Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Система і види покарань

Система і види покарань

Назва:
Система і види покарань
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
85,66 KB
Завантажень:
247
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.5

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
Реферат на тему:
Система і види покарань


Система покарань
1. Передбачені чинним кримінальним законодавством окремі види покарань утворюють певну систему. Система покарань, вста-новлена ст. 51 КК, і є тією юридичною базою, на якій ґрунтується діяльність судів по застосуванню покарань. Законодавець, визнача-ючи систему покарань, тим самим створює базу і для побудови санк-цій у відповідних статтях Особливої частини КК, де передбачені види і межі покарань за окремі злочини.
Система покарань покликана визначати однаковість (однознач-ність) у правозастосовній діяльності і згідно з цим бути важливим засобом забезпечення законності. Системі покарань невідомі смерт-на кара, а також болісні і такі покарання, що ганьблять і калічать засудженого, наприклад, тілесні покарання, позбавлення всіх грома-дянських прав та ін. У ній значне місце посідають покарання, не пов'язані з позбавленням волі: штраф, громадські роботи тощо. Включаючи в себе цілий комплекс покарань, їх система дає можли-вість забезпечити при застосуванні судами конкретних покарань їх необхідну індивідуалізацію відповідно до тяжкості вчиненого зло-чину і особи засудженого.
Під системою покарань прийнято розуміти встановлений кримінальним законом і обов'язковий для суду вичерпний перелік покарань, розташованих у певному порядку за ступенем їх суво-рості.
З цього визначення видно, що поняття системи покарань містить у собі низку ознак, а саме :
а) система покарань встановлюється тільки законом. Жодне по-карання не може визначатися довільно, його вид, розміри, порядок і підстави застосування можуть бути зазначені тільки в законі;
б) перелік покарань, що утворюють систему, обов'язковий для суду. Інакше кажучи, суд, прерогативою якого є застосування пока-рання, не має права відступити від цієї системи;
в) перелік покарань, що утворюють систему, є вичерпним. Це означає, що з погляду закону на даний момент система покарань є закінченою, завершеною. Коли говорять про систему покарань як ви-черпний їх перелік, то мають на увазі ту систему, той їх перелік, що наведений у ст. 51 КК. Тому за злочин, вчинений на території Укра-їни, неможливо, наприклад, застосувати таке покарання, як тюрем-не ув'язнення, заслання чи звільнення від посади, тому що КК та-ких покарань не передбачає;
г) система покарань передбачає їх розміщення у певному порядку за ступенем їх суворості. У ст. 51 КК вони розташовані починаючи від менш суворих до більш суворого. Подібного роду ступінчастість, «сходи» покарань дають можливість суду вирішувати, яке з покарань є більш чи, навпаки, менш суворим. Ці питання виникають при зміні вироку в касаційній чи наглядовій інстанції, призначенні покаран-ня в порядку ст. 69 КК чи заміні покарання більш м'яким (ст. 82 КК).
2. Система покарань, встановлена в ст. 51 КК, містить в собі такі види покарань: штраф; позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу; позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю; громадські роботи; ви-правні роботи; службові обмеження для військовослужбовців; конфіс-кація майна; арешт; обмеження волі; тримання в дисциплінарному ба-тальйоні військовослужбовців; позбавлення волі на певний строк; до-вічне позбавлення волі. Отже, КК передбачає 12 видів покарань.
За ухилення від відбування цих покарань настає кримінальна від-повідальність за статтями 389, 390 і 393 КК. Так, ухилення від вико-нання громадських робіт карається за ст. 389 КК — арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.
3. Усі покарання, що входять у систему, можуть бути класифіко-вані за певними ознаками, закріпленими у кримінальному законі. Така класифікація має не тільки теоретичне, а й, що дуже важливо,
велике практичне значення, тому що вона сприяє правильному за-стосуванню окремих видів покарань.
Покарання класифікуються за порядком (способом) їх призна-чення; за суб'єктом, до якого застосовується покарання; за можли-вістю визначення строку покарання та ін.
4. За порядком призначення покарань ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
Курсова робота на тему: Система і види покарань

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок