Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Поняття віктимології. Історія розвитку.

Поняття віктимології. Історія розвитку.

Назва:
Поняття віктимології. Історія розвитку.
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
16,70 KB
Завантажень:
228
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ПЛАН
Вступ
1. Поняття віктимології. Історія розвитку.
2. Основні поняття віктимології (жертва, потерпілий віктимність, віктимізація) та її сутність.
3. Віктимна поведінка і її види. Класифікація потерпілих від злочинів.
4. Віктимологічний аспект характеристики причин і умов конкретного злочину.
Висновок
Використана література
ВСТУП
Зарубіжні вчені розрізняють віктимологію у широкому і вузькому її розумінні. У широкому значенні віктимологія має право на самостійне існування, оскільки вивчає як жертви злочинів, так і жертви певних со-ціальних та природних явищ (війн, стихійних лих тощо). В такому ас-пекті вона може вважатися окремою наукою, а не тільки частиною кри-мінології. Віктимологія ж у вузькому значенні - це кримінальна вікти-мологія, тобто галузь знань саме про жертву злочину та її роль у генезисі злочинної поведінки, а тому є частиною науки кримінології.
У кримінологічних дослідженнях минулого головна увага приділя-лась поведінці злочинця, а потерпілий від злочину в основному фігуру-вав як учасник кримінального процесу. Разом з тим взаємозв'язок зло-чинця і потерпілого має важливе кримінологічне значення. Серед осіб, що стикаються зі злочинами, є насамперед їх жертви. Тож ігнорувати їх роль у механізмі злочинної поведінки було б помилково.
1. Поняття віктимології. Історія розвитку.
Розвиток механізму індивідуальної злочинної поведінки залежить, хоча і в різному ступені, не тільки від злочинця, але і від іншої сторони - жертви злочину.
Особу і поведінку потерпілого вивчає віктимологія (victima - жертва (лат.), лoгoу - вивчення (греч.)). Віктимологія кримінології є порівняно новим науковим напрямом. Разом з тим воно вельми перспективне, оскільки на основі аналізу особливостей особи і поведінки потерпілого від злочину може бути розроблений комплекс ефективних заходів профілактики, орієнтованих на зниження шансів індивіда, що володіє певними якостями і властивостями, стати жертвою злочинного посягання
З метою об'єктивного дослідження механізму конкретного злочину необхідно вивчати не тільки злочинця, а й жертву зло-чину. Це зумовлюється тим, що приводом до злочинного пося-гання і умовою, що полегшує його вчинення, іноді може бути й поведінка потерпілого. Таку поведінку у кримінології нази-вають віктимною, а розділ кримінології, що вивчає пов'язані з цим проблеми, - віктимологією.
Пред-метом віктимології, а точніше кримінальної віктимології, на відміну від інших її напрямків, є жертви злочинів, відносини, що пов'язують злочинця і жертву, а також ситуації, що пере-дують злочину.
Віктимологія вивчає жертву щодо її морально-психологіч-них і соціальних характеристик, що впливають на її уразли-вість, і ситуації, що передують злочину, а також ситуації безпосереднього вчинення злочину. Це дає змогу отримати відповіді на запитання, як у цих ситуаціях, у взаємодії з по-ведінкою злочинця криміногенно-провокуюче виявляється поведінка жертви.
Першу спробу системних досліджень проблеми потерпілого від злочину здійснив у 1948 р. німецький вчений Г. Гетіг. Він написав книгу "Злочинець і його жертва", де звернув увагу на потерпілого як фактор виникнення злочину, а також висунув ідею про розуміння під злочинністю відносин між особами, що завдають шкоду, і потерпілими.
Г. Гетіг вважав віктимологію галуззю кримінології. Проти-лежної точки зору дотримувався румунський вчений Б. Мендельсон, який вважав віктимологію окремою наукою. На його думку, об'єктом віктимології повинна бути не тільки жертва злочину, а й потерпілий від нещасного випадку, стихійного лиха тощо. Отже, можна вважати, що у віктимології існують два напрями: у широкому розумінні віктимологія є окремою дисципліною, що вивчає всі види жертв; у вузькому розумінні кримінальна віктимологія - це наука, що вивчає тільки жертв злочинів.
Більшість зарубіжних вчених (Г. Гетіг, Б. Мендельсон та ін.) вважають віктимологію-галуззю кримінології і термін "вік-тимологія" використовують для характеристики саме цього кримінального аспекту, тобто вивчення тільки жертв злочи-нів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Курсова робота на тему: Поняття віктимології. Історія розвитку.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок