Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Скачати курсова робота: Гарантії прав и свобод за Європейською конвенцією прав и основних свобод людини 1950 року

Гарантії прав и свобод за Європейською конвенцією прав и основних свобод людини 1950 року / сторінка 4

Назва:
Гарантії прав и свобод за Європейською конвенцією прав и основних свобод людини 1950 року
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
17,36 KB
Завантажень:
135
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Щодо третьої групи, то тут міждержавні відносини стосуються іншої галузі — обмежен-ня гонки озброєнь і повної або часткової заборони окремих видів зброї. Іншими словами, ці міждержавні відносини є об'єктом права міжнародної безпеки і не можуть входити до об'єкта правового регулювання міжнародного гуманітарного права.
Підсумовуючи, можна зробити такі висновки.
1. Міжнародне гуманітарне право виступає як самостій-на галузь сучасного міжнародного права.
2. Міжнародне гуманітарне право володіє усіма необхід-ними, з погляду доктрини, системотворчими чинниками.
3. Спеціальним об'єктом правового регулювання міжна-родного гуманітарного права є міждержавні відносини, які за будь-яких обставин забезпечують права людини й основні свободи усім фізичним особам, що перебувають під їх юрис-дикцією.
4. Спеціальним принципом міжнародного гуманітарного права є принцип рівності всіх, незалежно від статі, мови, ко-льору шкіри, раси, походження або будь-яких інших ознак. Цей принцип закріплено у п. З ст. 1 Статуту ООН, у Загаль-ній декларації прав людини 1948 p., Міжнародних пактах про права людини 1966 р. та інших документах.
5. Міжнародне гуманітарне право складається зі спеці-альних інститутів захисту прав людини у мирний час, вклю-чаючи захист прав окремих категорій фізичних осіб, статусу іноземців, апатридів, біпатридів тощо, та захисту прав люди-ни у збройних конфліктах.
6. Світове співтовариство виявило глибокий інтерес до міжнародно-правового врегулювання міждержавних відно-син у гуманітарній сфері, про що свідчить кодифікація і про-гресивний розвиток цієї галузі міжнародного права у значній кількості універсальних і регіональних багатосторонніх кон-венцій.
Багато міжнародних документів про захист прав людини умовно поділяють на три основні групи, що присвячені питанням:
боротьби з масовими порушеннями прав людини, із зло-чинами проти людяності;
захисту прав окремих категорій індивідів;
питанням правового статусу індивідів.
До першої групи слід віднести такі основні міжнародні документи, як:
Статут Міжнародного військового трибуналу для суду і покарання головних військових злочинців європейських кра-їн осі, прийнятий відповідно до угоди, укладеної 8 серпня 1945 р. між СРСР, США, Англією і Францією;
Резолюція Генеральної Асамблеї ООН З (І) "Видача і покарання військових злочинців" від 13 лютого 1946 p.;
Конвенція про запобігання злочину геноциду і покаран-ня за нього від 9 грудня 1948 p.;
Європейська конвенція про захист прав людини і основ-них свобод, підписана державами — членами Ради Європи 4 листопада 1950 p.;
Міжнародна конвенція про ліквідацію усіх форм расової дискримінації, схвалена ГА ООН 21 грудня 1965 p.;
Конвенція про неприйнятність терміну давності щодо військових злочинів і злочинів проти людства, прийнята ГА ООН 26 листопада 1968 p.;
Міжнародна конвенція про припинення злочину апар-теїду і покарання за нього, прийнята ГА ООН ЗО листопада 1973 p.;
Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюд-ських і таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, прийнята ГА ООН 10 грудня 1984 p.;
Конвенція Співдружності Незалежних Держав про пра-ва й основні свободи людини від 26 травня 1995 р.
До другої групи належать:
Конвенція про політичні права жінок, прийнята ГА ООН 20 грудня 1952 p.;
Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, прийнята ГА ООН 18 грудня 1979 p.;
Декларація прав дитини, проголошена ГА ООН 20 лис-топада 1959 р.
До третьої групи можна віднести такі основні міжна-родні документи, як:
Конвенція про громадянство одруженої жінки від 29 січня 1957 p.;
Конвенція про скорочення безгромадянства від 30 серп-ня 1961 p.;
Конвенція про статус апатридів від 28 вересня 1954 p.;
Конвенція про статус біженців від 28 липня 1951 p.;
Протокол, що стосується статусу біженців, схвалений ЕКОСОР 18 листопада 1966 p.;
Статут Управління Верховного комісара ООН у спра-вах біженців, прийнятий резолюцією 428 (V) ГА ООН від 14 грудня 1950 p.;
Декларація про територіальний притулок, прийнята ГА ООН 14 грудня 1967 р.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Курсова робота на тему: Гарантії прав и свобод за Європейською конвенцією прав и основних свобод людини 1950 року

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок