Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> курсова робота на тему: Гарантії прав и свобод за Європейською конвенцією прав и основних свобод людини 1950 року

Загрузка...

Гарантії прав и свобод за Європейською конвенцією прав и основних свобод людини 1950 року / сторінка 3

Назва:
Гарантії прав и свобод за Європейською конвенцією прав и основних свобод людини 1950 року
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
17,36 KB
Завантажень:
135
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
І. [5]. Без виникнення концепції "прав людини" немож-ливе й виникнення міжнародного захисту прав людини, а Ра-дянський Союз та інші соціалістичні країни у своїй міжна-родній діяльності, хоч це й заперечувалося у радянській між-народно-правовій літературі, спиралися на значний внесок у теорію прав людини дожовтневої Росії.
Особливості міждержавних відносин у гуманітарній сфе-рі дають змогу розв'язати дуже важливе і диску-сійне питання про те, до якої сфери сучасного міжнародного права належить співробітництво держав у зазначеній галузі.
Серед науковців СНД є кілька точок зору з цього питання. Один з відомих у світі фахівців гуманітарного права й автор цього терміна швейцарець Ж. Пікте у своїх ранніх працях зазначав, що до цієї галузі міжнародного права входять нор-ми, які регулюють співробітництво держав з питань захисту прав людини й основних свобод у мирний час і під час зброй-них конфліктів. На його думку, міжнародне гуманітарне пра-во — це "сукупність чинних звичаєвих і конвенційних норм, що забезпечують повагу до особистості і її розвиток". До цього права входять дві підгалузі — "право війни" і "права людини". Ці підгалузі, як вважає Ж. Пікте, — дві самостійні правові системи у межах міжнародного гуманітарного права, що діють у різних умовах. Захищаючи права людини, "право війни" прагне до зменшення бідувань людей під час війни, а "права людини" захищають людську особистість від сваволі у мирний час.
Такий підхід, гадаємо, відповідає реальності міждержав-них відносин у гуманітарній сфері. Об'єктом таких правовідносин виступають саме зобов'язання держав додержуватися визначених стандартів прав людини у мирний і воєнний час щодо усіх фізичних осіб, які опинилися під їх юрисдикцією. Але є ще низка не охоплених "правом війни" і "правами лю-дини" міждержавних відносин, які врегульовані нормами міжнародного права і також містять зобов'язання держав додержуватися певних правил відносно фізичних осіб під їх юрисдикцією. У сучасних умовах це стосується широкого спектра гуманітарних проблем. Це насамперед захист окре-мих груп фізичних осіб — іноземців, апатридів, біпатридів, трудящих-мігрантів, національних меншин, емігрантів, імміг-рантів, біженців тощо. Так, Конвенція про статус біженців 1950 p., укладена з метою переглянути й об'єднати укладені раніше міжнародні угоди про статус біженців і розширити сферу застосування цих угод та гарантований ними захист шляхом укладення нової угоди, передбачає зобов'язання держав-учасниць про встановлення правового статусу біжен-ців на своїх територіях. Ще одна група таких міждержавних відносин — це угоди про боротьбу з міжнародними злочина-ми і злочинами міжнародного характеру. Так, держави — учасниці Конвенції про рабство 1926 р. взяли на себе зо-бов'язання відповідно до ст. 2 цього документа на територіях, що перебувають під їх суверенітетом, юрисдикцією, за-хистом, протекторатом або опікою:
а) придушувати рабо-торгівлю і запобігати їй;
б) здійснювати поступово і якомога швидше повне скасування рабства в усіх його формах".[5, c.360]
У Документі Московської наради-конференції з людського ви-міру НБСЄ подано широкий перелік проблем у гуманітарній сфері, які підлягають міжнародно-правовому регулюванню. Тому, вважаємо, виділення двох підгалузей у міжнародному гуманітарному праві, запропоноване Ж. Пікте, слід доповни-ти зазначеними вище проблемами гуманітарного співробіт-ництва.
Доцільно розглянути також сприйняття міжнародного гу-манітарного права як єдиного цілого, що складається з про-тилежностей, які діалектично взаємопереплітаються, вини-кають одна з одної і створюють таким "клітинним поділом" галузеву єдність. Так, Ж. Пікте вважає, як зазначалося, що міжнародне гуманітарне право складається з двох частин — "права війни" і "прав людини", ї те, й інше захищає людську особистість, але у різний спосіб. Ця точка зору користується широкою підтримкою західних юристів.
Міждержавні відносини з приводу захисту прав людини і основних свобод у мирний час і в ході збройних конфліктів мають свою загальну специфіку — вони є відносинами дер-жав на предмет додержання прав і свобод фізичних осіб, які перебувають під їх юрисдикцією.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Курсова робота на тему: Гарантії прав и свобод за Європейською конвенцією прав и основних свобод людини 1950 року

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок