Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Психологія -> Психологічна культура юриста

Психологічна культура юриста

Назва:
Психологічна культура юриста
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
21,39 KB
Завантажень:
230
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КурсоВА РОБОТА
на тему:
Психологічна культура юриста


ПлАН
Вступ
Загальна характеристика психологічної культури юриста.
Предмет, система та завдання юридичної психології.
Психологічна характеристика юридичної діяльності.
Висновок.


вступ
[1, с. 32] Процес національного відродження України, розбудова української держави має на меті створення сучасного громадянського суспільства та правової держави і розвинутої правової системи. Для досягнення цієї мети необхідні знання не тільки поняття правової системи сучасності, а й тенденції її розвитку у ХХІ ст. та участь у подальшому творенні правової системи.
Сьогодні рівень участі громадян у суспільному житті, не кажучи вже про вплив громадянських організацій на прийняття державою рішень з важливих проблем, залишається, на жаль, низьким через утриманський настрій. Громадяни сприймають себе скоріше “жертвами”, а ніж потенційними учасниками політичного процесу. Однією з причин такого фаталістичного настрою суспільства є, насамперед, низька психологічна культура.
Менш за все досліджена соціальна психологія, яка вивчає закономірності поведінки і діяльності людей зумовлені фактором їх участі в соціальних групах, а також психологічні особливості певних соціальних груп. Соціальна психологія цікавиться не всім, що роблять люди, її цікавлять закономірності людської поведінки, особливості їх прояву у різних соціальних кругах.


Психологічна культура юриста
1. [2, с. 206] Прийнято вважати, що слово «душа» вперше з'явилося у IV ст. до н. е. у праці Арістотеля «Про душу». У ХУІ-ХУІІ ст. в науковий обіг увійшов термін «психологія», який у XVIII ст. вживався на позначення окремої галузі знань про психічне відображення дійсності у процесі діяльності людини та у поведінці тварин. Розвиток психології як науки розпочався в XIX ст. Отже, психологія - порівняно молода наука. Проте справжні дослідження глибин таємниці людської душі, з'ясування причин поведінки людини в тій чи іншій ситуації ще чекають людство у XXI ст.
Предмет дослідження психології, як відомо, становлять психічні процеси - відчуття, сприймання, запам'ятовування, згадування, уявлення, мислення, почуття, прагнення тощо. Вони у кожній професії мають свої особливості, що спричи-няється до поділу психології на відповідні види.
Нас більшою мірою цікавить юридична психологія як нау-ка, що з'ясовує природу і сутність психіки, її загальні законо-мірності та основні психічні процеси, властивості, притаманні правникові. Йдеться не тільки про психологічну структуру особистості юриста, а й про уміння володіти психологічними прийомами, розуміння соціально-психологічних явищ у сус-пільстві, знання психіки інших людей тощо.
Юрист, формуючи правомірну поведінку людини, обо-в'язково повинен враховувати те, як психологічні чинники впливають на неї у правовому полі. Загалом правник має постійно перебувати у психологічній готовності діяти в рам-ках закону й етики. Незнання законів психології призводить до того, що результат досягається будь-яким способом. Позаяк нехтуються психологічні основи творчості, зневажаю-ться загальнолюдські цінності та об'єктивні закони розвитку суспільства.
Зміст психологічної культури правника полягає в тому, що він повинен уміти володіти такими психологічними категоріями, як мотивація, бажання, спонукання, захоплення, натхнення, нахили та ін. Саме вони характеризують психо-логію юридичної праці та управління. Важливу роль наразі відіграє професійне навчання та наукова організація профе-сійних дій. З психологічного погляду це означає, що юрист повинен вміти знімати напруженість чи долати психологічні бар'єри, на основі власних сформованих позитивних емоцій виявляти професійну зацікавленість, вміло застосовувати владні повноваження. Завдяки цьому збільшується творчий потенціал, з'являється натхнення, підвищується працездат-ність, саморегульованість та спостережливість, активізуються пізнавальні процеси та гострота почуттів у професійній дія-льності.
Психологічна культура юриста — це ор-ганічна єдність психологічної освіченості (знань, навичок, прийомів автотренінгу, саморегуляції тощо), волі, відповідних професійно-психологічних якостей, які чинять ефективний вплив на розв'язання правових ситуацій.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Курсова робота на тему: Психологічна культура юриста

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок