Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Психологія -> Спілкування як вид комунікативної діяльності

Спілкування як вид комунікативної діяльності

Назва:
Спілкування як вид комунікативної діяльності
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
22,62 KB
Завантажень:
352
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КУРСОВА РОБОТА
на тему:
“Спілкування як вид комунікативної діяльності”


ПЛАН
Вступ
1. Поняття спілкування як виду комунікативної діяльності
2. Функції спілкування
3. Види спілкування
4. Невербальні засоби спілкування, їх характеристика
5. Вербальні засоби спілкування
Висновки
Список використаної літератури


Вступ
У будь якій життєвій справі людям доводиться спілкуватися, обмінюватися інформацією, домовлятися, знаходити виходи зі складних ситуацій тощо.
Без спілкування практично неможливо провести нормально жодного дня. Правильно, грамотно, культурно вести діалог під силу не кожному, але як необхідно володіти такою культурою сучасній людині.
Особливо людям таких професій як педагог, лікар, політик, працівник соціальної служби тощо. Тому головним завданням у даній курсовій роботу було поставлено дослідженню природи людського спілкування, визначення основних методів і правил культури спілкування, які б давали можливість формувати і проводити ефективну взаємодію між співрозмовниками, не зважаючи на їх соціальний та професійний статус.
Спілкування – це своєрідний міст між людьми, між групами людей, між окремими державами. Тому дослідження спілкування, практичне засвоєння правил спілкування – вкрай важливе для будь-якої людини.
Уся система ставлення людини до інших людей реа-лізується у спілкуванні. Поняття «спілкування» є одним із центральних у системі психологічного знання: Соціальна функція спілкування полягає в тому, що воно виступає за-собом передання суспільного досвіду. Його специфіка ви-значається тим, що в процесі спілкування суб'єктивний світ однієї людини розкривається для іншої, відбувається взаєм-ний обмін діяльністю, інтересами, почуттями та ін. У спіл-куванні людина формується і самовизначається, виявляючи свої індивідуальні особливості. Результат спілкування — на-лагодження певних стосунків з іншими людьми. Завдяки спілкуванню здійснюється інтеграція людей, виробляються норми поведінки, взаємодії. Зв'язок людей у процесі спіл-кування є умовою існування групи як цілісної системи. Спілкування координує спільні дії людей і задовольняє пот-ребу в психологічному контакті. Потреба у спілкуванні є однією з первинних потреб дитини. Вона розвивається від простих форм (потреба в емоційному контакті) до більш складних (співробітництво, інтимно-особисте спілкування). В процесі індивідуального розвитку змінюються мотиви спіл-кування. М.І.Лісіна окреслила такі стадії розвитку потреби дитини в спілкуванні: потреба в увазі та доброзичливості дорослого (перше півріччя життя), у співробітництві (ранній дошкільний вік), у зацікавленості дорослого запитами дити-ни (молодший та середній дошкільний вік), у взаєморо-зумінні та співпереживанні (старший дошкільний вік). Ос-новні мотиви у спілкуванні дітей дошкільного віку — піз-навальні, ділові та особистісні.
Спілкування тісно пов'язане з діяльністю. Будь-яка форма спілкування виступає як форма спільної діяльності, люди завжди спілкуються в процесі певної діяльності. Поєд-нання діяльності однієї людини з діяльністю інших людей утворює спільну діяльність. У спільній діяльності форму-ються не тільки суб'єкт-об'єктні (людина — предмет діяль-ності), а й суб'єкт-суб'єктні відносини (людина — людина). Сутність спілкування полягає у взаємодії суб'єктів діяль-ності.
Спілкування може розглядатися як сторона, умова діяль-ності або як окремий вид діяльності. Але зв'язок спілку-вання й діяльності полягає саме в тому, що завдяки спілку-ванню діяльність організується. Розбудова плану спільної діяльності вимагає від кожної людини розуміння мети ді-яльності, засобів реалізації, розподілу функцій для її досяг-нення. Специфіка спілкування в процесі діяльності полягає у створенні можливості організації та координації діяльності її окремих учасників. У спілкуванні відбувається збагачення діяльності, розвиваються й утворюються нові зв'язки та сто-сунки між людьми.


1. Поняття спілкування як виду комунікативної діяльності
Спілкування – це перш за все комунікація, тобто обмін інформацією потрібною для учасників спілкування.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Курсова робота на тему: Спілкування як вид комунікативної діяльності

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок