Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> курсова робота: Гарантії прав и свобод за Європейською конвенцією прав и основних свобод людини 1950 року

Загрузка...

Гарантії прав и свобод за Європейською конвенцією прав и основних свобод людини 1950 року / сторінка 2

Назва:
Гарантії прав и свобод за Європейською конвенцією прав и основних свобод людини 1950 року
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
17,36 KB
Завантажень:
135
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Міжнародні угоди, що регулюють права людини, поділяються на три групи.
До першої належать такі міжнародні документи, як Загальна декларація прав людини, Пакти про права людини й інші акти, що містять принципи і норми, які стосуються прав людини пе-реважно в умовах миру.
До другої — міжнародні конвенції про захист прав людини в період збройних конфліктів. Це головним чином окремі поло-ження Гаазьких конвенцій 1899 і 1907 pp. про закони і звичаї війни, а також чотири Женевські конвенції 1949 р. про захист жертв війни І Додаткові Протоколи до них, прийняті в 1977 р.
Третя група — це міжнародні документи, у яких регламенту-ється відповідальність за злочинне порушення прав людини як у мирний час, так і в період збройних конфліктів" [5].
С. Є. Нахлик пише, що "є істотна відмінність між "гума-нітарним правом" і "правами людини", полягає в тому що останні під-лягають додержанню не тільки в період збройного конфлік-ту" [5]. З цього визначення випливає, що поняття "права лю-дини" більш універсальне, тому що права людини піддяга-ють додержанню як у воєнний, так і в мирний час. Це цілком відповідає природно-правовій концепції прав людини.
У міжнародних договорах про права людини "зазвичай йдеться про права, які певні особи повинні отримати як права, що випливають із договорів, але, як правило, це є не що інше, як неточний вираз. На практиці такі договори не делегують ніяких прав, а лише накладають обов'язок на договірні дер-жави втілювати ці права в життя за допомогою свого законо-давства". А Ю. М. Колосов підкреслює, що "особливість міжнародного гуманітарного права полягає в тому, що скла-дові його норми визначають права та обов'язки держав не тільки в їх взаємовідносинах, а й у поводженні з людьми. Міжнародному співтовариству не байдуже, наскільки гуман-ними і справедливими є національні закони і практика їх за-стосування" [7].
У Документі Московської наради-конференції з людсько-го виміру НБСЄ держави-учасниці підтримали наведену ви-ще теоретичну концепцію і підкреслили, "що питання, які стосуються прав людини, основних свобод, демократії і вер-ховенства закону, мають міжнародний характер, оскільки додержання цих прав і свобод є однією з підвалин міжнарод-ного порядку. Вони категорично й остаточно заявляють, що зобов'язання, прийняті ними у галузі людського виміру НБСЄ, становлять безпосередній і законний інтерес для всіх держав-учасниць і не належать до суто внутрішніх справ для відповідної держави". [5,c. 358]
Більше того, у підготовленому Секретаріатом ООН дослі-дженні "Діяльність ООН у галузі прав людини" прямо зазна-чено, що положення Статуту ООН про права людини і вклю-чення співробітництва до гуманітарної сфери як однієї з ці-лей діяльності Організації Об'єднаних Націй "пояснюється насамперед подіями, що відбулися під час Другої світової війни і безпосередньо перед нею. Положення Статуту ООН відображають реакцію міжнародного співтовариства на страхіття цієї війни І режими, що її розв'язали. У результаті цієї війни людство здебільшого зрозуміло тісний зв'язок, який існує між невідповідним поводженням того чи іншого уряду щодо своїх громадян і агресією проти інших народів, між поба-жанням прав людини і збереженням миру. Досвід війни пере-конав, що одним із найефективніших засобів приборкання потенційних агресорів і запобігання новій світовій війні має стати ефективний міжнародний захист прав людини, оскільки такий захист є однією з найважливіших умов міжнародного миру і прогресу" [11]
Звичайно, істотну роль у становленні гуманітарного права відіграло загальнодемократичне піднесення, виклика-не розгромом фашизму, в якому головну роль відіграв Радян-ський Союз. Разом з тим принцип загального поважання прав людини й основних свобод оснований, як відзначає А. П. Мовчан, на політико-правових реаліях часів буржуаз-них революцій [11]. Але при цьому він посилається тільки на революції XVIII ст. і не розглядає підсумків буржуазної ре-волюції в Росії. Тому виникає історичний розрив, який і на-магався заповнити своїми ранніми дослідженнями Дмитрієв А.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Курсова робота на тему: Гарантії прав и свобод за Європейською конвенцією прав и основних свобод людини 1950 року

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок