Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Правопорушення

Правопорушення

Назва:
Правопорушення
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
18,56 KB
Завантажень:
486
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему:
Правопорушення


Зміст.


Вступ.
Ця курсова робота має на меті розкрити поняття правопорушення, визначити його основні види та ознаки. В роботі подано характеристику основних елементів правопорушення.
Складається робота з вступу, двох основних розділів, висновків та списку літератури.
Сучасне суспільство надало людині широкі права і свободи, до використання яких необхідно підходити відповідально. Можливості людини в сучасному суспільстві набагато зросли. Але чим більше людині дається, тим більше з неї і питають. Ми живемо у світі, де кожний залежить від усіх, а усі від кожного. У цих умовах безвідповідальна поведінка є соціаль-ним злом. Наприклад, безвідповідальне ставлення робітника до своїх обов'язків спричиняє вироблення неякісної продук-ції, незадоволення потреб громадян. У результаті безвід-повідального ставлення учня до навчання з нього виросте неосвічена, некорисна для суспільства людина. Навіть за жартівливе пустування доводиться інколи «розраховуватися» з державою, нести законну, тобто юридичну, відповідальність.
Така відповідальність завжди виражається у неприємних, небажаних, невигідних для самого громадянина наслідках.
Втім, це властиво не лише юридичній, а й іншим видам відповідальності за антигромадські, аморальні проступки, наприклад, перед батьками, друзями, колективом класу, спор-тивної секції, навчальною групою.
Чим же відрізняються міри юридичної відповідальності від інших мір відповідальності, що застосовуються, наприклад, за неслухняність у сім'ї?
По-перше, усі ці міри передбачені законом, правовими нормами. Це відповідальність лише за законом.
По-друге, усі вони застосовуються лише тоді, коли вчи-нюються дії, що суперечать закону, праву. Отже, це відпові-дальність саме (і тільки) за правопорушення.
По-третє, усі вони здійснюються органами держави, яким громадянин зобов'язаний (причому зобов'язаний юридич-не, на підставі закону) «дати відповідь» за свої проступки і які, зі свого боку, мають право (причому юридичне право) притягти до відповідальності. Отже, це відповідальність завжди перед державою.
По-четверте, ці міри виражаються у примусовому позбав-ленні (або обмеженні) правопорушника певних благ, цін-ностей, можливостей. Отже, це примусово караюча відпові-дальність.
По-п'яте, ці міри завжди виражають осудження правопо-рушника саме державою, гостро критичну, безумовно неза-довільну оцінку його поведінки. Така оцінка звучить не тільки у «відповіді» держави на правопорушення, а й у реакції на про-ступок з боку громадськості, колективу, батьків. Юридична відповідальність завжди поєднується з моральною відпові-дальністю.
Із розуміння аморальності будь-якого правопорушення ви-пливає практично значущий висновок: якщо не знаєте вимог закону,сумніваєтесь у правомірності своєї поведінки, то оці-ніть її з точки зору моралі. Поведінка, що відповідає мораль-ним ідеалам суспільства, відповідає і приписам його зако-нів. Аморальна поведінка у більшості випадків може викли-кати і негативну оцінку з боку суспільства, і тягти юридич-ну відповідальність.
Юридична відповідальність необхідна насамперед в ім'я справедливості, щоб «відповісти» належним чином на не-гативне (байдуже, безвідповідальне, зневажливе, а іноді навіть вороже) ставлення до людей, суспільства, держави, що виявилося у правопорушенні, щоб обмежити в чомусь, покарати правопорушника. При цьому покарання не має на меті завдавати фізичних страждань або принижувати люд-ську гідність — так вимагає закон, зокрема ст. 22 Криміналь-ного Кодексу України.
Але не можна зводити юридичну відповідальність лише до «відплати» правопорушнику, її цілі є ширшими, а головне — гуманнішими, їх в основному три:
1) охоронна — захистити, охоронити від посягань на такі найважливіші для всіх людей цінності, як права і сво-боди громадян і організацій. Якщо такі посягання вчинено, то юридична відповідальність має на меті відновлення, відшкоду-вання, «ремонт» блага, що постраждало;
2) виховна — змінити погляди, свідомість правопорушни-ка так, щоб він у майбутньому не допускав подібних проступ-ків;
3) запобіжна (профілактична) — на окремих людей, які могли б (через недостатню свідомість або з інших причин) вчинити правопорушення, вплинути таким чином, щоб вони утрималися від цього.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Курсова робота на тему: Правопорушення

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок