Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Соціологія -> Соціологічні дослідження: структура і методологія, методи, сутність та аналіз, ефективність.

Соціологічні дослідження: структура і методологія, методи, сутність та аналіз, ефективність.

Назва:
Соціологічні дослідження: структура і методологія, методи, сутність та аналіз, ефективність.
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
23,85 KB
Завантажень:
284
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Курсова робота
Соціологічні дослідження: структура і методологія, методи, сутність та аналіз, ефективність.


ЗМІСТ
ВСТУП ...ст.3
1. Структура та методологічний розділ програми соціологічних
дослід-жень ...ст.5
2. Основні методи збирання соціологічної інформації ... ст.11
3. Сутність та зміст аналізу соціологічної інформації ... ст.16
4. Шляхи та засоби використання соціологічних даних ... ст.21
5. Ефективність соціологічних досліджень ... ст.26
ВИСНОВОК ... ст.30
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА


ВСТУП
Сутність, види та складові соціологічних досліджень. Вив-чаючи це питання, слід звернути увагу на те, що соціологічні дослідження — своєрідна відзнака соціологів, що виділяє їх серед представників інших соціальних та гуманітарних наук. Оволодіння соціологічними методами вимагає від дослідника ґрунтовної про-фесійної підготовки не тільки з виключно соціологічних дисциплін, а також із соціальної філософії, психології, етнографії, але й, що зовсім особливо не просто для гуманітаріїв, потрібні певні знання математики, статистичних методів, інформатики і т. ін.
Що ж таке соціологічне дослідження? Це система логічно пос-лідовних методологічних, методичних, організаційно-технічних процедур, яка передбачає отримання достовірних даних та фактів яро явища чи процеси, що вивчаються, для їх подальшого використання в соціальному управлінні.
Соціологічне дослідження містить у собі деякі елементи, що притаманні будь-якій науковій діяльності. По-перше, це об'єкт дослідження. У соціології об'єктом дослідження можуть, бути будь-які процеси та явища соціальної дійсності (демографічні, екологічні, економічні, соціальні, міжнаціональна, сімейно-побутові та ін.). По-друге, це суб'єкт дослідження (соціолог-дослідник або група соці-ологів). По-третє, як будь-яке інше дослідження, соціологічне спря-моване на досягнення певної мети і вирішення конкретних завдань. По-четверте, це засоби, що застосовуються в дослідженні (технічні й організаційні). По-п'яте, це результати дослідження, заради яких воно проводиться.Основне завдання соціологічних досліджень — добування фак-тів про соціальну дійсність, її окремі явища, сторони. [1,cт.23-24]
Соціальний факт — це певним чином фіксований, описаний фрагмент соціаль-ної дійсності. Як же вибрати саме ті факти, які допоможуть знайти науково достовірну відповідь на запитання, що цікавлять дослід-ника, заохотять його до проведення дослідження? Для цього не-обхідно виокремити випадковий для явища, що вивчається, факт від невипадкових, сконцентрувавши свою увагу на регулярних, масо-вих, інакше кажучи, — типових фактах. Саме для цього соціоло-гічна наука розробила цілу систему наукових процедур. Ці процеду-ри — результат глибоких теоретичних і багаторазових дослід-ницьких проробок — є надбанням наукової корпорації соціологів.
Важливо також зазначити, що будь-яке соціологічне дослідження (а це стосується і досліджень в різних галузях соціології) містить у собі чотири взаємопов'язані етапи: 1) підготовка дослідження; 2) зби-рання первинної соціологічної інформації (отримані в різній формі дані, що потребують подальшого опрацювання та аналізу); 3) підго-товка зібраної інформації до опрацювання та безпосереднє її опра-цювання; 4) аналіз отриманої інформації, підбиття підсумків дослід-ження та розробка відповідних висновків і рекомендацій.
Слід зауважити, що проведення соціологічного дослідження обо-в'язково розпочинається з розробки його програми. Вона містить у собі всебічне теоретичне обґрунтування методологічних підходів та методичних прийомів вивчення відповідного явища чи процесу. Тому в науково-методичній літературі програму соціологічних досліджень розлядають під кутом зору таких питань: 1) загальні вимоги до про-грами; 2) методологічний розділ програми; 3) процедурний розділ програми. [2, cт.199-201]


1. СТРУКТУРА ТА МЕТОДОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ ПРОГРАМИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІД-ЖЕНЬ .
Таким чином, програма соціологічного дослідження має в основ-ному дві функції: 1) науково-пізнавальну (забезпечення теоретико методичної цілісності дослідження); 2) науково-організаційну (забез-печення ефективності співпраці учасників дослідницької галузі, роз-поділ роботи між ними задля наукового і науково-практичного результату).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Курсова робота на тему: Соціологічні дослідження: структура і методологія, методи, сутність та аналіз, ефективність.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок