Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Психологія -> курсова робота: Психологічні засади особистісного і професійного розвитку студ

Психологічні засади особистісного і професійного розвитку студ / сторінка 2

Назва:
Психологічні засади особистісного і професійного розвитку студ
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
21,09 KB
Завантажень:
212
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Один смисловий рівень відповідає здвоєному обер-ту спіралі, кожний оберт (половина циклу) складається із двох фаз — кризової і стабільної. У фазах "стабільного розвитку" особистість виконує свою культуротворчу функцію.Напрям осі спіралі співпадає з напрямом осі координат "Особистісні смисли". Згідно шкали особистісних смислів, розробленої у традиціях гуманітарної психології Б.С.Братусем [5, 6] існує п'ять ієрархічних рівнів: майже не особистісний (відсутнє своє, особистісне ставлення до виконуваних дій), егоцентричний (смисловими устремліннями є власна вигода, успіх, престижність, зручність, всі інші люди, залежно від цього, "хороші" чи "зручні"), групоцентричний (людина ідентифікує себе з групою, головним стає успіх групи, людина цінна не сама по собі, а своєю належністю до групи), гуманістичний (смислові устремління загальнолюдської спрямованості; за кожною люди-ною визнаються рівні права, свободи й обов'язки, прагнення до результату, який передбачає благо для всіх людей, навіть їй незнайомих), есхатологічний або духовний (людина вирішує свої суб'єктивні стосунки з Богом, інша людина набуває для неї сакральну цінність як образ і подоба Бога).Особистісні смисли студента, крім ієрархії, характеризу-ються й інтенсивністю засвоєння кожного рівня. Хоч у кожного студента є декілька цих рівнів, і ситуаційно домінує якийсь о ачимих якостей на основі індиві-дуально-психологічних якостей, які обумовлюють цілісну струк-туру й особливості професійної діяльності. Усвідомлення про-фесійної ролі, осмислення можливих професійних рішень та їх наслідків, узагальнення своєї професійної діяльності й прогнозу-вання її перспектив, здатність до самоконтролю та самовдоско-налення утворюють вихідну базу розвитку майбутнього профе-сіонала.Об'єктом особистісного і професійного розвитку, формою реалізації творчого потенціалу студента в професійній діяльнос-ті є інтегральні характеристики його особистості: компетент-ність, емоційна та поведінкова гнучкість [13], Я-концепція, якості, необхідні для даної професії. Кожна інтегральна характеристика є певним поєднанням чи комбінацією значущих особистісних якостей, необхідних для успішної професійної діяльності.Майбутній спеціаліст є одночасно носієм і провідником засвоєних ним професійно значимих якостей, як об'єкт впливу на нього соціальних умов і суб'єкт, який активно перетворює професійну діяльність та себе.У психології розроблені технології конструктивної зміни поведінки студента [14], які передбачають перетворення мотиваційної, інтелектуальної, афективної та поведінкової структур особистості, у результаті чого зовнішня детермінація життєдіяльності змінюється на внутрішню.Якості студента є транзитивними, які переходять з одного рівня професійного розвитку на інший. Інтегральні характеристики особистості студента розвиваються інтенсивніше за умови усвідомлення ним необхідності перетворення свого внутрішнього світу і пошуку нових можливостей самоствердження у професійній діяльності.Культуротворчість є універсальною властивістю особистості студента, яка характеризує рівень інтелектуального й творчого потенціалу; рівень продуктивності, плідності, творення діяльності, життєтворчості. Результатом розвитку особистості є все більша реалізованість життя, творення діяльності, конструктивний вплив на оточуючих, суспільство, світ в цілому; посилення здатності протистояти деструктивності, розрусі, розпаду й смерті.Таким чином, прогностична модель особистісно-професійного розвитку студента має п'ять рівнів: рівень несформованої особистості, егоцентричний, групоцентричний, гуманістичний і духовний. Майбутній спеціаліст, який перебуває на тому чи іншому рівні розвитку, володіє всіма вже привласненими рівнями. Але важливим є не засвоєння максимальної кількості рівнів, а домінування вищих із них. Чим вищим є рівень розвитку студента, тим вищий ступінь його творчості й більший потенціал самореалізації в майбутньому. Не кожен студент досягає максимальних висот гуманістичного і духовного рівня. Цими уявленнями про модель особистісного і професійного розвитку студента будемо керуватися у подальшому аналізі.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Курсова робота на тему: Психологічні засади особистісного і професійного розвитку студ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок