Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Фізичні особи як суб’єкти цивільного права

Фізичні особи як суб’єкти цивільного права

Назва:
Фізичні особи як суб’єкти цивільного права
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
23,66 KB
Завантажень:
251
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КУРСОВА РОБОТА
З ДИСЦИПЛІНИ:
цивільне та сімейне право
України
ТЕМА: Фізичні особи як суб’єкти цивільного права
План.
Вступ.
Поняття фізичної особи.
Правоздатність фізичних осіб.
Дієздатність фізичних осіб.
Питання участі фізичних осіб у цивільних правовідносинах.
Міжнародна правосуб’єктність фізичних осіб
Висновок.
Вступ
Характер взаємовідносин держави з особою являється важливим показником стану суспільства в цілому, цілей і перспектив його розвитку. Неможливо зрозуміти сучасне суспільство і сучасну людину без вивчення різноманітних відносин людей з державою.
Питання прав і свобод людини і громадяни-на на сьогодні є найважливішою проблемою внутріш-ньої та зовнішньої політики усіх держав світової спів-дружності. Саме стан справ у сфері забезпечення прав і свобод особи, їх практичної реалізації є тим критерієм, за яким оцінюється рівень демократичного розвитку будь-якої держави і суспільства в цілому.
На українських теренах питання прав людини та їх захисту порушувалися ще в конституції Пилипа Орли-ка 1710 р. Там зазначалося: "Подібно до того, як Ясновельможному Гетьману з обов'язку його уряду нале-жить керувати й наглядати за порядком щодо всього Війська Запорозького, так само він повинен пильно дбати про те, щоб на рядовий і простий народ не покла-дали надмірних тягарів, утисків і надмірних вимог, бо підштовхнуті ними (люди), залишивши свої домівки, відходять, як правило, до чужих країв шукати життя кращого, спокійного і легшого.
Остаточне ж становлення прав людини і громадя-нина як абсолютної соціальної цінності пов'язане з поваленням феодалізму й проголошенням за доби бур-жуазних революцій свободи людини. У Декларації не-залежності СІЛА 1776 р. проголошено: "Ми вважаємо за очевидне такі істини: усі люди створені рівними і всі вони обдаровані своїм Творцем деякими невідчужуваними правами, до числа яких належать: життя, свобода і прагнення до щастя. Для забезпечення цих прав засновані серед людей уряди, що запозичують свою справедливу владу за згодою тих, ким вони керують. У Декларації прав людини і громадянина, прийнятій у Франції 1789 р., визначено:
Люди народжуються і зостаються вільними та рівними в правах.
2. Мету кож-ного державного союзу становить забезпечення при-родних і невідчужуваних прав людини. Такими є свобода, власність, безпека і опір пригнобленню.
Свобода людини — є вихідне поняття проблеми прав людини і громадянина. Розрізняють права люди-ни природні, тобто пов'язані з самим її існуванням і роз-витком, і набуті, які в основному характеризують соціально-політичний статус людини і громадянина (інститут громадянства, право на участь у вирішенні державних справ тощо). Зрозуміло, що за відсутності у людини свободи вона не може володіти і реально користатися своїми правами. Саме свобода створює умови для реального набуття прав та їх реалізації. З іншого боку, права людини закріплюють і конкрети-зують можливість діяти у межах, встановлених її право-вим статусом.
Свободу людини визначають певні ознаки. Слід за-значити, що люди є вільними від народження, ніхто не має права порушувати їхні природні права. До того ж, у демократичному суспільстві саме держава є головним гарантом свободи людини. За своїм обсягом поняття свободи людини повно відображає принцип, закладений у ст. 19 Конституції України, за яким людина має право робити все, за винятком того, що прямо заборо-нено чинним законодавством. Свободу людини харак-теризує також принцип рівних правових можливостей, правового сприяння і правової охорони, який закріп-люють демократичні конституції, у тому числі й Кон-ституція України. Водночас свобода людини як об'єк-тивна реальність виходить за межі, врегульовані пра-вом, маючи витоки у системі інших соціальних норм, які панують у демократичному суспільстві. Слід пам'я-тати, що поняття свободи може мати неоднакове тлу-мачення, оскільки, з одного боку, свобода характери-зує загальний стан людини, її соціальний статус, а з іншого - конкретизується у можливості вчиняти конк-ретні дії в межах, наданих людині мораллю та правом.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Курсова робота на тему: Фізичні особи як суб’єкти цивільного права

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок