Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Психологія -> Особливості засвоєння знань

Особливості засвоєння знань

Назва:
Особливості засвоєння знань
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
17,37 KB
Завантажень:
448
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Особливості засвоєння знань


ЗМІСТ
ВСТУП
1. ПОНЯТТЯ „ЗНАННЯ" ЇХ ВИДИ І ОЗНАКТИ
2. СПОСОБИ І РІВНІ ЗАCВОЄННЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
3. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ ЗАФІКСОВАНИХ У НАУКОВИХ ІНАВЧАЛЬНИХ ТЕКСТАХ.
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП
Навчання - цілеспрямована взаємодія вчителя і учнів у процесі якої засвоюються знання, формуються вміння й навички. У педагогічному процесі педагогічні категорії взаємопов'язані та взаємозумовлені. Як у широкому соціальному так і у широкому педагогічному значенні виховання охоплює навчання та освіту. Закономірністю навчального процесу є виховуючий характер навчання. Поняття „навчальний процес охоплює всі компоненти навчання: Викладача використовувані ним засоби і методинавчання, учня, який працює під керівництвом вчителя на уроці та самостійно в дома, забезпечення навчального процесу наочністю та ТЗН. Під поняттям „процес навчання" розуміють взаємодію учителя і учня. Навчання як один з видів людської діяльності складається з двох взаємозв'язаних процесів викладання і учіння. Викладання - діяльність учителя в процесі навчання що полягає в постановці перед учнями пізнавального завдання, повідомленні нових знань, організації спостережень, лабораторних і практичних занять, керівництво роботою учнів із самостійного засвоєння знань, у перевірці якості знань, умінь та навичок. Учіння - цілеспрямований процес засвоєння учнями знань, оволодіння вміннями і навичками. У широкому значенні - оволодіння соціальним досвідом з метою його використання в практичному житті. У навчальному процесі знаходять вияв відомі положення філософії про взаємозв'язок і взаємозалежність, єдність і боротьбу протилежностей, заперечення, перехід кількісних змін у якісні. Рушійними силами навчального процесу є його суперечності: між зростаючими вимогами суспільства до процесу постійного вдосконалення; між досягнутим учнями рівнем знань, умінь та навичок і знаннями, вміннями й навичками, необхідними для розв'язання поставлених перед ними нових знань; між фронтальним викладом матеріалу і індивідуальним характером його засвоєння; між розумінням матеріалу вчителем і учнями;між теоретичними знаннями й уміннями використовувати їх на практиці. Мистецтво вчителя полягає у з'ясуванні й використанні цих суперечностей для активізації пізнавальної діяльності учнів. Центральним в усіх теоріях навчання, учіння, навчальної діяльності є поняття "засвоєння". Саме засвоєння наукових знань і відповідних їм умінь є основною метою і головним результатом навчальної діяльності ( В. Давидов). За визначенням С. Рубінштейна, процес міцного засвоєння знань є центральною ланкою процесу навчання, який не зводиться до запам'ятовування та таке опанування матеріалу, яке дає змогу вільно використовувати його в різних ситуаціях.


1. ПОНЯТТЯ „ЗНАННЯ" ЇХ ВИДИ І ОЗНАКТИ
Індивідуальний стиль пізнавальної діяльності відноситься до числа формально-динамічних факторів, які визначають її успішність. Поряд з ними важливе значення в забезпеченні ефективності навчання мають логіко-психологічні механізми засвоєння знань. Логіко-психологічний і дидактичний аналіз процесу засвоєння знань доцільно почати з вияснення поняття „знання". Поняття «знання» багатозначне й має декілька визначень. Воно визначається як частина свідомості, як щось загальне в відображенні предметної розмаїтості, або як спосіб впорядкування дійсності, як деперсоніфікована узагальнена форма вираження сутності речей, як якийсь продукт й результат пізнання, як спосіб відтворення у свідомості пізнаваного об'єкта. Подібна багатозначність визначення поняття «знання» зумовлена безліччю функцій, що реалізуються знаннями. Так, наприклад у дидакгиці знання можуть виступати як те, що повинно бути засвоєне, тобто в якості цілей навчання, й як результат здійснення дидактичної задумки, як зміст і як засіб педагогічного впливу. В якості засобу педагогічного впливу знання виступають тому, що входять в структуру минулого індивідуального досвіду учня, вони змінюють і перетворюють дану структуру й тим самим піднімають того, хто навчається, на новий рівень психологічного розвитку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Курсова робота на тему: Особливості засвоєння знань

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок