Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Повноваження Верховної Ради

Повноваження Верховної Ради

Назва:
Повноваження Верховної Ради
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
16,69 KB
Завантажень:
226
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Курсова робота
з Конституційного права
на тему: “Повноваження Верховної Ради”


План:
Стан парлементаризму
Парламент – Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади України
Повноваження Верховної Ради
Функції Верховної Ради
 
1. Стан парла Парламент — Верховна Рада України — єдиний орган законодавчої влади України
ментаризму
Нині парламенти діють у понад 160 країнах світу. За змістом діяльності вони є насамперед органами законо-давчої влади, легіслатурами (від латинського Lex — за-кон). Водночас у їх діяльності значне місце посідають й інші, окрім законодавчої, функції, зокрема представ-ницька, установча, парламентського контролю, бюджет-но-фінансова, міжнародних зв'язків тощо.
Парламенти як інститути державної влади за фор-мою є всенародними зборами (конгресами, асамблеями) або зборами представників народу (депутатів). Це своє-рідні постійно діючі форуми, зібрання, на яких обгово-рюються і вирішуються найважливіші суспільні та дер-жавні справи- Вони мають різні назви — Верховна Рада (Україна), Федеральні збори (Росія, Швейцарія), Конг-рес (США), стортинг (Норвегія), альтинг (Ісландія), Ге-неральні кортеси (Іспанія), Генеральний конгрес (Мек-сика), кнесет (Ізраїль), Національні збори (Єгипет), Все-китайські збори народних представників тощо, — але для усіх них властиві загальні принципи парламента-ризму.
Сучасний парламентаризм характеризується наявніс-тю кількох усталених видів парламентів, що різняться своїм статусом, порядком формування, структурою, функціями та іншими ознаками. Зокрема, за своїм ста-тусом розрізняють парламенти президентських парла-ментських, і змішаних (напівпрезидентських, парламент-сько-президентських) республік та монархій.
Статус парламентів країн з президентською формою правління визначається жорстоким розподілом влад в організації державної влади; це характерно для США та ряду країн Латинської Америки (Бразилія, Венесуела, Мексика та ін.). У цих країнах не існує інститутів розгарантією проти диктатури. Організація влади на заса-дах парламентаризму дає можливість залучити до участі в управлінні державою найбільш підготовлених дгія цього представників народу. Парламенти діють від імені народу, виражають його волю й інтереси.
На відміну від органів виконавчої і судової влади, органи законодавчої влади приймають свої рішення відкрито, публічно. Парламенти теж допускають помил-ки. Але безсумнівним є те, що без парламентів, без пар-ламентаризму — демократія неможлива. Тому питання нині полягає не у доцільності парламентаризму як тако-го, а у його вдосконаленні.
Розвиток сучасного українського парламентаризму здійснюється у руслі зазначених вище загальносвітових процесів і тенденцій. Одночасно йому властиві і певні національні особливості. Вони обумовлені не тільки специфікою сучасних соціально-економічних процесів і державного устрою України. Важливе значення тут ма-ють також історичні передумови і традиції становлення українського парламентаризму.
2. Парламент — Верховна Рада України — єдиний орган законодавчої влади України
Чинна Конституція України закріпила якісно нову організацію державної влади. Відмовившись від ієрархіч-ної, вертикальної системи організації державної влади, яка існувала в Україні до здобуття незалежності, вона сприйняла загальновизнаний принцип організації дер-жавної влади — принцип поділу її на законодавчу, вико-навчу і судову.
Органи державної влади України стали рівноправ-ними і незалежними один від одного.
Верховна Рада, за Конституцією, остаточно втратила колишній статус найвищого органу державної влади та вперше набула всіх основних рис парламенту України — єдиного, загальнонаціонального, пред ставню »ького, ко-легіального, виборного, однопалатного, постійно діючо-го органу законодавчої влади України.
Пріоритетною рисою українського парламенту як органу законодавчої влади є його єдиюгість, виключ-ність, універсальність в системі органів державної вла-ди, що зумовлено насамперед унітарним характером на-шої держави, тобто державним устроєм, вже згаданим поділом державної влади, його внутрішньою структурою та ін.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Курсова робота на тему: Повноваження Верховної Ради

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок