Загрузка...
Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Правове регулювання організації міжнародних перевезень в Україні та інших державах

Загрузка...

Правове регулювання організації міжнародних перевезень в Україні та інших державах

Назва:
Правове регулювання організації міжнародних перевезень в Україні та інших державах
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
3,10 KB
Завантажень:
155
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Правове регулювання організації міжнародних перевезень в Україні та інших державах
Правове регулювання міжнародних перевезень в Україні здійснюється під керівництвом Міністерства транспорту України (далі — Мінтранс) в особі Державного департаменту авіаційного транспорту України, Державного департаменту морського і річкового транспорту України, Державної адмі-ністрації залізничного транспорту України, Державного департаменту автомобільного транспорту України. Мінтранс, зокрема, сприяє розвиткові зовнішньоекономічних зв'язків, за дорученням Уряду представляє інтереси транспортно-дорож-нього комплексу в міжнародних організаціях, укладає в уста-новленому порядку міжнародні договори про розвиток міжна-родного сполучення транспортно-дорожнього комплексу, по-годжує з відповідними органами інших держав квоти міжна-родних перевезень пасажирів і вантажів; забезпечує здійснен-ня у випадках, передбачених законодавством України, ліцен-зування окремих видів підприємницької діяльності (п. п. 13, 14 п. 2 "Положення про Міністерство транспорту України", затвердженого Указом Президента України від 27 грудня 1995 p.).
Міжнародними договорами та національним законодав-ством багатьох держав передбачено, що для здійснення міжна-родних перевезень перевізник повинен отримати від уповно-важеного органу спеціальний дозвіл (ліцензію). Таку вимогу містить, зокрема, Закон України "Про підприємництво", ст. 4 якого вказує, що міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобіль-ним видами транспорту здійснюються за наявності ліцензії, виданої уповноваженим органом.
Це також Закон України "Про транспорт", постанова Кабі-нету Міністрів України "Про порядок ліцензування підприєм-ницької діяльності" від 3 липня 1998 p., Порядок обслуговування громадян залізничним транспортом, затверджений по-становою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997 p., Указ Президента України "Про запровадження ліцензування діяльності господарюючих суб'єктів у сфері природних моно-полій" від 17 листопада 1998 p.1 Відповідно до зазначеного Указу з 1 січня 1999 p. ліцензуванню підлягають: надання послуг з користування залізничними коліями та визначеними згідно з переліком Кабінету Міністрів України іншими об'єк-тами інфраструктури залізничного транспорту загального ко-ристування; міжнародні (у межах країн СНД) перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом; надання за переліком, який визначає Кабінет Міністрів України, спеціалі-зованих послуг транспортних терміналів, портів, аеропортів.
Питання ліцензування перевезень регулюють Інструкція про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності лі-цензій на здійснення внутрішніх й міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, Умови і правила ліцензійної діяльності по здійсненню внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом та контроль за їх дотриманням, затверджені на-казом Мінтрансу України 19 липня 1993 р. за № 178 (зареєст-рований Міністерством юстиції України 22 липня 1993 р. за №94).
З метою отримання ліцензії на здійснення транспортно-екс-педиційних перевезень зовнішньоторговельних та транзитних вантажів заявник може звернутися до асоціації "Укрзовніштранс" і подати документи, визначені Інструкцією про порядок видачі спеціальних дозволів (ліцензій) на надання транспорт-но-експедиційних послуг, умови здійснення та контроль за їх дотриманням при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів, що затверджена наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків України від 17 лютого 1994 p. (зареєстрована у Міністерстві юстиції 28 лютого 1994 р. за № 36-245). Для отримання ліцензії юридичною особою, їй не-обхідно подати до компетентних органів заяву з переліком видів транспортно-експедиційних послуг, що будуть надавати-ся; реєстраційну картку за встановленою у Інструкції формою;
копії статуту та засновницької угоди (якщо засновників або уповноважених органів двоє і більше); свідоцтво про держав-ну реєстрацію.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Курсова робота на тему: Правове регулювання організації міжнародних перевезень в Україні та інших державах

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок