Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Психологія -> Стадії розвитку психіки, виникнення первісної свідомості

Стадії розвитку психіки, виникнення первісної свідомості

Назва:
Стадії розвитку психіки, виникнення первісної свідомості
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
18,52 KB
Завантажень:
64
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Курсова робота з психології
Стадії розвитку психіки, виникнення первісної свідомості


ВСТУП
Проблема розвитку психіки у філогенезі постала перед психологією під впливом еволюційного вчення, що засвідчило мінливість поведінки тварин, її залежність від умов життя [1; 2]. Зміна таких умов спонукає пристосувальну активність тварини й відповідні їй форми поведінки, які вдосконалюються під впливом природного добору й успадковуються. Очевидно, цей процес пов'язаний із закономірним ускладненням психіки. Його витоки слід шукати в процесах виникнення життя на Землі.
За відомою гіпотезою, життя утворилося шляхом біосинтезу білкових сполучень, які можуть самовідтворюватися [3]. Від неживого їх відрізняє подразливість — здатність змінювати свій хімічний склад у відповідь на біологічно значущі подразники: тепло, світло, вологу тощо. Проте подразливість є лише пе-редумовою життя. Тому в надрах філогенезу зароджується здатність реа-гувати на біологічно нейтральні подразники — чутливість. Якщо по-дразливість є вже у рослин (голівка соняшника повертається за рухом сонця), то чутливість виявляють тільки живі істоти — організми. Вони реагують на запах, температуру, форму предмета, які самі не підтримують життя, однак сигналізуть про властивості, без яких воно неможливе. Інакше кажучи, завдяки чутливості тварина відображає біологічно нейтральні подразники, але такі, що орієнтують її відносно біологічно значущих. Це вже, власне, відображальна функція психіки [4]. 3 цього випливає, що чутливість є біологічною ознакою психіки, а етапи розвитку чутливості — стадіями філогенезу психіки.
Уже на етапі свого виникнення чутливість опосередковує і регулює поведінку організмів, форми якої відзначаються різноманітністю та склад-ністю.
СТАДІЇ РОЗВИТКУ ПСИХІКИ
Стадії розвитку психіки у філогенезі, як і форми поведінки тварин, пов'язані з рівнем розвитку нервової системи організмів. Кожен наступ-ний щабель еволюції — це і складніша порівняно з попереднім організація нервової системи, зростання значення мінливих компонентів поведінки, і повніше психічне відображення середовища, Проте такий зв'язок аж ніяк не є причиново-наслідковим. Так, ворони не мають кори головного мозку, але своєю здатністю до розв'язування експериментальних завдань майже не поступаються ссавцям. Немає кори й у дельфінів, поза сумнівом, «ро-зумних» тварин, та пацюків, дослідження поведінки яких виявили спільні з людиною закономірності научіння. Більше того, найпростіші, які зовсім не мають нервової тканини, реагують на подразники так, начебто вона у них є. І все це на тлі незаперечних даних, що засвідчують помітне спрощення поведінки тварин при видаленні окремих ділянок їхнього мозку. І що склад-нішим є мозок, то виразніша втрата твариною якоїсь здатності [5].
Неоднозначний характер зв'язку психіки і нервової системи дає підста-ву розглядати їх як відносно незалежні складники поведінки. І нервова система, і психіка виникають у процесі поведінки й ускладнюються в міру появи її нових форм. Кожна форма поведінки — це своєрідний характер стосунків організму з середовищем і відповідний їм етап розвитку чут-ливості як біологічного показника психіки. Чутливість, звичайно, ґрунту-ється на роботі нервової системи, але виконує в процесі поведінки специ-фічну функцію — орієнтує організм у середовищі біологічно нейтральних подразників, які сигналізують про наявність біологічно значущих. Відтак, функція поведінки полягає в співвіднесенні цих подразників між собою. Ускладнення поведінки, зумовлене процесом еволюції, призводить до відповідного ускладнення психіки. Протягом філогенезу вона послідовно про-ходить стадію елементарної сенсорної психіки, стадію перцептивної психіки та стадію свідомості [4; 6] (табл. 1).
Таблиця 1. Стадії розвитку психіки організмів у філогенезі
(за О. М. Леонтьєвим, К. Е. Фабрі)
Стадії | Рівні | Організми | Нервова система | Будова діяльності | Функції психіки
Елемен-тарна сенсорна психіка | Нижчий Вищий | Найпростіші, нижчі бага-токлітинні
Безхребетні | Сіткоподібна сис-тема провідних шляхів
Нервова система | Реакція на біоло-гічно нейтральні властивості сере-довища | Відчуття
Перцеп-тивна психіка | Нижчий Вищий
Най-вищий | Вищі без-хребетні Хребетні
Антропоїди | Головний мозок Великі півкулі
Кора великих півкуль головно-го мозку | Реакція на умови, в яких перебуває предмет.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Курсова робота на тему: Стадії розвитку психіки, виникнення первісної свідомості

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок