Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Мета, підстави та умови застосування запобіжних заходів.

Мета, підстави та умови застосування запобіжних заходів.

Назва:
Мета, підстави та умови застосування запобіжних заходів.
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
19,11 KB
Завантажень:
485
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Курсова робота
на тему:
Мета, підстави та умови застосування запобіжних заходів.


ПЛАН
Вступ.
Розділ 1: Поняття і мета застосування запобіжних заходів.
Розділ 2: Види і підстави застосування запобіжних заходів.
2.1 Під-писка про невиїзд.
2.2 Особиста порука.
2.3 Порука гро-мадської організації або трудового колективу.
2.4 Застава.
2.5 Взяття під варту.
2.6 Нагляд командування військової частини.
2.7 Віддання неповнолітнього обвинуваченого під нагляд батьків, опікунів, піклувальників або адміністрації дитячої установи.
Розділ 3: Обрання, зміна і скасування запобіжних заходів.
Висновки.
Список використаних нормативно-правових актів та науково-практичної літератури.
Зміст.


Вступ
Побудова правової держави, розвиток її демократичних засад повинні супроводжуватись системним переглядом чинних і запровадженням нових правових норм. Передусім це стосується такої галу-зі вітчизняного законодавства, як кримінальний про-цес. Без сумніву, закріплення в законі належних гаран-тій від втручання в особисте життя людини й одно-часно чітке визначення випадків і підстав такого втручання є найважливішою ознакою демократичної, правової держави, громадянського суспільства. Та більшість норм чинного Кримінально-процесуального кодексу (КПК) України не просто застаріла, не відпо-відаючи вимогам Конституції України, міжнародним нормам, а й взагалі не врегульовує питання, що постають під час досудового слідства та розгляду справи в суді.
Останні зміни, внесені до КПК, лише частково вирішили ці проблеми, відклавши їх остаточне врегулювання на майбутнє. Врешті це негативно позначається на дотриманні прав, сво-бод та законних інтересів громадян — суб’єктів кримінально-процесуаль-ного судочинства. Зокре-ма, це стосується підоз-рюваного, обвинувачува-ного та підсудного.
Винят-кової уваги та докорінно-го реформування потре-бують норми КПК, що визначають підстави та порядок застосування за-ходів процесуального примусу, особливо запо-біжних заходів. Cаме ці норми встановлюють обмеження прав і свобод підозрюваного, обвинувачуваного та під-судного під час досудово-го слідства і розгляду справи в суді. Крім того, саме з цими, нормами пов’язана найбільша кількість порушень кри-мінально-процесуального законодавства.
Аналіз історич-ного розвитку криміналь-но-процесуального законодавства приводить до висновку: процесуальні норми, що регулюють підстави і по-рядок застосування захо-дів процесуального при-мусу, постійно змінюва-лися. Тенденція цих змін промовиста — у демокра-тичні історичні періоди норми ставали гуманні-шими, у періоди посиле-ного тоталітаризму - нав-паки, жорсткішими.[11,c.8]
Сьогодні процесуальне законодавство іде шляхом гуманізації, поступово позбуваючись впливу правової ідеології радян-ських часів. Однак ще ба-гато норм потребують не-гайного реконструювання та вдосконалення.
Актуальність роботи: у зв’язку з різноманіттям запобіжних заходів, а також проблем пов’язаних з їх застосуванням виникає нагальна потреба для засвоєння знань в цьому напрямку.
У роботі використовується ряд наукових методів таких як: пізнання, порівняння, аналіз і синтез та інші.
Мета роботи: детально охарактеризувати всі види запобіжних заходів, провести їх аналіз і виявити характерні ознаки, а також, спираючись на сучасну теорію і практику кримінально-процесуального права, з’ясувати мету, підстави та умови їх застосування.
Об’єктом дослідження виступає діяльність слідчих, прокурорів та інших осіб правоохоронних органів, в процесі застосування окремих запобіжних заходів передбачених чинним кримінально-процесуальним законодавством України.
Предметом - виступають особливості роботи орга-нів дізнання, слідчих, прокурорів й судів при застосуванні окремих запобіжних заходів до об-винувачених, а в окремих випадках і до підозрю-ваних осіб.
Теоретичною основою роботи є підручники і монографії: М.М. Михеєнка, Ю.М.Грошевого, В.М. Тертишника, И.Л. Петрухина, В. Онопенка та інших відомих вчених-фахівців кримінально-процесуального права.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Курсова робота на тему: Мета, підстави та умови застосування запобіжних заходів.

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок