Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Психологія -> Скачати: Психологічні засади особистісного і професійного розвитку студ

Психологічні засади особистісного і професійного розвитку студ

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
Психологічні засади особистісного і професійного розвитку студ
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
21,09 KB
Завантажень:
212
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Психологічні засади особистісного і професійного розвитку студ


Зміст
Вступ
I. Основні складові цілісної моделі особистісного і професійного розвитку студента
II. Психологічна структура особистісного і професійного розвитку студента
III. Психологічні умови особистісного і професійного розвитку студентів
Висновки
Література


Вступ
Вирішення питання "Що розвивати в особистості студента?" є важливою педагогічною проблемою. У період античності освітня система розвивала тіло (фізичний розвиток), у середні віки – душу (духовний розвиток), у новий час – дух (психічний розвиток, насамперед інтелект і волю), у соціалістичних країнах – ідейність і колективізм (соціальний розвиток). У даний час більшість науковців схиляється до необхідності цілісного розвитку людини.Професійний розвиток студента невіддільний від особистісного, адже в їх основі лежить принцип саморозвитку, який детермінує здатність особистості до творчої самореалізації.У категорії "особистість" різні автори виділяють такі психологічні структури, як спрямованість, характер, здібності, самосвідомість, професійна компетентність. Кожна з них міс-тить систему якостей, властивостей, характеристик. Тради-ційним підходом у дослідженні особистості студента є вивчення її структур та послідовне співвідношення між собою їх складових; окремо вивчаються частини, а потім на їх основі відтворюється ціле. Але ні окремі характеристики, ні їх сукупність не зможуть дати уявлення про цілісність людської особистості [6]. У живих системах не частини визначають ціле, а ціле визначає частини.Цілісний підхід до особистості як до функціонального органу, розпочатий Л.С. Виготським, О.М. Леонтьєвим, далі розвинув Б.С. Братусь. Він полягає в тому, що особистість розглядається як засіб формування відношення до родової людської сутності. "Сутність особистості не співпадає ні з темпераментом, ні з характером. Основна площина руху – морально-ціннісна, особистість у вузькому розумінні (ядро особистості) – позиція людини у світі, що задана системою загальних смислових утворень" [5,93].Гуманітарний напрям у психології передбачає цілісне розуміння людини [7,9,20]. Гуманітарна психологія дає змогу глянути на проблему особистості студента з іншої, ніж традиційна, точки зору. Зокрема, гуманітарний напрямок презентує есхатологічну парадигму (з грецької eshatos – останній, крайній [21,260], яка керується уявленнями про межу, кінцевий смисл буття людини, розробленими у теології й філософії П. Флоренським, В.С. Соловйовим, С.Л. Франком, у психології – Л.С. Виготським ("вершинна психологія"), С.Л. Рубінштейном, В. Франклом.Ідея цілісності, єдності особистісного і професійного розвит-ку студента лягла в основу моделі його розвитку, в якому важ-ливим фактором є внутрішній стан особистості, її активність, потреба в самореалізації. Відповідність вказаної моделі принци-пу «ціле визначає частини» не означає довершеності розгляду складного і багатогранного явища – особистості студента.Об'єкт дослідження – процес особистісного і професійного розвитку студента.Предмет дослідження – реалізація ідеї цілісного підходу до розвитку особистості студента.Мета дослідження – визначити сутність і складові особистісного і професійного розвитку студента.


I. Основні складові цілісної моделі особистісного і професійного розвитку студента
Запропонована гіпотетична модель є послідовним розгортанням універсальної форми розвитку – спі-ралі в системі координат. Для її побудови використана ідея Б.С. Братуся [5, 12] про особистість як ідеальне "тіло", вміщене у трьохвимірний простір із площинами "смисли – діяльність – культура". Згідно нашої моделі розвиток студента як ідеального "тіла" відбувається шляхом розкручування спіралі у світлі Універсуму за трьома векторами: "особистісні смисли – професійний розвиток – культуротворчість". У проекції моделі особистісного і професійного розвитку майбутнього спеціаліста кожний рівень смислової вертикалі є завершеним циклом спіра-лі розвитку.

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Курсова робота на тему: Психологічні засади особистісного і професійного розвитку студ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок