Загрузка...
Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> ХУЛІГАНСТВО

Загрузка...

ХУЛІГАНСТВО

Назва:
ХУЛІГАНСТВО
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
41,80 KB
Завантажень:
387
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
ТЕМА:
ХУЛІГАНСТВО


З М І С Т
Вступ
Глава І. Поняття та юридичний аналіз складу хуліганства
1.Обєкт хуліганства
2.Обєктивна сторона хуліганства
3.Субєкт хуліганства
4.Субєтивна сторона хуліганства
ІІІ. Глава ІІ. Види хуліганства
1.Злісне хуліганство
2.Особливо злісне хуліганство
ІV. Глава ІІІ. Застосування покарання за хуліганство
Висновок
Законодавство і практика його застосування
Список використаної літератури
Додаток до дипломної роботи


В С Т У П
Кримiногенна ситуацiя, яка склалася в Украiнi, перетворилася у найбiльше небезпечне соцiальне лихо, що створюе серйозну загрозу розбудовi незалежноi держави, а небувале зростання злочинностi зу---мовлене кризовими явищами в полiтичному i економiчному розвитку в усiх сферах суспiльноого життя, правоовим нигiлiзмом, фактичною безконтрольнiстю за пiдприемницькою, кредитнофiнансовою та банкiвською дiяльнiстю.
Здiйснюванi заходи виявились недостатнiми для ефективного впли---ву на стан справ, закони, що приймаються, виконуються незадовiльно i не забезпечують своечасного задоволення незрiлих потреб ринкових вiдносин.
Розбалансованiсть економiки, спад виробництва та прогресуюче зростання цiн призвели до падiння життевого рiвня i як наслiдок втягнення у незаконне пiдприемництво значноi частини населення. Спал виробництва та пов’язане з ним зростання безробiття зумови---ли стрiмке зростання крадiжок, грабежiв, розбiйницьких нападiв, ви---магательства, убивств; вчинення корисливих злочинiв все частiше поєднується з використанням вогнепальноi та холодноi зброi. Державна програма боротьби із злочинністю від 25 червня 1993 року.
Одним з небезпечних i все ще досить поширеним посяганням на громадський порядок е хулiганство. Так згiдно довiдки з iнфор---мацiйного бюро УМВС Украiни в Тернопiльськiй областi за 1993-1998 роки на територii Тернопiльськоi областi зареестровано 1463 кримiнальні справи, порушені за ознаками статтi 206 КК Украiни, i лише 595 iз них направлено до суду. Майже 9% цих кримiнальних справ зупинено згiдно пункту 3 статтi 206 КК Украiни до встановлення особи, яка вчинила злочин. Голос України. 30.07.93 р. №143. Крiм того, скоюючи хулiганство, винна особа наносить шкоду громадському спокою i моралi, здоров"ю i тiлеснiй недоторканостi громадян, державному та приватному майну. Нерiдко, хулiганство переростае в iншi, бiльш важкi злочини: вбивс---тво, нанесення тiлесних ушкоджень з хулiганських спонукань та iнш. Скоюючи хулiганськi дii, особа грубо протиставляе себе суспiльству, прийнятим вньому правилам поведiнки. Все це сприяе формуванню в ii свiдомостi антисоцiальних мотивiв, якi пiзнiше проявляються у ско---еннi iнших, бiльш важких злочинiв. Тому, боротьба iз злочиннiстю не мислима без активiзацii боротьби з хулiганством.
Не зважаючи на те, що боротьбi з хулiганством придiщено увагу, багато ii питань продовжують залишатись спiрними, iншi з них розробленi не досить глибоко i повно. Це стосуеться розумiння об"екта, об"ективноi сторони, суб"екта, суб"ективноi сторони хулiганства, його квалiфiкуючих ознак, вiдмежування даного злочину вiд сумiжних делiктiв. Мае певнi проблеми, а деколи i допкскае помилки при застосуваннi cтаттi 206 КК Украiни i практика. Покращення потребуе i саме кримiнальне законодавство, регулюючи вiдповiдальнiсть за хулiганство. Викладене i обумовило вибiр даноi теми в якостi дип---ломноi роботи.
Звернемося ж ближче до самоi теми роботи i спробуемо з"ясувати найбiльш двозначнi, суперечливi на даний час питання.


II. ГЛАВА I. Поняття i юридичний аналiз складу хулiганства.
Стаття 62 Конституцii Украiни встановлюе: "Особа вважаеться не---винуватою у вчиненнi злочину i не може бути пiддана кримiнальному покаранню, доки ii вину не буде доведено в законному порядку i встановлено обвинувальним вироком суду".
У вiдповiдностi до статтi 3 Кримiнального кодексу Украiни кримiнальнiй вiдповiдальностi пiдлягае лише особа, винна у вчиненнi злочину, тобто така, що умисно або з необережностi вчинила передбачене кримiнальним законом суспiльно небезпечне дiяння. Отож, пiдставою кримiнальноi вiдповiдальностi е наявнiсть передбачених кримiнальним законом об"ективних i суб"ективних ознак, якi характе---ризують певне суспiльнонебезпечне дiяння як злочин.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
Курсова робота на тему: ХУЛІГАНСТВО

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок