Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Психологія -> Спілкування і розвиток особистості.

Спілкування і розвиток особистості.

Назва:
Спілкування і розвиток особистості.
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
18,26 KB
Завантажень:
265
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Спілкування і розвиток особистості.
Ключові поняття теми:
спілкування, комунікація, інформація, вербальне спілкування, не-вербальне спілкування, комунікативна функція спілкування, ін-терактивна функція спілкування, рефлексія, перцептивна функція спілкування, інтерпретація, стереотипізація, міжособистісне спілку-вання, особистісно-групове спілкування, міжгрупове спілкування, опосередковане спілкування, неопосередковане спілкування, трива-ле спілкування, короткочасне спілкування, завершене спілкування, незавершене спілкування.
Поняття про спілкування
Спілкування - важлива духовна потреба людини як суспільної іс-тоти. Потреба людини в спілкуванні зумовлена суспільним способом її буття та необхідністю взаємодії в процесі діяльності. Будь-яка спільна діяльність, і в першу чергу трудова, не може здійснюватися успішно, якщо між тими, хто її виконує, не будуть налагоджені відповідні кон-такти та взаєморозуміння.
Спілкування - явище глибоко соціальне.
Соціальна природа спілкування виявляється в тому, що воно завжди відбувається в середовищі людей, де суб'єкти спілкування постають як носії соціального досвіду. Соціальний досвід спілкування виявляється в змісті інформації, що є його предметом (знання, відомості, способи діяльності), у засобах (мовна та немовна комунікація при спілкуванні), у суспільне вироблених упродовж всього історичного розвитку видах спілкування.
За змістом спілкування охоплює всі царини людського буття та діяль-ності, об'єктивні та суб'єктивні їх вияви. Спілкування між людьми має місце при передаванні знань, досвіду, коли формуються різноманітні вміння та навички, погоджуються та координуються спільні дії тощо.
Отже, спілкування - це різноманітні контакти між людьми, зу-мовлені потребами спільної діяльності.
Особливість спілкування - в його нерозривному зв'язку з діяльніс-тю. Діяльність є головним середовищем і необхідною умовою виник-нення і розвитку контактів між людьми, передавання потрібної інфор-мації, взаєморозуміння та узгодження дій.
Змістом спілкування завжди є інформація, зумовлена потребами взаємодії людей. Вона може стосуватися повідомлення нових знань, наприклад роз'яснення вчителем понять, пояснення сутності певних явищ, процесів, інформування про події, що відбуваються, обґрунту-вання певних положень, побудови гіпотез тощо. Спілкування може бути засобом передавання умінь і навичок.
За допомогою словесного опису та пояснення дії, її демонстрування та вправляння в ній людину можна навчити виконувати певну діяльність. Са-ме так опановуються професійні навички, фізичні та будь-які інші дії.
Змістом спілкування є знання, уміння та навички - зміст свідо-мості людини.
Реальні контакти між людьми, впродовж яких вони безпосередньо сприймають один одного, створюють середовище для об'єктивного ви-явлення особливостей їх поведінки, манер, рис характеру та емоційно-вольової сфери. Саме в таких контактах розкривається справжня значу-щість людини для людини, виявляються людські симпатії та антипатії.
Художня література дає безліч прикладів того, якої глибини і різно-маніття психологічних нюансів можуть сягати стосунки між людьми в ситуаціях безпосереднього взаємо сприйняття, як відбувається процес проникнення у внутрішній світ людини, в її почуття через зовнішні ви-яви. Іноді виразний погляд або жест можуть нести інформацію значно більшу, ніж вимовлене слово.
Важливий вплив на характер спілкування справляють взаємини, що склалися між членами контактної групи. Від того, які склалися взає-мостосунки, залежить уся система спілкування конкретної особистос-ті, її манери, колорит, засоби, що використовуються.
Засоби спілкування
Вербальна комунікація. Передавання інформації під час спіл-кування забезпечується за допомогою мови - головного, специфічно людського знаряддя спілкування, а також немовними засобами.
Мова як засіб спілкування виникла і сформувалася історично, в ході розвитку людського суспільства, з його потреб.
Природа мови є знаковою. Кожне слово - це знак, що має певну співвіднесеність з предметами зовнішнього світу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Курсова робота на тему: Спілкування і розвиток особистості.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок