Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Соціологія -> Поняття соціального захисту населення

Поняття соціального захисту населення

Назва:
Поняття соціального захисту населення
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
29,52 KB
Завантажень:
116
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
ЗМІСТ


Вступ
Актуальність дослідження. Соціальна політика сучасної держави – це комплекс соціально-економічних заходів держави, підприємств, організацій, місцевих органів влади, спрямованих на захист населення від безробіття, підвищення цін, знецінення трудових заощаджень і т. ін.
Основні принципи проведення соціальної політики такі: захист рівня життя через застосування різних форм компенсації від підвищення цін і проведення індексації; надання допомоги найбіднішим сім'ям; надання допомоги у разі безробіття; здійснення політики соціального страхування, встановлення мінімальної заробітної плати для працюючих; розвиток освіти, охорони здоров'я, навколишнього середовища переважно за рахунок держави; проведення активної політики, спрямованої на набуття громадянами кваліфікації.
Отже, актуальність дослідження полягає в тому, що необхідність вивчення проблем соціального захисту в умовах ринкової економіки є особливо важливою в наш час, коли в країні проходить становлення ринкової системи, створюється нові підприємства і особливого значення набуває необхідність відповідних знань.
Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження даної курсової роботи виступає ринкова економіка як основа життя і діяльності суспільства.
Предмет дослідження. Предметом дослідження курсової роботи є проблема соціального захисту в умовах ринкової економіки.
Мета дослідження. Мета дослідження полягає у вивченні, а також теоретичному обґрунтуванні проблеми соціального захисту в умовах ринкової економіки.
Мета роботи передбачає виконання таких завдань:
Розгляд суті і теоретичного обґрунтування поняття "соціальний захист населення".
Висвітлення проблеми фінансового забезпечення соціальних гарантій населення.


Розділ 1. Поняття соціального захисту населення
1.1. Соціальні гарантії як форма забезпечення достатнього рівня суспільного добробуту
Соціальний захист – це продукт розвитку ринкової еконо-міки. В умовах державної власності йому немає місця у взаємо-відносинах держави і населення, оскільки держава не може за-хищати громадян від самої себе.
Поняття "соціальний захист" містить більше політичного змісту, ніж економічного. З'явившись у процесі мітингових ба-талій різних політичних сил, воно увійшло до законодавчої та економічної лексики без суворої перевірки його змісту. Захист – це дія, що може не відбутися без волі захисника і завжди зале-жить від нього, через відсутність можливостей вона може зали-шитися лише наміром.
Без встановлення соціальних гарантій та механізмів їх ре-алізації не можна досягти соціальної злагоди між населенням, державою і підприємцями, а отже, і економічної стабільності в країні. Проблема соціальних гарантій є дуже складною. Во-на не відображає прямих інтересів приватних власників, під-приємців. Соціальні гарантії забезпечує суспільство в особі спеціальних державних органів, профспілок, громадських ор-ганізацій [3, 284].
Соціальні гарантії мають здійснюватися за трьома основни-ми напрямами. Перший полягає в тому, що держава повинна гарантувати кожному громадянинові, зайнятому трудовою ді-яльністю, нормальний рівень добробуту через мінімальний рі-вень заробітної плати, її індексацію, помірні податки і невтру-чання у підприємницьку діяльність.
Другий напрям – це задоволення пріоритетних потреб сус-пільства, які держава не може довірити кожному громадянину особисто. До них належать потреби у здобутті загальної освіти, вихованні дітей і підлітків, проведенні культурно-освітньої ро-боти, підготовці кадрів, організації охорони здоров'я і розвитку фізичної культури членів суспільства. Держава законодавче га-рантує задоволення вказаних потреб за рахунок бюджету в мі-німально достатніх розмірах, у формі безплатних послуг. Спів-відношення таких послуг завжди мусить поєднуватися з розміром стягування з громадян прямих і непрямих податків. Це також є умовою соціальних гарантій.
Третій напрям має на меті вирівнювання рівнів життя окре-мих груп населення, недостатня забезпеченість яких пов'язана переважно з причинами, що не залежать від їхніх трудових зу-силь.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 Курсова робота на тему: Поняття соціального захисту населення

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок