Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Психологія -> Психологічні засади формування громадської активності та національної самосвідомості

Психологічні засади формування громадської активності та національної самосвідомості

Назва:
Психологічні засади формування громадської активності та національної самосвідомості
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
21,79 KB
Завантажень:
38
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Психологічні засади формування громадської активності та національної самосвідомості


ЗМІСТ
1. Психологічні засади формування громадської активності у молоді.
2. Виховання національної самосвідомість.
2.1. Психологічні особливості національної свідомості та самосвідомості.
2.2. Умови й чинники виховання національної самосвідомості.
3. Урок формування громадської активності.
Література


1. Психологічні засади формування громадської активності у молоді.
Удосконалення будь-якого суспільства немислиме без систематичної та цілеспрямованої роботи щодо розвитку і становлення особистості. Але досягти зрілості як особис-тість людина здатна лише через громадянське бачення сві-ту, через оцінку усього, що відбувається навколо, з позицій власної активної участі та відповідальності за ті процеси, що проходять у суспільстві.Реформа освіти ставить проблему виховання громадя-нина на перше місце, оскільки добре відомою є незапереч-на істина: аби демократія стала реальністю життя, потрібна зацікавленість людей у досягненні суспільно важливих цілей; відповідальність за долю суспільства як за свою власну; сприяння зближенню інтересів особи та суспільст-ва, держави; подолання або хоча б послаблення суперечно-стей поміж ними.З початку треба визначити поняття „громадянськість". Вперше воно дістало певне обґрунтування і практичне втілення у працях античних філософів.Сократ вважав метою виховання громадянина анти-чного суспільства виховання доброго громадянина [3; 98]. Пла-тон мету виховання вбачав у тому, щоб здійснити на лю-дину такий вплив, який би з дитинства спонукав її до праг-нення стати досконалим громадянином. При цьому Платон відстоював інтереси держави, а не особистості: "Ні споку-са, ні насильство не можуть примусити громадянина зра-дити інтереси держави" [5;86].Ідея громадянськості знаходить своє втілення й у "Фі-лософії права" Гегеля, який вбачав найвищим обов'язком людини "бути членом держави", оскільки держава - це "об'єктивний дух, а сам індивідуум настільки об'єктивний, істинний і моральний, наскільки він є членом держави..." [1;263].Саме в державі людина відчуває свою власну сутність і саме завдяки приналежності до неї переживає гордість за саму себе. Водночас, і держава має бути вдячною своїм громадянам. У збалансованому поєднанні обов'язків і прав громадянина, зазначає Гегель, і полягає "внутрішня сила держави" [1;265].В українському менталітеті поняття громадянськості, тобто логічно оформлена загальна ідея, має давнє похо-дження, ще з часів Київської Русі. Однак, із утратою дер-жавності комплекс громадянськості перестав бути доміну-ючим у свідомості українців, але все ж зберігся і, до певної міри, позитивно впливав на інші народи. Базуючись на альтернативних наукових концепціях виховання дітей та молоді учених-теоретиків та учених-практиків різних часів, можна вести мову про виховання громадянина як про процес формування та розвитку ком-плексу особистісних якостей та рис характеру, як от: пат-ріотична свідомість, громадянська відповідальність та громадянська мужність, готовність працювати на благо батьківщини, захищати її, зміцнювати міжнародний авто-ритет; знання та дотримання Законів, прийнятих у державі правових норм; повага до культури, звичаїв й традицій національних спільнот, що проживають в Україні, висока культура міжнаціонального спілкування.Зважаючи на комплексність поняття, громадянськість поступово починає розглядатися з позицій різних наук: правознавства, психології, педагогіки, історії, соціології тощо.Психологи, визначаючи особливості громадянськості, не відкидають основ юридичного розуміння її: "Особа, що належить до постійного населення якої-небудь держави, користується її правами і виконує обов'язки, встановлені законами цієї держави" [2;14].При цьому психологи твердять, що громадянськість - це усвідомлення і відчуття особою власної причетності до своєї держави. Держава, як усвідомлює її громадянин, є умовою задоволення особистісних потреб; вона регламен-тує трудову діяльність, залучає до політичної, соціальної, економічної тощо стратифікації.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Курсова робота на тему: Психологічні засади формування громадської активності та національної самосвідомості

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок