Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Правові основи пенсійного забезпечення

Правові основи пенсійного забезпечення

Назва:
Правові основи пенсійного забезпечення
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
18,48 KB
Завантажень:
348
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Вступ
В Україні створено єдину систему пенсійного за-безпечення. Вона виявляється насамперед у тому, що виплата пенсій практично всім категоріям пенсіоне-рів здійснюється за рахунок коштів Пенсійного фон-ду України і, частково, дотацій з Державного бюдже-ту, які виділяються на пенсійне забезпечення. Єдина система передбачає централізоване правове регулю-вання, що гарантує повсюдно на всій території країни рівні умови та норми, однакові можливості здійснення громадянами України одного з найваж-ливіших соціальних прав.
1. Правові основи пенсійного забезпечення
Правові основи пенсійного забезпечення пов'язані зі з'ясуванням форм вираження норматив-ної державної волі, спрямованої на регулювання пенсійних відносин. Формами вираження можуть бути закони й підзаконні акти, якими встановлюються певні норми права. Закони як нормативно-правові акти наділені вищою юридичною силою. Вона полягає в тому, що решта правових актів має виходити з законів і не супе-речити їм. Закони приймаються Верховною Радою України - єдиним органом законодавної влади в Україні.
Підзаконні нормативні акти як різновид правових актів видаються відповідно до законів, на основі законів, на виконання їх, для конкретизації законо-давчих наказів чи їх тлумачення або встановлення первинних норм. Підзаконні акти є своєрідним засо-бом забезпечення виконання законів.
Залежно від положення органів, що видають під-законні акти, їхньої компетенції, а також характеру і призначення самих актів підзаконні акти поділяю-ться на кілька видів. Провідне місце серед них нале-жить указам Президента України, постановам Кабінету Міністрів.
Поява нормативних актів - результат діяльності органів державної влади. Їхня діяльність охоплює розроблення проекту акта, його обговорення, прий-няття та публікацію. Всі нормативно-правові акти, видавані в нашій державі, передовсім класифікую-ться за характером та особливостями тих суспільних відносин, що їх вони регулюють. Така класифікація відповідає врешті-решт поділові системи права на га-лузі, підгалузі, правові інститути. При цьому нерід-ко один акт може регулювати різні за характером суспільні відносини, будучи джерелом одночасно двох, а часом і кількох галузей права. До галузі права соціального забезпечення та його підгалузі - пенсійного права належать усі акти, що регулюють пенсійне забезпечення громадян.
Основним нормативно-правовим актом, що вста-новлює право громадян на соціальний захист, є Кон-ституція України. Право на пенсію - одне з конк-ретних виразів цього загального конституційного права. Виключно законами України визначаються основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення (ст. 92 Конституції України).
Нормативно-правові акти, які регулюють пенсійне забезпечення, можна класифікувати за рядом ознак, зокрема за їх дією у часі та просторі. Дія норма-тивно-правового акта в часі визначається моментом набирання ним чинності та моментом припинення його дії.
Зазвичай нормативно-правовий акт набирає чин-ності з зазначеного в ньому часу; якщо час не вказа-но, то - в установленому для відповідних актів по-рядку. Закони Верховної Ради України загальнонормативого характеру набирають чинності через десять днів від дня офіційного їх оприлюднення, якщо інше не передбачене самими законами, але не раніше від дня їх опублікування (ст. 94 Конституції України), а укази Президента України і постанови Кабінету Міністрів - з моменту їх прийняття, якщо інше не встановлене законом.
В основних нормативних актах, що регулюють пенсійне забезпечення, зазвичай встановлюється час набирання ними чинності. Вказано час набирання чинності, наприклад, у Законі України "Про пенсій-не забезпечення" (1991 р.) і в Законі України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внут-рішніх справ" (1992 р.). У постановах Верховної Ради України про внесення змін до цих актів також передбачається певний термін введення їх у дію.
Згідно з загальним правилом, нормативно-правові акти зворотної сили не мають і, отже, регулюють відносини, які виникають після введення їх у дію.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Курсова робота на тему: Правові основи пенсійного забезпечення

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок