Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Підстави виникнення та види представництва.Довіреність. Передоручення

Підстави виникнення та види представництва.Довіреність. Передоручення

Назва:
Підстави виникнення та види представництва.Довіреність. Передоручення
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
9,01 KB
Завантажень:
47
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
ПЛАН
Вступ
1. Поняття представництва;
2. Підстави виникнення та види представництва;
3. Довіреність;
3.1 Форма довіреності;
3.2 Строк довіреності;
3.3 Передоручення;
3.4 Припинення довіреності;
Висновок
Література.
Вступ
За характером походження та своїм змістом повноваження представника є суб'єктивним правом, яке делеговано представникові на підставі вказівки закону або волі особи, яку представляють. Цьому праву не протистоїть конкретний обов'язок якої-небудь особи - ні особи, яку представляють, ні третіх осіб. Здійснення повноважень представником є юридичним фак-том, який породжує права та обов'язки особи, яку представ-ляють. За ЦК України повноваження можуть ґрунтуватися на довіреності, законі, адміністративному акті, а також випливати з обстановки, в якій діє представник (продавець, касир тощо).
Наявність у представника повноважень є обов'язковою умовою будь-якого представництва.
За своєю юридичною природою довіреність являє собою односторонню угоду, яка визначає повноваження представника.
Представництво в цивільному праві розглядається як одна із форм реалізації громадянами і юридичними особами належних їм прав і обов’язків через представників. Представництво може мати місце не тільки за власною волею суб’єкта цивільного права, а також у зв’язку з відсутністю у нього юридичної здатності чи фізичної можливості вчиняти юридичні дії. Виходячи зі змісту ст. 62 Цивільного кодексу України, можна дати таке визначення представництва - звуться такі відносини, при яких угода, укладена однією особою (представником) від імені другої особи (яку представляють), створює права і обов’язки безпосередньо для особи, яку представляють.
1. Поняття представництва
Представництво в цивільному обороті має широку сферу застосування. Це по-яснюється причинами як юридичного, так і фактичного по-рядку. Потреба у представництві виникає тоді, коли особа, яку представляють, не має за законом можливості вчиняти юридичні дії (наприклад, у разі відсутності дієздатності). Представництво може мати місце також тоді, коли у особи немає або фізичної можливості здійснити такі дії (наприклад, внаслідок хвороби, відсутності в місці постійного проживан-ня), або бажання особисто реалізовувати належні їй права та обов'язки. Здійснення юридичними особами своєї статутної діяльності також неможливо уявити без всебічного викорис-тання інституту представництва (праця продавців, касирів, представництво в суді, арбітражному та третейському суді).
ЦК України не містить визначення представництва. Проте
зміст ст. 62 дає змогу визначити представництво як здійснен-ня однією особою (представником) від імені другої особи (яку представляють) через повноваження, що ґрунтується на довіреності, законі або адміністративному акті, угод та інших юридичних дій, в результаті чого у особи, яку представляють, безпосередньо створюються, змінюються і припиняються ци-вільні права та обов'язки.
Проект ЦК України (ст. 227) визначає представництво як правовідносини, у яких одна сторона (представник) зобов'я-зана за повноваженнями вчинити правочин від імені іншої сторони, яку вона представляє.
Суть представництва полягає в діяльності представника щодо реалізації повноважень в інтересах і від імені особи, яку представляють. Однак слід зазначити, що не всякі угоди мо-жуть бути вчинені представником. Стаття 62 ЦК України пе-редбачає, що не допускається укладення через представника угоди, яка за своїм характером може бути укладена лише осо-бисто, а так само інших угод, зазначених законі. Так, ст. 541 ЦК України зазначає, що заповіт має бути підписаний осо-бисто заповідачем і нотаріально посвідчений.
Мета представництва - здійснення представником угод та інших юридичних дій в інтересах і за рахунок особи, яку він представляє. Угоди, які вчиняються представником, є його власними, самостійними вольовими діями, які створюють, змінюють або припиняють цивільні права та обов'язки у ін-шої особи - особи, яку представляють.
У відносинах представництва беруть участь три суб'єкти: особа, яку представляють, представник і третя особа.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Курсова робота на тему: Підстави виникнення та види представництва.Довіреність. Передоручення

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок