Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Досудове слідство

Досудове слідство

Назва:
Досудове слідство
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
15,90 KB
Завантажень:
230
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.7


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Курсова робота
з кримінального процесу на тему:
„Досудове слідство”


План
1.Вступ…………………………………………………………..……3
2.Поняття та значення досудового слідства…………………..……4
3.Форми розслідування кримінальних справ………………….......10
4.Розслідування злочинів групою слідчих…………………….…..13
5.Використання науково-технічних засобів……………………....19
6.Список використаної літератури…………………………….. 24
Вступ
Для початку провадження досудового розслідування існує перша стадія кримінального процесу, яка називається порушення кримінальної справи. Слід відзначити, що вона є правовою підставою для виникнення й провадження кожної з наступних стадій.
По закінченні даної стадії кримінального процесу наступає наступна стадія - це провадження досудового розслідування.
Мета даної роботи полягає в тому, щоб засвоїти норми кримінально - процесуального права, що регулюють загальні положення досудового розслідування. Завдання полягає в усвідомленні поняття цієї стадії, її форм, встановленні кола органів, що здійснюють її, строків розслідування кримінальних справ, а також загальних умов, яких слід дотримуватися при розслідуванні будь-якої справи.
Вивчення основних правових положень досудового слідства й дізнання можуть послужити ключем до засвоєння конкретних положень даної стадії.
Крім цього слід зазначити величезне практичне значення питань теми для становлення юриста. Кожен працівник правоохоронних органів у своїй практичній діяльності вирішує питання пов'язані з розслідуванням кримінальних справ, а отже повинен знати й дотримуватись вимог норм кримінально - процесуального права, що регулюють цю стадію.
В рамка курсової роботи ми розглянемо лише окремі, найбільш важливі питання, що стосуються даної теми.
Розділ 1.
Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами (ст. 124 Конституції України). Проте всебічність, повнота й об'єктивність розгляду кримінальної справи в суді та її вирішення потребують великої і кваліфікованої підготов-чої роботи. Тому за законом (ст. 111 КПК) переважна більшість кримінальних справ повинна проходити стадію досудового слідства, винятком можуть бути лише справи приватного обвинувачення та справи з протокольною фор-мою досудової підготовки матеріалів (ч. 1 ст. 27, ст. 425 КПК), в яких досудове слідство провадиться тільки у разі, якщо злочин вчинено неповнолітнім чи особою, яка через свої фізичні або психічні вади не може сама здійснювати своє право на захист, а також якщо це визнає за необхід-не прокурор чи суд.
Називаючи слідство досудовим, законодавець тим са-мим вказує на співвідношення з основною частиною судо-вого розгляду — слідством судовим, бо тільки на основі тих доказів, що були розглянуті там, суд вирішує справу (ч. 2 ст. 323 КПК).
Змістом цієї стадії є регламентована кримінально-про-цесуальним законом діяльність органів дізнання й досудового слідства зі встановлення обставин
Вчинення злочину (суспільно небезпечного діяння), осіб, причетних до його вчинення, з припинення і запобігання вчинення злочинів.
Цей зміст зумовлений конкретними завданнями досу-дового слідства. Наприклад, закон (ст. 2 КПК), визначаю-чи завдання кримінального судочинства, не виокремлює якісь із них як другорядні для органів досудового слідства, тобто в кінцевому підсумку відповідальність за правильне вирішення кримінальної справи в суді несуть і орган дізнання, слідчий, прокурор [1].
У літературі виділяють характерні риси досудового слідства, що допомагає з'ясувати сутність цієї стадії процесу:


- діяльність слідчого спрямована на розкриття злочи-ну, викриття особи, яка його вчинила, відшукування і перевірку доказів, що підтверджують рішення, які прий-маються по справі;
діяльність слідчого не повинна бути однобічною, мати
обвинувальний характер. Слідчий зобов'язаний досліджу-вати й ті фактичні дані, що виправдовують обвинувачено-го, свідчать про його невинуватість;
досудове слідство— діяльність процесуальна, осно-вою якої є норми кримінально-процесуального закону і яка регулюється ними, здійснюється в певній процесу-альній формі, поза якою будь-які дії слідчого не породжу-
ють правових наслідків;
підкреслюється також демократизм досудового слідства, його пізнавальна, дослідницька спрямованість;
засвідчувальний характер дій слідчого, який не тільки збирає й перевіряє фактичні дані, що мають відно-шення до справи, а й фіксує отримані відомості, надаючиїм правового значення [2].

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Курсова робота на тему: Досудове слідство

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок