Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Психологія -> Мислення, його властивості та якості. Різновиди та механізми мислення. Психологія особистості правоохоронця

Мислення, його властивості та якості. Різновиди та механізми мислення. Психологія особистості правоохоронця

Назва:
Мислення, його властивості та якості. Різновиди та механізми мислення. Психологія особистості правоохоронця
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
7,61 KB
Завантажень:
333
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат
на тему:
“Мислення, його властивості та якості. Різновиди та механізми мислення. Психологія особистості правоохоронця”


1. Мислення, його властивості та якості.
Різновиди та механізми мислення
Мислення — це пізнавальний процес, який визна-чається опосередкованим та узагальненим відобра-женням дійсності. Опосередкованість означає, що мислен-ня, на відміну від чуттєвих форм пізнання, дозволяє визначи-ти та зрозуміти те, що безпосередньо не відчувається, тобто мислення є процесом позачуттєвого пізнання дійсності. Уза-гальненість — це, на відміну від відчуття та сприймання, не конкретні відомості про об'єкт та його властивості, а інтегро-вано перероблена інформація про сутність не тільки одного об'єкта або явища, а цілого класу (типу) об'єктів або явищ. Звичайно, мислення, як будь-який пізнавальний процес, не може одержувати інформацію без відчуттів та сприймання. Проте, на відміну від них, мислення в осягненні дійсності ви-ходить за межі того, що сприймається безпосередньо. Не ма-ючи спеціалізованих аналізаторів, людина пізнає те, що не може бути безпосередньо їй надане у відчутті — аж до ро-зуміння природи власного мислення. Так, слідчий у безпосе-редньому сприйманні одержує розрізнену інформацію про подію злочину, але тільки за допомогою мислення він інтег-рує її в цілісну картину злочину. Співробітник підрозділу «Беркут», сприймаючи за допомогою органів чуття загальну атмосферу настрою та поведінки натовпу, подумки створює ймовірні моделі подальшого розвитку подій, тактику власної поведінки.
Елементарною одиницею мислення є думка, яка у фізіоло-гічному плані являє собою створений у мозку ланцюг нерво-вих зв'язків. Однак найважливішою відмінністю цих зв'язків від тих, що утворені внаслідок безпосереднього відчуття та сприймання, є те, що в процесі формування його додається друга сигнальна система, притаманна людині, а саме — мова, слово як специфічний подразник. Інакше кажучи, основною утворення думки є не безумовний, а умовний (зумовлений словом) рефлекс. Ще однією відміною думки від відчуття та сприймання є те, що, за вдалим висловом фізіолога І. М. Сече-нова, думка — це рефлекс із загальмованим (безпосередньо не завершеним дією) закінченням.
Основні форми мислення — поняття, судження, умо-висновки — вивчаються формальною логікою. Поняття — це думка про найбільш суттєві ознаки предметів чи явищ дій-сності; судження — відображення зв'язків між предметами та явищами дійсності або їх властивостями; умовисновок — зв'я-зок між думками (поняттями, судженнями), внаслідок чого ми дістаємо нові судження. Поняття є вихідним та кінцевим ре-зультатом будь-якого акта мислення.
Якщо логіка вивчає загалом закони мислення в його структурних елементах, то предметом психології є лише його процесуальна сторона. Мислення як діяльність, процес, складається з певних мислительних операцій: аналізу, синтезу, порівняння, абстракції, конкретизації, узагальнення.
1. Аналіз — уявне розчленування предмета або явища, ві-докремлення деяких його ознак та властивостей. За допомо-гою аналізу слідчий уже при огляді місця події відокремлює елементи обстановки, найбільш показові для події злочину; з відомостей, що надають свідки, відбирає важливу інформацію.
2. Синтез — мислене поєднання окремих елементів, ознак в єдине ціле. Наприклад, шляхом поєднання окремих елемен-тів зовнішності злочинця зі свідчень очевидців та потерпілих, слідчий формує цілісний його образ. Аналіз і синтез — це дві сторони єдиного розумового процесу; вони взаємопов'язані:
аналіз здійснюється через синтез, а синтез — через аналіз.
5. На основі аналізу та синтезу виникає операція порівнян-ня — установлення подібності і відмінності між предметами та явищами дійсності. Зокрема, аналіз та синтез зовнішності можливого злочинця призводить до порівняння її з образами злочинців, які зберігаються в пам'яті слідчого.
4. Абстракція — підкреслення найбільш суттєвих особли-востей кількох предметів чи явищ дійсності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Курсова робота на тему: Мислення, його властивості та якості. Різновиди та механізми мислення. Психологія особистості правоохоронця

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок