив, мета злочину та емо-ційний стан. Слід зазначити, що останню ознаку суб'єктивної сторони виділяють не всі вчені.
Вина - основна й обов'язкова ознака суб'єктивної сторони будь-якого злочину. Мотив і мета - це факу-льтативні ознаки суб'єктивної сторони злочину. Вони вимагають свого встановлення лише у тих випадках, коли про це прямо зазначено у законі (в диспозиції статті Особливої частини КК) або коли вони однознач-но випливають із змісту злочину.
У деяких випадках кримінальний закон вказує на особливий емоційний стан як ознаку суб'єктивної сто-рони. Так відповідно до ст. ст. 116, 123 КК такий емо-ційний стан, як сильне душевне хвилювання, входить до змісту суб'єктивної сторони.
Ознаки, які утворюють суб'єктивну сторону, в реа-льній дійсності являють собою єдине ціле, але у пода-льшому в методичних цілях будуть розглядатися само-стійно, що дасть можливість глибше пізнати їх зміст і сутність, а також визначити їх роль і значення для кри-мінальної відповідальності та покарання винного.
Встановлення суб'єктивної сторони - це заверша-льний стан процесу констатації складу злочину. Гли-боке вивчення суб'єктивної сторони складу злочину полягає в правильному розумінні (тлумаченні) диспо-зиції кримінально-правової норми і в об'єктивному та всебічному аналізі умов і обставин злочинного діяння.
Повне і всебічне встановлення ознак, що характери-зують суб'єктивну сторону злочину є необхідною умовою правильної кваліфікації злочину, визначає ступінь суспільної небезпеки діяння й особи, яка його вчинила, впливає на застосування покарання
Поняття та форми вини
Як уже зазначалось раніше основною й обов'яз-ковою ознакою суб'єктивної сторони складу злочину є вина. Принцип, відповідно до якого кримінальна від-повідальність можлива лише при наявності вини, сфо-рмульований у Конституції України. У ній за-значено: "Особа вважається невинуватою у вчинені злочину і не може бути піддана кримінальному пока-ранню, доки її вину не буде доведено в законному по-рядку і встановлено обвинувальним вироком суду" Див. ст. 62 Конституції України... .
Це конституційне положення конкретизується у ст. ст. 24, 25 Загальної частини КК та в статтях Особ-ливої частини КК. Воно свідчить про недопустимість у вітчизняному кримінальному праві об'єктивного став-лення у вину, тобто покладення відповідальності за заподіяні суспільно небезпечні наслідки при відсутно-сті вини особи, яка їх заподіяла.
Поняття вини визначається у законі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Курсова робота на тему: Необережність та її види

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок