Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Соціологія -> Аналіз попиту і пропозиції на ринку праці України

Аналіз попиту і пропозиції на ринку праці України

Назва:
Аналіз попиту і пропозиції на ринку праці України
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
11,69 KB
Завантажень:
153
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Аналіз попиту і пропозиції на ринку праці України


Зміст


1. Характеристика зайнятості всього населення України. Попит та пропозиція на ринку праці в Україні
Однією з найскладніших соціально-економічних проблем в умо-вах ринкової трансформації економіки України є формування націо-нального ринку робочої сили. Перехід від командно-адміністративної систе-ми до ринкової супроводжується зростанням рівня та тривалості безробіття, розвитком вимушеної неповної та неформальної зайня-тості, нелегальної трудової міграції тощо. Все це різко актуалізує дослідження формування і функціонування ринку праці, причин та наслідків кризової ситуації у сфері зайнятості, а також шляхів її по-долання в умовах перехідної економіки України.
Процес становлення національного ринку робочої сили визначений впливом багатьох чинників. Серед них необхідно виокремити ті, що сформувались в умовах командно-адміністративної економіки, та ті, що пов'язані з ринковою трансформацією вітчизняної економіки. До першої групи належать успадкована директивно-планова економіка, одержавлена власність, негнучка система оплати праці, низький рі-вень мобільності робочої сили, структурна деформація сфери зайня-тості, а також колоніальний статус України у складі СРСР.
Становлення національного ринку праці розпочалося у вкрай несприятливих умовах і потребувало не лише впровадження ринкових механізмів розподілу робочої сили, а й реформування усієї структури економіки.
Важлива група чинників формування ринку робочої сили в Україні по-в'язана з трансформаційними процесами перехідного періоду, вплив яких зумовлював кризову ситуацію у сфері зайнятості. Це, зокрема, підтверджує факт зростання у національній економіці упродовж 1991-2001 pp. кількості безробітних та скорочення попиту на працю (рис. 1).
Динаміку попиту на ринку праці визначають наявні вільні робо-чі місця та вакансії, кількість яких лише упродовж двох перших ро-ків незалежності зменшилась більше ніж на 50% (з 277,8 тис. у 1991 р. до 129,1 тис. у 1992 p.). Загалом же упродовж 1991-2001 pp. кількість вільних робочих місць зменшилась у 4 рази, що призвело до різкого скорочення попиту на працю (табл. 1).
Рис. 1. Попит та пропозиція на ринку праці у 1992-2001 pp.
Така тенденція зумовлена, по-перше, значним зниженням ре-ального ВВП. а, по-друге, ліквідацією підприємствами надлишкової кількості непродуктивних робочих місць, що були створені в умовах командно-адміністративної економіки.
Поглиблення кризи на національному ринку робочої сили значно зумов-лене впливом чинників попиту, які в умовах перехідного періоду не забезпечували необхідного для повного використання ресурсів рівня сукупних видатків. Оскільки попит на працю є похідним від попиту на товари та послуги, то важливим чинником його зменшення є не-достатній обсяг сукупного попиту.
Наприклад, у 1991-2001 pp. в Україні відбувалось загальне ско-рочення обсягу інвестицій, спрямованих на оновлення та нагромад-ження основного капіталу. Упродовж 1994-2001 pp. частка валових інвестицій у структурі ВВП зменшилась з 23,5 до 18,8%, а частка чистих інвестицій - з 16,3 до 2,9% Економічне зростання в Україні: питання та ризики / Інформаційний бюлетень, Міжнародного центру перспективних досліджень. - 2001. - №100., С.2 .
Недостатній обсяг інвестиційних видатків призвів до того, що вітчизняні фірми не лише не могли створювати нові вакансії, а і вимушені були скорочувати кількість робочих місць. Якщо у 1995 р. було введено в дію близько 120 тис. нових робочих місць, на яких можна було б працевлаштувати понад 80% звільнених працівників, то у 1997 р. - 74,2 тис., що забезпечувало працевлаштування лише 20% звільнених працівників. У 1999 р. було створено 60,9 тис. нових робочих місць, або вдвічі менше, ніж у 1996 р. Квартальні передбачення (дослідження економіки України). - К.: Міжна-родний центр перспективних досліджень, 2000, січень. С.65
Таблиця 1
Динаміка офіційних показників стану ринку робочої сили в Україні протягом 1992-2001 рр.
Показник | Роки
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001
Працездатне населення у працездатному віці, млн.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Курсова робота на тему: Аналіз попиту і пропозиції на ринку праці України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок