Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Психологія -> Скачати курсова робота безкоштовно: Прояви свідомості і самосвідомості у старшокласників.

Прояви свідомості і самосвідомості у старшокласників. / сторінка 8

Назва:
Прояви свідомості і самосвідомості у старшокласників.
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
28,77 KB
Завантажень:
463
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Ці знання вхо-дять у зміст самосвідомості як її серцевина. Спочатку во-ни виступають у вигляді окремих ситуативних, нерідко випадкових образів себе, які виникають у конкретних умовах спілкування та діяльності. Далі ці образи інтегру-ються у більш або менш цілісне й адекватне поняття про власне «Я».
Однак будь-який об'єкт пізнання, а людина в цій якості й поготів, є невичерпним. Тому самопізнання, як і будь-яка інша форма пізнання, не приводить до кінцевого, абсолют-но завершеного знання. Відносність знань про себе зумов-лена постійними змінами у часі реальних умов життєдіяль-ності й самої людини. Часто простежується розбіжність між реальними змінами людини й тим, що відображено нею в образі самої себе, коли нове у психічному розвитку ще не стало змістом її знання. Недостатню ясно усвідомлюючи те нове в собі, що з'явилося, людина немовби із запізненням його «відкриває» і до того часу користується старими знан-нями про себе, старими оцінками, хоча вони насправді вже не відповідають змісту нового психологічного утворення й об'єктивному його прояву.
Самопізнання завжди пристрасне. Відбиваючи реальне буття особистості, воно робить це не дзеркально. Це ще одна причина того, чому уявлення людини про саму себе не завжди адекватне. Наприклад, мотиви, які людина висуває, обґрунтовуючи перед іншими людьми та перед собою свою поведінку (навіть і тоді, коли вона прагне правильно усві-домити власні спонуки й суб'єктивно цілковито щира), да-леко не завжди відображають ці спонуки, що реально зу-мовлюють її дії.
Переживання різних емоцій, які супроводжують процеси самопізнання, формують у людини ставлення до себе. Знан-ня про себе, поєднане з певним ставленням до себе, становить самооцінку особистості.
У сучасній психологічній науці розрізняють кілька видів самооцінки. Вони відображають особливості об'єктів оці-нювання, їхню складність, а також деякі якісні й кількісні характеристики самої оцінки. Залежно від того, що підлягає оцінюванню — окремі сторони особистості, конкретні влас-тивості, що проявляються лише в деяких особливих видах діяльності, або особистість у цілому, — розрізнюють два види самооцінки: глобальну, під якою розуміють загальну недиференційовану самооцінку особистості, й часткову, яка належить до різних рівнів пізнання властивостей особис-тості. Ще однією підставою для виокремлення видів само-оцінки є така її характеристика, як адекватність. Відповідно до ступеня адекватності звичайно розрізнюють два види самооцінки: адекватну й неадекватну. В свою чергу неадек-ватна самооцінка по відношенню до еталона, з яким вона порівнюється, може бути завищеною або заниженою.
Самооцінки людини формуються під впливом різних чин-ників. Це і порівняння образу реального «Я» з образом іде-ального «Я», тобто з уявленням про те, якою людина хотіла б бути. Це і привласнення людиною тих оцінок і стандартів, які вона отримує від інших людей, у першу чергу від свого найближчого оточення. І, нарешті, це успішність дій люди-ни — як реальна, так і уявна. Незалежно від того, чи лежать в основі самооцінки власні судження людини про себе або інтерпретації суджень інших людей, індивідуальні ідеали або культурно задані стандарти, вона завжди має суб'єктивний характер.
Зміст знань людини про себе і ставлення до себе з по-чаткових етапів формування мають свій «вихід» через процес саморегулювання й самоорганізації особистістю своєї поведін-ки. Цей процес характеризується специфічною активністю, спрямованою на співвіднесення поведінки особистості з ви-могами ситуації, очікуваннями інших людей, на актуалі-зацію психологічних резервів відповідно до особливостей ситуації спілкування, міжособистісної взаємодії. Обов'язко-вою рисою саморегулювання є постійне внутрішнє оці-нювання протікання акту поведінки, яке співвідноситься з прямим або передбачуваним оцінюванням його іншими
Cтaновлення самосвідомості підлітка. «Підліток ... не розуміє сам себе. Він ще не став єством для себе. Вії знаходиться у стані становлення. Але він перестав вже бут: /"^єством у собі.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Курсова робота на тему: Прояви свідомості і самосвідомості у старшокласників.

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок